Bob Dylan, Ženich stále čeká u oltáře (The Groom's Still Waiting At The Altar)

Píseň The Groom's Still Waiting At The Altar se původně nacházela na B straně singlu Heart of Mine, nakonec ale byla Dylanem nahrazena jinou. O čtyři roky později, kdy došlo k znovu vydání alba Shot of Love,  tentokráté už na CD, byla k ostatním písním alba přidána. Internetový magazín Rollingstone označil éru počátků 80. let jako období "Dylanovy nejhorší kontroly kvality jeho hitů". Dylan v té době odebíral z alb kvalitní songy, aby ustupovaly těm méně hodnotným. Zmiňované období mělo být dle magazínu Rollingstone odstartováno v roce 1981 právě odebráním písně The Groom's Still Waiting At The Altar z původní verze desky Shot of Love. Navzdory tomu, autor několika knih o Bobu Dylanovi, Clinton Heylin, označuje 80. léta plodným Dylanovým obdobím.

Dle NJN NETWORK je The Groom's Still Waiting At The Altar šlapavé blues dotažené kvalitním a nejistým příběhem textu písně.

A o čem nám příběh písně The Groom's Still Waiting At The Altar vypráví?

Dle některých jsou z textu patrné silné biblické odkazy. Text pojednává o teologickém schizmatu, které rozděluje vypraveče a ženu nazývanou Claudette. Ženich a oltář jsou biblickou narážkou na Krista a jeho nevěstu (pozn.: Kristovými nevěstami jsou nazývány jeptišky). Opakování vizí je prokládáno humornými verši - Dej ruku na mou hlavu, baby, nemám teplotu?

Existují ale také postoje, které nás nabádají k tomu, abychom v textu písně nehledali nic zvláštního či přespříliš hlubokého. Může se jednat o nápad, který vyvstanul v autorově mysli po přečtení evangelia podle Jana 3:29 ("Kdo má nevěstu, je ženich, ale přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. Tato má radost se tedy naplnila."), ten si posléze vzal kytaru a začal psát verše svého díla.

Někteří v písni hledají politický kontext či Dylanovy vize.

Podle Heylina se do písně prolínají Dylanovy komplikované vztahy v kontrastu s vysokými nároky na sebe sama.

Na mne nejvíce zapůsobil verš: Zamění tvou nesmělost za odměřenost, mlčenlivost za snobství. O jeho pravdivosti se už asi přesvědčila valná většina z nás. A sám Dylan, když dostal Nobelovu cenu za literaturu a okamžitě se k ní nevyjádřil, to schytal ze všech stran. Od skotského spisovatela Irvine Welshe až po českého spisovatele Ivo Fencla, který roní krodýlí slzy nad neudělením Nobelovky Paulu Johnsonovi a srovnává Johnsona s Dylanem (aniž by vůbec bral na zřetel, za co Dylan cenu obdržel).

Jedna věc mě ale při pročítání Fenclovy polemiky nadchla, cituji: "... Paul Johnson, sepsal už s příchodem Beatles zajímavou studii, ve které prorokoval, že kultura půjde s popem lidově řečeno do kopru, ..." Jenom na okraj, naposledy šermovali s pojmy: kultura, pop a rock komunisté (viz film Atentát na kulturu) v době procesu s Plastiky. Když někdo nevidí rozdíl mezi Pepíkem Zímou, Kaméliemi, Helene Fischer, Julio Iglesiasem, Madonou a na druhé straně experimentárory Beatles, Beach Boys ... atd. od nichž už vedla cesta k J. Joplin, J. Hendrixovi a Blind Owl Wilsonovi a ti, když téměř jako děti na konci 60. let odešli, předali štafetu britským Black Sabbath, Led Zeppelin a Deep Purple a dalším (Izraelci - Jericho - Etiopia, Němci - Gomorrha - Dance on a volcano, USA - sanfrancisští Blue Cheer - LP Vincebus Eruptum, washingtonsští Pentagram,  ... a další,) na jedné straně a Pink Floyd, ELP a německým Kraftwerk a Tangerine Dream na straně druhé, aby provedli začátkem 70. let kompletní revoluci v dosavadním pojetí hudby, tak takový odborník, ať u Dylana raději pomlčí. Dylan je totiž s výše jmenovanými trošku jiná třída, jejich hudbu určitě amplióny na Après-ski párty nevytrubují. Tak jakýpak pop? Revoluce, která proběhla v hudbě na přelomu 60. - 70. let, je srovnatelná se změnami ve výtvarném umění, jež začaly příchodem impresionismu. Tehdy taky slabší povahy cepeněly na výstavách hrůzou. Kam to povede s tím patlalem Van Goghem?

