Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji němčináři,
dnes jsme se opět věnovali přeložkám s 2. pádem, máme rozpracovaná obě opakovací cvičení a začali jsme ještě moje opakovací svičení, které začíná překladem na předložky.
Na viděnou v úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí němčináři,
dnes jsme se celou dobu věnovali předložkám s 2. pádem. Máme kompletní přehled a teď už zkoušíme procvičovat:-)
Příští týden se uvidíme ve čtvrtek!
Na viděnou
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali do konce opakovací papír na předložky. Pak jsme pracovali ve workbooku, str. 68 a pak jedno cvičení z papíru "catnap", doděláme příště. A taky jsme si udělali gramatiku present perfect simple and
continuous. Cv. 10.3. mi pošlete mailem. Zbytek budeme dodělávat příště.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, dnes jsme se celou hodinu věnovali předložkám s 2.pádem. Trénovali jsme je a příští týden v tom budeme pokračovat. Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme začali předložky s 2. pádem. Udělali jsme přehled a pak se vrhli na cvičení.
Ve čtvrtek pokračujeme!
Hezký večer.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali ještě jedno opakovací cvičení na adjectives a adverbs. Pak jsme četli článek Cat naps a dělali k němu otázky a věnovali se učebnici, lekce 8B a máme hotovou str. 67 ve workbooku. Příště se budu těšit, začneme novou lekci, 8C.
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali opakovací cvičení na deklinaci adjektiv a pak jsme se věnovali článku o počasí, kde jsme opakovali slovíčka na toto téma.
Příští týden se uvidíme dvakrát!!!
Na viděnou v úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali přídavná jména a jejich 2. a 3. stupeň. Pak jsme se věnovali poslechům v učebnici, které jsem vám posílala na str. 87 a 89. A začali jsme novou lekci 8B, máme hotovou stranu 90. Taky jsme udělali část cvičení, které jsem vám posílala s nadpisem "Across the globe". To vpravo máte za úkol! Příště budeme pokračovat:-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme konečně udělali překlad na téma Schulwesen :-)a pak jsme se ještě věnovali konjunktivům.
Na příště máme text se cvičením Wetter a taky opakování skloňování.
Tak se na vás budu těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem se věnovali hodně přídavným jménům. Udělali jsme téměř celou stranu 87 v učebnici, ještě nám tam chybí poslech, ten dopošlu na přístí hodinu. Pak jsme dodělali workbook celý 7D i 7. Začali jsme lekci 8A, kdy jsme povídali o úvodním poslechu ze str. 89 a udělali gramatiku, 2.stupeň adjektiv. Za úkol máte udělat mnou poslaný papír na present perfect. Opatrujte se a na viděnou opět v pondělí:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme v podstatě dodělali celé cvičení na Konjunktivy, i text jsme k tomu přečetli. Ale ještě se k tomu příště vrátíme :-)
Na viděnou:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali opakovací cvičení, které jsem vám posílala posledně, na present perfect. Pak jsme pracovali s učebnicí, poslechy str. 84 a pak jsme udělali str. 85 a 86. Začali jsme workbook str. 64, tam budeme příště pokračovat a za úkol máte cvičení na comparatives of adjectives těch 16 vět. Zbytek budeme dělat spolu příště.
Na viděnou:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí krásný rok 2022 přeji!
Dnes jsme povídali o Vánocích a Novém roce a pak jsme četli článek a dělali cvičení na téma Der Dreikönigstag. Potom jsme se věnovali konjunktivu plusquamperfekta.
Příště budeme pokračovat.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí vítám vás v novém roce :-)
Dnes jsme povídali o Vánocích a Silvestru a pak jsme dodělali workbook 7C a také udělali celou část lekce 7 - 7D v učebnici. Udělali jsme také opakovací cvičení, která jsem posílala, a adjectives a adverbs máte za úkol.
Příští týden se na vás budu těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme vykládali o Vánocích a pak jsme dělali cvičení, slovíčka, texty k Mikulášovi. Abychom trochu navodili atmosféru:-)
Mějte se moc hezky a v lednu se na vás budu těšit!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali další testík na gramatiku, pak jsme dělali cvičení na present perf continuous. A pak vánoční cvičení. Ještě jsme stihli udělat téměř celý workbook 7C, po Novém roce to doděláme.
Přeji vám klidné Vánoce a budu se na vás moc těšit v roce 2022!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělali testík, který jste měli za úkol. Pak jsme se věnovali učebnici, dodělali jsme lekci 7C. A pak jsme se vrhli na present perfect continuous. Udělali jsme taky Everyday English phrases. Uvidíme se příští pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsem udělali cvičení na slovíčka, opakování slovní zásoby. A pak jsme pokračovali v konjunktivech. Začali jsme už cvičení.
