Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme na úvod udělali cvičení na adjectives zakončená na -ED a -ING. Pak jsme se věnovali poslechům, které jsme nemohli dělat během on line výuky. Příští hodinu budeme mít ve středu 16. 6. v 16.30. Nezapomeňte na to:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali věty na there was/were. Pak jsme dodělali workbook, lekce 6B a také máme hotovou lekci 6B v učebnici.
Příště se uvidíme ve škole!!! :-) A budeme hlavně poslouchat.
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali polovinu strany 67 v učebnici a zbytek doděláme pak ve škole, protože je to poslech:-) Taky jsme udělali str. 51 ve workbooku a první část z nových vět, máte tam domácí úkol a zbytek doděláme příště. Příště ještě ON LINE a pak už ve škole!
Na viděnou
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali workbook lekci 6A a pak jsme se věnovali nové lekci v učebnici, 6B. Máme hotovou str. 66 a příště budeme pokračovat. Pokračovali jsme pak ve větách, které jsem vám poslala, které jsme nestihli, máte za úkol :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme dopřekládali věty na Furniture. Pak jsme dělali workbook, lekci 6A a část vět na there is there are. Zbytek máte za úkol.
Na viděnou v pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem dokončili lekci 5. A začali jsme lekci 6A s tématy Furniture and Houses a taky gramatikou There is There are. Ukoly víte a budu se na vás těšit příští pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme ještě dodělali Dickense:-) Pak jsme začali opakovací papír s předložkami a pokračovali jsme v učebnici, jsme teď u strany 62.
Domácí úkol vám pošlu mailem.
Mějte klidný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali workbook, str. 46 a 47. Pak jsme se věnovali Charlesi Dickensovi. Máte tam i domácí úkol a příště to doděláme :-)Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali ještě Murder In a Country House.Pak jsme udělali str. 46 ve workbooku. A věnovali jsme se Charlesi Dickensovi. Příště na to navážeme :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali moje cvičení na JOBS a tam i zopakovali počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Pak jsme dodělali něco málo z workbooku lekce 5C a začali jsme lekci 5D v učebnici. Str. 58, 59. V článku budeme příště pokračovat a domácí úkol vám pošlu! Uvidíme se až za 14 dní,tak ať máte co dělat :-) Hezké Velikonoce vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí:-)
Dnes jsme se opět hlavně zabývali otázkami. Udělali jsme moje opakovací cvičení, pal jsme se vrhli na workbook, máme téměř hotovou lekci 5C. Úkol máte - otázky :-)
Na viděnou
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali další otázky. Pak jsme pracovali ve workbooku na str. 44, kde budeme příště pokračovat a pak začneme novou lekci.
Mějte se krásně.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali text My country a pak jsme se věnovali otázkám! Slíbila jsem vám, že je teď budeme "drilovat". Tak dnes jsme začali :-) Chvíli jsme pak pracovali i s wokrbookem, lekce 5B.
Na viděnou příští týden:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali lekci 5C i s gramatikou vzadu v učebnici. Pak jsme se věnovali textu My country, příště budeme pokračovat. A domácí úkol již máte na mailu :-) Mějte se hezky a zdravě. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
tak jsme se dnes viděli opět po prázdninách :-) Trochu jsme shrnuli Stative and Dynamic verbs. Pak jsme pracoval v učebnici, máme hotovu část lekce 5C, stranu 56 a nahoře 57, také jsme udělali na str. 150 spojení s have, get a go. Na to vá pošlu domácí úkol. Mějte se hezky. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali další část gramatiky k present continuous, i cvičení k tomu. Slíbila jsem Vám k tomu úkol, tak vytvořím a pošlu :-) Dále jsme dodělali lekci 5B v učebnici a začali jsme workbook 5B. Po prázdninách, 22.2. budeme pokračovat.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem se věnovali práci v učebnici, máme hotovou polovinu lekce 5B, str. 54 a část strany 55. Včetně gramatiky, past simple regular verbs. Gramatiku se cvičením, které jsem vám posílala na dnešek, si nechte na příště!!! A domácí úkol vám pošlu na mail :-)
Opatrujte se a na viděnou opět v pondělí. Olga
Od: test (žák)Pro: test (žák)
test
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dodělali jsme dnes cvičení z minula, na present continuous. Pak jsme dodělali lekci 5A v učebnici a i tuto část ve workbooku. Pak jsme se vrhli na Reading - Wintertime, příště v tom textu budeme pokračovat. Za úkol máte napsat krátký text : Differences in life in the village and in the city. Good luck!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali další opakovací cvičení, na GOING TO tentokrát, doděláme příště a také máte úkol... napsat s použitím going to co byste rádí dělali o prázdninách, nebo kdykoli jindy :-) Krátký text. A začali jsme i Lekci 5A. Máme hotovou str. 52, samozřejmě bez poslechů, ty doděláme zpětně, a část strany 53. Příště pokračujeme :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem trochu povídali o vánocích, pak jsme udělali část cvičení na present continuous, zbytek mi pošlete na úkol :-) A udělali jsme celou stranu 39 ve workbooku, L 4. Na viděnou příští pondělí :-) Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme na začátku hodiny trochu konverzovali a pak jsme po zbytek hodiny dělali opakovací gramatické cvičení na present continuous a present simple.
