Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dodělali jsme dnes Genitiv :-) Jsem ráda, kus práce za námi. Uvidíme se za 14 dní, protože příští týden jsou jarní prázdniny. Mějte se co nejlépe a budu se na vás těšit :-) Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali další část gramatiky k present continuous, i cvičení k tomu. Slíbila jsem Vám k tomu úkol, tak vytvořím a pošlu :-) Dále jsme dodělali lekci 5B v učebnici a začali jsme workbook 5B. Po prázdninách, 22.2. budeme pokračovat.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali v učebnici na straně 90. Překládali jsme nějaké věty. A pak jsme četli článek, který jsem vám poslala, a pracovali s ním.Příště se k němu ještě vrátíme. První skupinka úkol má a druhé pošlu na mail.
Na viděnou příští týden :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
udělali jsme opět nějaké hádanky a pak jsme se vrhli na genitiv. Pilně trénujeme :-) A příště budeme pokračovat. Opatrujte se a na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem se věnovali práci v učebnici, máme hotovou polovinu lekce 5B, str. 54 a část strany 55. Včetně gramatiky, past simple regular verbs. Gramatiku se cvičením, které jsem vám posílala na dnešek, si nechte na příště!!! A domácí úkol vám pošlu na mail :-)
Opatrujte se a na viděnou opět v pondělí. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme krátce zopakovali ustálená slovní spojení z minula. Pak jsme se vrhli do učebnice a pracovali na článku str. 88 a 89 a na cvičeních za ním, str. 90. První skupinka má za úkol cv. 3,3 str. 89 a druhá skupinka cv. 7 na str. 90.
Těším se na vás.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali další hádanky a pokračovalo v genitivu:-) Příště opět:-)
těším se na vás.
Olga
Od: Jana (učitel)Pro: 3rZabr (žák)
Piste mi na mail. Pošlete úkoly.
Od: test (žák)Pro: test (žák)
test
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali v učebnici, v práci se článkem na straně 88, 89. Zkoušeli jsme se o něm i bavit. První skupinka má za úkol ještě cvičení z minula, a druhá popis obrázku na str. 89.
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali další hádanky a pak jsme se vrhli na genitiv :-) Máme za sebou vysvětlení a teď budeme trénovat :-)
Mějte se hezky a příští úterý na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dodělali jsme dnes cvičení z minula, na present continuous. Pak jsme dodělali lekci 5A v učebnici a i tuto část ve workbooku. Pak jsme se vrhli na Reading - Wintertime, příště v tom textu budeme pokračovat. Za úkol máte napsat krátký text : Differences in life in the village and in the city. Good luck!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moj milí,
pracovali jsme dnes v učebnici, první skupinka dodělávala str. 85 a 86 a druhá pak článek na str. 88. Pak jsme dělali cvičení, která jsem vám poslala mailem, domácí úkoly víte, pošlete mailem:-)
Na viděnou opět v úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, dodělali jsme dnes vztažné věty, pak jsme trochu nakoukli na genitiv :-), ke kterému vám ještě pošlu tabulku a příště pokračujeme. A pak jsem vám dávala hádanky v němčině. Také příště přijde další část.
Opatrujte se a na viděnou příští týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali další opakovací cvičení, na GOING TO tentokrát, doděláme příště a také máte úkol... napsat s použitím going to co byste rádí dělali o prázdninách, nebo kdykoli jindy :-) Krátký text. A začali jsme i Lekci 5A. Máme hotovou str. 52, samozřejmě bez poslechů, ty doděláme zpětně, a část strany 53. Příště pokračujeme :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
bavili jsme se o obrázku, popisovali, kontrolovali věty, které jste vytvořili, a ještě další vám pošlu za úkol :-) Pak jsme trochu pracovali v učebnici na str. 85 a str. 86 cv. 11. Příště budeme pokračovat.
Mějte se co nejlépe.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Dobrý den :-)
Povídali jsme dnes trochu o uplynulých Vánocích, pak jsme se věnovali vztažným větám, cvičení, které ještě nemáme hotové, doděláme příště. A také se příště vrhneme na genitiv :-) Opatrujte se!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem trochu povídali o vánocích, pak jsme udělali část cvičení na present continuous, zbytek mi pošlete na úkol :-) A udělali jsme celou stranu 39 ve workbooku, L 4. Na viděnou příští pondělí :-) Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí, dnes jsme dodělali opakování mn. č. podstatných jmen ve cvičebnici. V učebnici jsme udělali cv. 9 na str. 86 a pak jsme se věnovali Vánocům. Za úkol máte dodělat cvičení pod textem a také máte úkol... popsat obrázek.. minimálně 10 vět, popsat, kde je medvídek... např. Der Bar ist liegt im Bett.
Mějte pěkné Vánoce a budu se na vás moc těšit v Novém roce 2021. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme se věnovali pouze Weihnachten. Myslím, že jsme se na ně připravili :-) Bylo to příjemné a já vám přeji jejich klidné prožití!