Uvidíme se společně až za 14 dní! 21.12.!!!
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělali překladové věty na časy a pak jsme se vrhli na přehled countables and uncountables. I se cvičeními. Pracovali jsme i v učebnici, dodělali jsme stranu 80 a udělali poslech a text nahoře na str. 81. Domácí úkol opět pošlu :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali text o Schulwesen. A pak jsme se začali věnovat Konjunktivům. Příště pokračujeme :-)
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení k countables and uncountables. Příště nás k tomu čeká ještě jedno cvičení-přehled. Dělali jsme opakovací cvičení na časy, a pak na to navázali začátkem lekce 7C, zvládli jsme i gramatiku vzadu. Str. 134 a cv. 135. Za úkol máte 15 vět z těch, které jsem poslala, zbytek pak budeme dělat příště:-)
Mějte hezký adventní týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení k countables and uncountables. Příště nás k tomu čeká ještě jedno cvičení-přehled. Dělali jsme opakovací cvičení na časy, a pak na to navázali začátkem lekce 7C, zvládli jsme i gramatiku vzadu. Str. 134 a cv. 135. Za úkol máte 15 vět z těch, které jsem poslala, zbytek pak budeme dělat příště:-)
Mějte hezký adventní týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Dobrý večer :-)
Dnes jsem dodělali cvičení na vazby přídavných jmen a také zájmenná příslovce, což nás trochu potrápilo a budeme se tomu v některé z příštích hodin ještě věnovat. Pak jsme Začali článek Das deutsche Schulsystem, a příště s ním budeme dále pracovat. Stále nám zůstávají Konkunktivy,nezapomeňte na ně:-)
Mějte se krásně.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali věty k present perfect. Pak jsme se v učebnici věnovali countables and uncountables na str. 78 a 79 a udělali jsme i workbook 7B. Pak jsme překládali další věty k present perfect, deset jich máte za úkol. A pak další přehled gramatiky k C/UN nouns. Příště k tomu uděláme cvičení.
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: KatKo (žák)Pro: Iveta P. (učitel)
Hezký večer,
dnes jsme pokračovali s gramatikou: podívali jsme se na osobní zájmena, tázací zájmeno "wer", přivlastňovací zájmena, překlad českého "svůj" a nepravidelná slovesa, včetně rozkazovacího způsobu.
Přeji krásné svátky,
Katka
Od: KareOp (učitel)Pro: Iveta P. (žák)
Krásný den,
v úterý jsme na žádost zrekapitulovali formy německých budoucích a minulých časů včetně modálních sloves, abyste se mohla lépe vyznat ve větách, s nimiž se setkáváte. Příště si zopakujeme předložky a předpony.
Mějte se hezky!
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme zopakovali rozkaz, a pak jsme se vrhli na vazby přídavných jmen, tam budeme příště pokračovat a také začneme ten konjunktiv:-)
Opatrujte se.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme toho stihli hodně!!! :-) Dodělali jsme věty z domácího úkolu, pak jsme pokračovali v učebnici 7A, celou tuto část lekce máme hotovou, i workbook k ní, 7A. Pak jsme dělali můj text na present perfect. A pak jsme ještě začali lekci 7B, máme hotovo po gramatiku na str. 134 7B i cvičení vpravo na str. 135. Věty homework pošlu do mailu :-)
Olga
Od: KatKo (učitel)Pro: Iveta P. (žák)
Dobrý den,
v pátek jsme se zabývali slovesem "haben" a znovu si zopakovali pravidla pro časování pravidelných sloves. Dále jsme si vysvětlili zápor v němčině (nein, nicht, kein) a jak jej používat.
Od: KareOp (učitel)Pro: Iveta Pallaiová (žák)
Milá paní Pallaiová,
v úterý jsme společně prošli skloňování podstatných jmen a zájmen podle pádů, vysvětlili jsme si, k čemu je potřeba se různé tvary učit a na základě souhrnného výběru gramatiky jsme si ukázali souvislosti a jak se v této gramatice orientovat.
Snažili jsme se tak propojit informace, které jsme už částečně znali, abychom zaplnili díry a lépe se vyznali.
Od: Olaop (žák)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme probírali perfektum způsobových sloves, dělali jsme na to cvičení, a pak ještě plusquamperfektum, věty s nachdem a bevor.
Takže gramatická hodina :-)
Na viděnou příští týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
zkontrolovali jsme dnes ještě jednou homework a dodělali celé cvičení.Potom jsme udělali ještě jedno na present perfect a další gramatiku a věnovali jsme se učebnici, začali jsme lekci 7A.