Uvidíme se opět v pondělí:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali opakovací cvičení z minula. A pak jsme se vrhli na workbook, dodělali jsme lekci 4D. Opakovací cvičení, které jsem poslala na tuto hodinu si necháváme na příště, s tím, že cv. J máte za úkol a pošlete mi ho.
Krásný adventní čas přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí studenti,
udělali jsme dnes asi polovinu opakovacího cvičení, které jsem Vám poslala. Oddíl E a I máte za domácí úkol :-) Udělali jsme také stranu 37 ve workbooku, chybí nám jen cvičení vpravo dole a budeme lekci 4D dodělávat.
Snad jsem na nic nezapomněla a budu se na vás těšit příště.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali překlad vět - classroom English, za úkol dopřekládejte a pošlete mi. Pak jsme dodělali lekci 4, poslechy pak společně doděláme ve škole. A udělali jsme oddíl 4C ve workbooku.
See you next Monday:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme pracovali na cviční - překlad, který jsem vám poslala :-) Co jsme nestihli, máte mi poslat za úkol mailem. Také jsme se posunuli v učebnici, od strany 47 po stranu 50 - tam si ještě prosím dočtěte článek a dodělejte k němu všechna cvičení. Začneme tím příště hodinu. Všechny poslechová cvičení spolu doděláme, až se uvidíme opět ve škole.
Opatrujte se a na viděnou příští týden!Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali první stranu mnou poslaného cvičení a druhou stranu máte za úkol :-) Popisek, jak to udělat se slovíčky a větami, jsme si řekli :-):-) Jinak jsme téměř udělali lekci 4D, ještě dokončíme příště.Mějte se moc hezky a na viděnou opět v pondělí!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsme udělali překlad vět k Agathe Christi, potom jsme se ještě věnovali větám s ABY, cvičením, která jsem vám předem poslala. A pak jsme udělali lekci 4B ve workbooku. Během týdne vám mailem pošlu domácí úkol:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
máme hodinu zdárně za sebou :-) Dnes jsme dodělali věty s ABY, druhou část. Udělali str. 45 v učebnici a taky jsme přečetli článek o Agathe Christi. Za domácí úkol mi pošlete mailem úkoly pod článkem, už to nebudeme kontrolovat v hodině a já vám pak příště přinesu - pošlu :-) věty, a budeme ještě překládat. Snad jsem na nic nezapomněla. Buďte hlavně zdraví.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme společně, na dvě skupiny, zvládli on line hodinu. Mám skutečně radost!!!Zkontrolovali jsme domácí úkol, věty s ABY z minula. Dostala jste další. Tam je také úkol, věty 6-16 přeložit doma. Dodělali jsme papír z minula, skládání vět, poslední cvičení. S druhou skupinkou jsme ještě kousek pokračovali v učebnici, na str. 45, tak příště musí první skupinka dohnat:-)
Snad je to vše. Materiály, které jsem vám poslala platí na příště!Opět vám pošlu pozvánku k hodině přes Meet. Buďte zdraví!Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den,
dnes jsme pokračovali v opakovacím cvičení z minula, dělali jsme to celkem podrobně a pak si ještě vysvětlovali věty s ABY, tak nám to zabralo celou hodinu.
Máte za úkol přeložit 10 vět s ABY a příště budeme pokračovat.
Budu se na vás těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali překlad dalších otázek. Potom jsme prošli domácí úkol, present simple and continuous. A pokračovali jsme u učebnici, lekce 4C, máme hotovou stranu 44 i gramatiku k této části vzadu v učebnici. Také jste dostali domácí úkol, těm, kteří nebyli, zašlu mailem.
Těším se na vás opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes nám začala angličtina!!! :-) Seznámili jsme se s novými příchozími, řekli si, co se událo o prázdninách a pak jsme v podstatě celou hodinu opakovali. Otázky, věty na překlad, jak ústně , tak písemně. Pak jsme začali cvičení na present simple a continuous. Nedodělali jsme to, tak máte zbytek za úkol :-)
Mějte moc hezký týden a uvidíme se vlastně až 5.10. Příští týden je státní svátek!
Tak za 14 dní.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
v pondělí v 16.30 začínáme s angličtinou:-):-)
Těším se na vás moc!!!
Na viděnou
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
tak posílám info z poslední hodiny tohoto školního roku.
Na úvod jsme opět přeložili pár vět, potom jsme zkontrolovali otázky, které byly za úkol, a přeložili nové, které jsem vám donesla dnes. Udělali jsme v učebnici celou část 4B, takže po prázdninách začneme lekcí 4C.