A víte, který český básník, a kdy Nobelovu cenu održel? - Jaroslav Seifert je prozatím jediný český spisovatel oceněný Nobelovou cenou. Stalo se to v roce 1984. Pokud jste četli Seifertovo pozdní dílo, pak asi víte: z ocenění Dylana by měl určitě radost.

The Groom’s Still Waiting At The Altar

Ženich stále čeká u oltáře

Prayed in the ghetto with my face in the cement,

Modlil jsem se v ghettu se zabetonovaným obličejem

Heard the last moan of a boxer, seen the massacre of the innocent

Slyšel jsem poslední zasténání boxera, viděl jsem vraždění neviňátek

Felt around for the light switch, became nauseated.

Sáhl jsem po vypínači a zhnusil jsem se.

She was walking down the hallway while the walls deteriorated.

Šla pěšky dolů po chodbě, když se zdi začaly bortit.

East of the Jordan, hard as the Rock of Gibraltar,

Na východ od Jordánu, tvrdý jako skála Gibraltaru,

I see the burning of the page, Curtain risin' on a new age,

Vidím planoucí papír,

Opona odkrývá nový věk

See the groom still waitin' at the altar.

Vidím ženicha stále čekajícího u oltáře.

Try to be pure at heart, they arrest you for robbery,

Snaž se být čistý v srdci, zatknou tě za loupež,

Mistake your shyness for aloofness, your silence for snobbery,

Zamění tvou nesmělost za odměřenost, mlčenlivost za snobství,

Got the message this morning, the one that was sent to me

Dnes ráno jsem dostal zprávu, kterou mi poslali

About the madness of becomin' what one was never meant to be.

O šílenosti toho, kdy se člověk stane tím, k čemu nebyl stvořen.

West of the Jordan, east of the Rock of Gibraltar,

Na východ od Jordánu, tvrdý jako skála Gibraltaru,

I see the burning of the stage,

Vidím planoucí jeviště,

Curtain risin' on a new age,

Opona odkrývá nový věk,

See the groom still waitin' at the altar.

Vidím ženicha stále čekajícího u oltáře.

Don't know what I can say about Claudette that wouldn't come back to haunt me,

Nevím, co mohu říci o Claudette, která by se nevrátila, aby mne pronásledovala,

Finally had to give her up 'bout the time she began to want me.

Nakonec jsem se ji musel vzdát v době, kdy mne začala chtít.

But I know God has mercy on them who are slandered and humiliated.

Ale vím, že Bůh se smiluje nad těmi, kdo jsou pomlouváni a ponižováni.

I'd a-done anything for that woman if she didn't make me feel so obligated.

Udělal bych pro tu ženu cokoli, kdybych se jí nemusel cítit zavázán.

West of the Jordan, west of the Rock of Gibraltar,

Na východ od Jordánu, tvrdý jako skála Gibraltaru,

I see the burning of the cage,

Vidím planoucí klec,

Curtain risin' on a new stage,

Opona odkrývá nový věk,

See the groom still waitin' at the altar.

Vidím ženicha stále čekajícího u oltáře.

Put your hand on my head, baby, do I have a temperature?