Úkol opět pošlu mailem:-)
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: KatKo (učitel)Pro: Iveta P. (žák)
Dobrý den,
projeli jsme gramatiku první lekce (tj. člen, časování sloves, tykání a vykání, sloveso sein, pořádek slov v oznamovací a tázací větě) a z druhé lekce skloňování podstatných jmen a sloveso haben.
Takže toto procvičit, plus fráze týkající se pozdravů a rozloučení se určitě hodí.
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení z minula, na spojky. A pak jsme se věnovali opakování perfekta. Celé opakovací cvičení ještě nemáme hotové, takže příště budeme pokračovat :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na present perfect z DÚ, pak jsme dodělali poslechy k 6. lekci a taky workbook k 6. lekci. A dělali jsme další část gramatiky k present perfect tense. Domácí úkol opět pošlu mailem.
Hezký týden přeji:-)
Olga
Od: Petr (učitel)Pro: Karla (žák)
Přijďte ve čtvrtek, hodina se koná.
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na předložková spojení z minula. Pak jsme se věnovali členům a začali jsme Konjunktionen, máme hotové A, B, a část C, to příště doděláme.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali stranu 72 v učebnici, krom poslechu dole, ten uděláme příště. Stranu 73 a74 a pak str. 75 bez poslechu, ten uděláme taky příště. Začali jsme present perfect a domácí úkol vám pošlu na mail. Mějte se co nejlépe a na viděnou příští týden:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali souřadné souvětí, pak jsme dodělávali článek z minula. A dále jsme se věnovali časovým údajům a předložkovým spojením, která ještě doděláme příští hodinu.
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsem dodělali ještě jedno zbývající cvičení na present simple and continuous z minulé hodiny. Pak jsme se vrhli na lekci 6D a pak i workbook 6D. Za domácí úkol máte věty k slovní zásobě City. Stihli jsme přeložit i Everyday English. Takže Great Job today :-)
Na viděnou příští pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme ještě opakovali rozkazovací způsob. Pak jsme Procházeli pravidla pro určování rodů v němčině, Geschlecht - Genus. A pak jsme četli, k článku patří ještě cvičení, které budeme dodělávat příště. Uvidíme se opět v úterý!!! Mějte se hezky Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali obě strany cvičení na word order. Pak jsme pokračovali ve cvičení There is there are. Posledních 15 vět máte za úkol!!! :-) Pošlete mailem. Udělali jsme lekci 6C do konce a pak i 6C ve workbooku. Máme hotov i jeden z papírů, které jsem posílala na Present Continuous- 003. 004 budeme dělat příště!
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme na začátku hodiny překládali náhodné věty. Potom jsme udělali celé cvičení na předložky a určité členy z minula a začali jsme opakovat rozkazovací způsob. Příště v tom budeme pokračovat :-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (učitel)
Moji milí,
dnes jsme přeložili věty "translate", celý papír. Z papíru There is/are máte prvních 10 vět nahoře za úkol, pošlete mi mailem :-) Zbytek jsme překládali v hodině a doděláme příště. Udělali jsme článek Polar bear. A v učebnici na str. 68 vše, na str. 69 budeme pokračovat příště. Snad jsem na nic nezapomněla :-)
Hezký týden vám přeji a na viděnou příští pondělí!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme měli první hodinu po prázdninách, opakovali jsme především skloňování a členy, určitý a neurčitý. Domácí úkol mi pošlete mailem:-)
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, tak dnes jsme zahájili školní rok, naši němčinu :-) Opakovali jsme skloňování, zájmena, zápory, bavili se o prázdninách. Uvidíme se za 14 dní, protože příští týden je státní svátek.
Na viděnou Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí agličtináři,
zahájili jsme dnes školní rok :-) Moc jsem se na vás těšila! Zopakovali jsme na úvod slovosled, present simple a contunuous, otázky, bavili jsme se o prázdninách. Máte dva domácí úkoly, tak průběžně posílejte. Uvidíme se za 14 dní. Mějte se zatím moc hezky.Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, dnes jsem překládali věty na úvod hodiny, pak jsme opakovali slovesa ve spojení s předložkami a četli článek o Sonne und Mond. Příště ho doděláme.
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsme opakovali přídavná jména, překládali jsme věty. Pak jsme dělali cvičení 5 na str. 99 a pokračovali jsme ještě na. str. 100 cv. 8, 9, 10. Pak jsme poslouchali cvičení 17 na str. 92.
Uvidíme se opět v úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme na úvod udělali cvičení na adjectives zakončená na -ED a -ING. Pak jsme se věnovali poslechům, které jsme nemohli dělat během on line výuky. Příští hodinu budeme mít ve středu 16. 6. v 16.30. Nezapomeňte na to:-)
Olga