Měla jsem pro vás ještě jeden článek, ale na ten už nedošlo, tím tedy začneme v září :-)
Mějte moc hezké prázdniny. Vy víte, že se na vás budu těšit!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den moji milí,
dnes jsme začali hodinu povídáním o víkendu a uplynulém čase "Corony", pak jsme psali diktát :-) Kontrolovali jsme domácí úkol - překlad vět, dodělali jsme všechny věty. Potom jsme pracovali s workbookem, L 3 máme hotovou, str. 30. Dodělali jsme lekci 4A v učebnici a také 4A workbook. Za úkol máte otázky na překlad :-)
Příští hodina bude poslední před prázdninami.
Těším se na vás.
Olga
Od: (žák)Pro: (učitel)
Od: (učitel)Pro: (žák)
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme na úvod udělali domácí úkol - kontrola předložek. Potom jsme dělali opakovací cvičení, ze kterého máte asi 15 vět za domácí úkol. Pak workbook L 2 tu jsme v podstatě přeskočili a pak jsme udělali L 3A. Dodělali jsme pak L3B - str. 31 v učebnici, poslech Simon. Příště ještě zopakujeme. A také budeme opakovat předložky.
Mějte klidný týden.
Olga
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dear students,
last lesson we did Unit 6 - practical English.
You have a homework in Workbook - p. 61 Reading.
I am looking forward to seeing you on Tuesday,
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
posílám info z dnešní hodiny.
Udělali jsme na úvod věty na Daily routine. Potom jsme
opakovali předložky. Na mailu máte domácí úkol!!! A pak jsme pracovali s workbookem - máme hotové lekce 2C a 2D.
Uvidíme se opět v pondělí a budeme pokračovat:-)
Hezký týden.
Olga
Od: VerS (žák)Pro: A2P (učitel)
Dear students, last week we had private lesson with Karolína :-)
Please do page 98 in your books.
Hopefully, see you all on Tuesday.
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí studenti,
udělali jsme na úvod překladové věty k článku z minulé hodiny. Poté jsme opakovali adjektiva. A pak jsme pracovali s učebnicí, lekce 3B, udělali jsme celou str. 30 plus také fráze k Daily routine, které jsou vzadu na str. 147 - ty máte za úkol se naučit. Pak jsme udělali přehled předložek, které se také prosím na příště naučte, budeme s nimi dále pracovat :-)
PŘÍŠTÍ HODINA BUDE VE STŘEDU 4.3. V 16.30, PROTOŽE PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ MUSÍM NA KONCERT DCEŘI.
Děkuji za pochopení a budu se na vás těšit.
Olga
Od: VerS (učitel)Pro: A2SP (žák)
Dear students, last lesson we did page 78 in the book - we read about Hitchcock and Tarantino and we did Past simple vs. Present perfect. Your homework is in Work book page 60/3 Grammar.
see you on Tuesday,
Veronika
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dear students, last lesson we finished Unit 6C. Next lesson we will revise whole Unit 6 so you can look at it (reported speech, passive, relative clauses)
Your homework is in Workbook 61/2.
See you on Tuesday,
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí studenti,
dnes jsme zopakovali adjektiva, zkontrolovali věty domácí úkol - waste time. Dostali jste další adjektiva, která se máte do příště naučit :-) Pokračovali jsme v učebnici a máme hotovou další část lekce 3 - 3A. Také jsme četli a opravovali text o Kobe Bryantovi, který si prosím do příště ještě jednou přečtěte. Snad jsem na nic nezapomněla :-) Mějte krásný týden a na viděnou opět v pondělí. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí angličtináři,
dnes jsme zkontrolovali domácí úkol na úvod hodiny, dělali popis míst ve městě /muzeum, pošta atd./, pak jste dostali seznam anglických zdvořilostních frází, které máte za úkol se na příště naučit :-) Dodělali jsme do konce lekci 2A a udělali kousek workbooku, oddíl 2A.
Mějte se fajn a v pondělí se na vás budu těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí angličtináři,
na úvod dnešní hodiny jsme si zopakovali Dellu a Jima, překládali jste i věty. Pak jsme dělali další opakovací cvičení, pět vět je tam pak za DÚ, nebudu tentokrát chybějícím posílat, uděláme společně ve středu. A také jsme pracovali s učebnicí, udělali jsme celý oddíl 2D, je tam přivlastňování.
Uvidíme se hned ve středu!!! Nezapomeňte:-)
Od: VerS (učitel)Pro: A2SP (žák)
Milí studenti, minule jsme začali lekci 7A, mluvili jsme o fobiích a zopakovali jsme si present perfect - FOR a SINCE.
Pokud budete mít chvilku volného času, můžete si zkusit sami vyhledat nějaké online cvičení na tuto gramatiku, třeba na stránkách www.helpforenglish.cz, ale i jinde na webu.Váš HW je ve workbooku str. 58 a cvičení 12.1. na papíře, který jsme procházeli v hodině.
Nashledanou opět v úterý.
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dear students,
last time we did relative clauses and read about heroes and icons of our time. Your homework is to choose one person that is iconic for you and write a short article about that person.
See you on Tuesday.
Veronika