Uvidíme se spolu im Neuen Jahr a budu se moc těšit!!! Mějte se báječně.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali opakovací cvičení na vedlejší věty, ve kterém budeme příště pokračovat.
Hezký adventní čas vám všem.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali v opakování množného čísla podstatných jmen. Pak jsme pracovali s učebnicí. Máme hotový článek a úvodní dvě strany lekce 7A, na straně 84 jsme udělali cvičení 1 a Steckbrief a pak také slovíčka nahoře na straně 85. Domácí úkol vám pošlu do mailu :-)
Hezký Advent.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme na začátku hodiny trochu konverzovali a pak jsme po zbytek hodiny dělali opakovací gramatické cvičení na present continuous a present simple.
Uvidíme se opět v pondělí:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dopřekládali věty k Reisen a pak četli na to téma článek - úvahu, a povídali o tom. Také jsme začali skloňování v druhém pádě, máme tam k tomu dvě cvičení, ale příště se k tomu ještě vrátíme a pokusíme se shrnout gramatiku.
Mějte se moc krásně.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsem pokračovali v mn. číslech podstatných jmen, příště budeme opět :-) Překládali jsme věty a pracovali s textem a slovíčky lekce 7A. Pošlu vám na mail domácí úkol :-)
Na viděnou příští týden a krásný Advent přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali opakovací cvičení z minula. A pak jsme se vrhli na workbook, dodělali jsme lekci 4D. Opakovací cvičení, které jsem poslala na tuto hodinu si necháváme na příště, s tím, že cv. J máte za úkol a pošlete mi ho.
Krásný adventní čas přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
pokračovali jsme opět kousek s mn. č. podstatných jmen. Pak krátký překlad vět, nějaké máte za úkol, pošlete mi na mail. A začali jsme číst a překládat text lekce 7. Úvodní. Příště budeme pokračovat :-)
Mějte se krásně a na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme pracovali ještě na tématu Turismus. Snažila jsem se sjednotit obě skupinky :-) Věty mi pošlete na mail a příště ještě budeme pokračovat textem, který jsem poslala já vám.
Mějte se krásně a buďte zdraví.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí studenti,
udělali jsme dnes asi polovinu opakovacího cvičení, které jsem Vám poslala. Oddíl E a I máte za domácí úkol :-) Udělali jsme také stranu 37 ve workbooku, chybí nám jen cvičení vpravo dole a budeme lekci 4D dodělávat.
Snad jsem na nic nezapomněla a budu se na vás těšit příště.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
první skupinka měla dnes pouze konverzaci, protože Svaťka byla sama :-) A druhá skupinka krom konverzace jsme udělali téma Tourismus. I cvičení za článkem.
Příště budeme pokračovat a budu se moc těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
začali jsme dnes procvičovat mn. čísla podstatných jmen. V tom budeme v příštích hodinách pokračovat :-) Dále jsme procvičovali věty na mn. čísla a vy máte za úkol věty 74 až 88 v tom cvičení, které jsme začali, dodělat:-) Začali jsme také novou lekci 7A, prošli si slovíčka, ty si prosím projděte a příště už budeme pracovat s textem.
Mějte se moc hezky a budu se těšit příští týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali překlad vět - classroom English, za úkol dopřekládejte a pošlete mi. Pak jsme dodělali lekci 4, poslechy pak společně doděláme ve škole. A udělali jsme oddíl 4C ve workbooku.
See you next Monday:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme pracovali na cviční - překlad, který jsem vám poslala :-) Co jsme nestihli, máte mi poslat za úkol mailem. Také jsme se posunuli v učebnici, od strany 47 po stranu 50 - tam si ještě prosím dočtěte článek a dodělejte k němu všechna cvičení. Začneme tím příště hodinu. Všechny poslechová cvičení spolu doděláme, až se uvidíme opět ve škole.
Opatrujte se a na viděnou příští týden!Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
udělali jsme dnes opakovací cvičení na tvoření vět, pořádek slov ve větě. Pak jsme dokončili lekci 6, tedy stranu 81. A příště začneme lekci novou, konečně také uděláme popis obrázku :-)
Hezké dny a na viděnou za 14 dní, 24.11.!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme spolu diskutovali na začátku hodiny a pak jsme pokračovali v tématu Einkaufen im Internet. Překládali jsme také věty na toto téma.
Uvidíme se spolu za 14 dní, 24.11., protože příští týden je státní svátek.
Hezké dny vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali první stranu mnou poslaného cvičení a druhou stranu máte za úkol :-) Popisek, jak to udělat se slovíčky a větami, jsme si řekli :-):-) Jinak jsme téměř udělali lekci 4D, ještě dokončíme příště.Mějte se moc hezky a na viděnou opět v pondělí!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali věty na skloňování podstatných jmen ještě z minula. Ještě jsme se vrátili ke straně 80 v učebnici a ke článku na str. 81. Honza a Marie mají zadané svoje úkoly, resty :-) A Lída se Šimonem ode mě dostanou věty mailem.