Dej ruku na mou hlavu, děvče, nemám teplotu?

I see people who are supposed to know better standin' around like furniture.

Vidím lidi, kteří by dokázali stát a nic nedělat lépe než nábytek.

There's a wall between you and what you want and you got to leap it,

Mezi tebou, tím, co chceš a tím, co jsi dokázala změnit je zeď,

Tonight you got the power to take it, tomorrow you won't have the power to

Tuto noc jsi měla sílu dokázat, co chceš, ale zítra už nebudeš mít sílu

keep it.

si to udržet.

West of the Jordan, east of the Rock of Gibraltar,

Na východ od Jordánu, tvrdý jako skála Gibraltaru,

I see the burning of the stage, Curtain risin' on a new age,

Vidím planoucí jeviště,

Opona odkrývá nový věk,

See the groom still waitin' at the altar.

Vidím ženicha stále čekajícího u oltáře.

Cities on fire, phones out of order,

Města v plamenech, pokažené telefony,

They're killing nuns and soldiers, there's fighting on the border.

Zabíjejí jeptišky a vojáky, na hranicích se bojuje.

What can I say about Claudette?

Co mám říci o Claudette?

Ain't seen her since January,

Neviděl jsem ji od ledna,

She could be respectably married or running a whorehouse in Buenos Aires.

Může být řádně vdaná nebo taky provozovat nevěstinec v Buenos Aires.

West of the Jordan, west of the Rock of Gibraltar,

Na východ od Jordánu, tvrdý jako skála Gibraltaru,

I see the burning of the stage,

Vidím planoucí jeviště,

Curtain risin' on a new age,

Opona odkrývá nový věk,

See the groom still waitin' at the altar.

Vidím ženicha stále čekajícího u oltáře.

Pozn.: Jedná se o doslovný překlad.

Je zde vložena cover verze nazpívaná Rodem Stewartem. Originální píseň od Boba Dylana byla z YouTube stažena.

. https://www.youtube.com/watch?v=H_D6wIi-blE

Zdroje:

ATTWOOD, Tony. The Groom’s Still Waiting at the Alter: the meaning of the music and the lyrics. Untold Dylan [online]. WordPress, publikováno 30. 8. 2015 [cit. 30. 10. 2016]. Dostupné z: http://bob-dylan.org.uk/archives/1526

PATE, Stephen. Bob Dylan The Groom’s Still Waiting At The Altar. NJN NETWORK [online]. NJN Network Inc., publikováno 5. 2. 2010 [cit. 30. 10. 2016]. Dostupné z: http://njnnetwork.com/2010/02/bob-dylan-the-grooms-still-waiting-at-the-altar/

ROLLINGSTONE. Bob Dylan's Greatest Songs of the 1980s. RollingStone [online]. rollingstone.com, publikováno: 15. 8. 2012 [cit. 30. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.rollingstone.com/music/lists/bob-dylans-greatest-songs-of-the-1980s-20120815/pressing-on-1980-20120813

Wikipedia contributors. "Shot of Love." Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 5 Sep. 2016. Web. 5 Sep. 2016. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Shot_of_Love

Fencl. Ivo. Nobelova cena pro Boba Dylana. publikováno: 16. 10. 2016 Dostupné z: Úvaha. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Ivo-Fencl-Nobelova-cena-pro-Boba-Dylana-Uvaha-458480

.


Přiložené fotky


Komentáře (0)

Článek nemá zatím žádné komentáře, buďte první!

Přidat komentář

Jméno nebo přezdívka*: Text komentáře: Dva plus dva:

* - povinné položky. V případě dotazů nás kontaktujte.


Podpořte nás

Podpořte nás vložením naší ikony na Vaše stránky. Děkujeme.

Ikonka Elearning Teburg.cz Jesliže si chcete ikonku uložit, klikněte na ni. Nebo si přímo zobrazte HTML kód pro vložení na Vaše stránky.