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Dobrý den,
dnes jsme začali překladovými větami na téma Familie. Pak jsme pokračovali v konverzačním tématu Einkaufen im Internet. Téměř jsme téma dodělali, příště dokončíme. Mějte u sebe prosím ještě materiály, které jsem vám již zaslala, Genitivbildung, Deutsch in der Apotheke.
Hezký týden vám přeji :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsme udělali překlad vět k Agathe Christi, potom jsme se ještě věnovali větám s ABY, cvičením, která jsem vám předem poslala. A pak jsme udělali lekci 4B ve workbooku. Během týdne vám mailem pošlu domácí úkol:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali papír z minula, téma Zu Tisch in Böhmen. A pak jsme se věnovali tématu Einkaufen im Internet. Máme hotovou asi polovinu a příště budeme pokračovat.
Buďte hlavně zdraví.
Těším se na vás, Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali cvičení na doplňování správných tvarů podstatných jmen, papír, který jsem vám poslala. Část jsme nestihli, uděláme příště. Máte domácí úkol . překlad vět, zaslat mi během týdne mailem. A potom jsem udělali domácí úkol z minula, cvičení pod článkem na str. 80, udělali jsme ještě cvičení pod ním a pak jsme četli článek na str. 81 - žlutý! Prosím, přečtěte si ještě doma, příště tím začneme hodinu.
Buďte hlavně zdraví.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
máme hodinu zdárně za sebou :-) Dnes jsme dodělali věty s ABY, druhou část. Udělali str. 45 v učebnici a taky jsme přečetli článek o Agathe Christi. Za domácí úkol mi pošlete mailem úkoly pod článkem, už to nebudeme kontrolovat v hodině a já vám pak příště přinesu - pošlu :-) věty, a budeme ještě překládat. Snad jsem na nic nezapomněla. Buďte hlavně zdraví.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moli milí, zvládli jsme spolu také společně on line hodinu, prví, tak mám radost! Udělali jsme definice slovíček na úvod, tím jsme je zopakovali. Pak jsme se věnovali tématu Zu Tisch in Boehmen. Příště téma doděláme a budeme se učit stejným způsobem jako dnes.Budu se těšit!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme to zvládli poprvé on line. Mám radost!!!
Udělali jsme další definice slovíček. Pak jsem se věnovali textu, který byl za úkol. A začali jsme s učebnicí, část 6C, přečetli část textu a za úkol si prosím dočtěte a udělejte cvičení pod textem na str. 80.
Příště se budeme učit stejným způsobem. Děkuji a dnešek, jste šikulky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme společně, na dvě skupiny, zvládli on line hodinu. Mám skutečně radost!!!Zkontrolovali jsme domácí úkol, věty s ABY z minula. Dostala jste další. Tam je také úkol, věty 6-16 přeložit doma. Dodělali jsme papír z minula, skládání vět, poslední cvičení. S druhou skupinkou jsme ještě kousek pokračovali v učebnici, na str. 45, tak příště musí první skupinka dohnat:-)
Snad je to vše. Materiály, které jsem vám poslala platí na příště!Opět vám pošlu pozvánku k hodině přes Meet. Buďte zdraví!Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
na začátku hodiny jsme opakovali slovíčka, zkoušeli jste porozumět a odhadnout slůvka. Pak jsme se věnovali větám na překlad z minula a protože jsme to dělali hodně podrobně, dělali jsme to celou hodinu. Na příště máte za úkol text, který máte přečíst a zkusit porozumět, která z tvrzení pod textem jsou pravda a která lež.
Mějte se krásně.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
na začátku hodiny jsme opakovali slovíčka pomocí definic, potom jsme dělali e-learning a překládali různé věty jen tak namátkově. Potom jsme se věnovali zvratným slovesům, která jsme začali minule.
Mějte se moc hezky, buďte zdraví a na viděnou příště.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den,
dnes jsme pokračovali v opakovacím cvičení z minula, dělali jsme to celkem podrobně a pak si ještě vysvětlovali věty s ABY, tak nám to zabralo celou hodinu.
Máte za úkol přeložit 10 vět s ABY a příště budeme pokračovat.
Budu se na vás těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
je uložen nový e-learning A. P. Lobanow, elearning-article-1189.html
Přeji vám klidné dny a na viděnou v úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí:-)
Dnes jsme dodělali poslech a k němu cvičení z minula, Viele Köche verderben den Brei. Pak jsme udělali e-learning a prošli prezentaci - zvratná zájmena/slovesa, a v návaznosti na to jsme začali překládat věty.
Příště budeme pokračovat. Na viděnou:-)
Olga