Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali překladové věty na Relative clauses. Pak jsme povídali k poslechu v učebnici na str. 12 - The Story So Far. A udělali jsme str. 13 a 14 v učebnici. Pak jsme pokračovali v opakovacím cvičení na some a any.
Na viděnou příští pondělí:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělai soubor cvičení na tázací zájmena. Ještě nám zbývají dodělat složeniny some a any a pak other/the other... pokračovali jsme v učebnici a dodělai lekci 1D, str. 11. - i s poslechy. Máme hotový i workbook 1D a pošlu vám na mail překladové věty na relative clases.
Na viděnou opět v pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme hodně tvrdě:-) opakovali tázací zájmena, část máte i jako homework. Pak jsme se vrhli do učebnice, udělali jsme začátek lekce 1D a relative clauses. Str. 10 máme téměř hotovou a str. 126 dole a 127 oddíl 1D jsou taky hotové.
Hezký týden vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali v opakování tázacích zájmen a taky spojení se some a any. Pak jsme prošli poslech na str. 9 v učebnici a udělali celý workbook 1C.
Mějte krásný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme hodně opakovali quantifiers, další věty máte ta úkol:-) Pak jsme trochu začali opakování tázacích zájmen. Příště pokračujeme :-) A v učebnici jsme udělali poslech na str. 7, gramatiku na str. 126 1C. Druhý poslech, ke str. 9 uděláme v pondělí.
Mějte se moc fajn a na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali další cvičení na some a any, máte pak další překlad i za domácí úkol. Pak jsme dodělali lekci 1B, ještě nám chybí poslech, ten vám pošlu na příště. Začali jsme hned lekci 1C, protože workbook 1B už máme.
Snad jsem na nic nezapomněla. Jen připomínám, že příští hodinu budeme mít ve středu 26.10. v 16.30.
Děkuji vám moc!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme přeložili zbytek vět z domácího úkolu, pak jsme dodělali velké opakovací cvičení na Quantifiers a začali jsme lekci 1B.
Krásný týden a na viděnou příště :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali věty na Classroom language. Pak jsme dělali cvičení a povídali o Travelling. Dodělali workbook str. 7, cvičení 4. A pak jsme se vrhli na opakování Quantifiers. Příště v tom budeme pokračovat:-)
Hezký týden všem.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme začali téma Travelling a pokračovali jsme dál v učebnici. Dodělali jsme lekci 1A v učebnici a máme téměř hotovou 1A ve workbooku. Příště ji dokončíme:-)Mějte se moc fajn.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem zahájili nový školní rok! Jsem moc ráda, že jsme znovu spolu v angličtině!!!
Povídali jsme si o prázdninách, pak jsme překládali náhodné věty, dodělali učebnici - workbook NEF elementary a začali jsme novou NEF pre-intermediate. Za úkol máte překlad vět.
Budu se těšit příští týden!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme měli poslední hodinu angličtiny v tomto školním roce. Zůstal nám tam jeden článek - cvičení ve workbooku, a pak budeme začínat novou učebnici. A také máte Travelling téma, tím tedy příští šk. rok zahájíme. Budu se na vás moc těšit. A věřím, že při svých cestách angličtinu použijete :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opět překládali na úvod random věty. Pak jsme dodělali téma Living room a taky Stereotypes. A udělali jsme workbook 9A a téměř celý 9B. Příští týden doděláme článek o J.K. Rowling. A máte tam ještě věty a cvičení na Present Perfect. Další materiály pošlu :-)
Na viděnou za 14 dní.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme opět překládali na úvod věty :-) Pak jsme dokončili celé téma Quantifiers. A pracovali jsme v učebnici, str. 106 jsme dodělali a tím pádem máme celou učebnici hotovou! Příště už jen doděláme workbook.
Mějte moc hezký týden a na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme na začátku překládali náhodně věty, bez přípravy, budeme to dělat i příště na úvod :-)
Pak jsme dodělali papír s otázkami. A pokračovali jsme ve Quantifiers - udělali jsme část Another, the other atd. za úkol je cvičení 2. v této sekci. A pak jsme prošli poslech na str. 13 v učebnici, celou stranu máme hotovou, a začali jsme ještě str. 106, udělali jsme cvičení a, nahoře.
Snad jsem na nic nezapomněla.
Budu se těšit příště.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali ve quantifiers, pak jsme překládali věty, otázky, dělali jsme téma living room a taky začali Stereotypes. Příští týden budeme ve všem pokračovat :-)
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali opakování infinitivů. Pak jsme pokračovali v Quantifiers a dodělali jsme strany 104-105 v učebnici. Mějte hezký týden a na viděnou v pondělí opět :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme intenzivně opakovali věty s infinitivy. Pak jsme se vrhli na pokračování gramatiky quantifiers a učebnici, máme téměř hotovou lekci 9B, příště ji dokončíme.
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělali překladové věty na Opposites. Pak jsme se vrhli na nové téma, Quantifiers, které teď budeme dělat několik lekcí. A dodělali jsme lekci 9A v učebnici. Příště k ní ještě doděláme workbook.
Mějte se hezky a na viděnou příští týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme se bavili o Velikonocích, potom jsme dodělali test předložek. A překládali jsme věty na Opposites. Příště ještě budeme dodělávat. Pak jsme začali poslední lekci učebnice, 9A.
Příště na viděnou :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem pokračovali v přeložkách, máme hotovo do č. 60, příště doděláme. Pak jsme dodělali cvičení na present perf. A udělali jsme překlad všech OPPOSITES - za úkol naučit :-) A dodělali jsme celou lekci 8 i workbook. Na viděnou po Velikonocích.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme téměř dodělali lekci 8, chybí nám jeden poslech. Pak ještě workbook. Začali jsme opakování předložek. A také cvičení na present perfect, kde máte i homework :-)
Uvidíme se spolu opět příští týden.
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme hodně procvičovali adjectives and adverbs.
Pak jsme udělali celý workbook 8D. A cvičení na opakování časů. Stihli jsme ještě udělat kousek str. 96 v učebnici a příště budeme pokračovat.
Na viděnou:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
zapomněla jsem vám napsat info v pondělí, ale to asi není až takový problém, protože jsme dnes měli další hodinu. Takže: Udělali jsme cvičení na much/many, potom jsme pracovali s učebnicí, dokončili jsme lekci 8C. Pak i k ní workbook. A pak jsme udělali obě cvičení, která jsem vám poslala na would like/like. Za úkol máte cvičení Quantifiers, ještě jedno, které nám zbylo, z těch, co jsem zasílala.
Na viděnou v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali předpřítomný čas, dělali jsme několik cvičení. Dodělali jsme ještě i cvičení z domácího úkolu. Pak jsme dodělali celý papír "Catnap" a k učebnici se dostaneme příště:-) Za domácí úkol máte otázky.
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali do konce opakovací papír na předložky. Pak jsme pracovali ve workbooku, str. 68 a pak jedno cvičení z papíru "catnap", doděláme příště. A taky jsme si udělali gramatiku present perfect simple and
continuous. Cv. 10.3. mi pošlete mailem. Zbytek budeme dodělávat příště.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali ještě jedno opakovací cvičení na adjectives a adverbs. Pak jsme četli článek Cat naps a dělali k němu otázky a věnovali se učebnici, lekce 8B a máme hotovou str. 67 ve workbooku. Příště se budu těšit, začneme novou lekci, 8C.
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali přídavná jména a jejich 2. a 3. stupeň. Pak jsme se věnovali poslechům v učebnici, které jsem vám posílala na str. 87 a 89. A začali jsme novou lekci 8B, máme hotovou stranu 90. Taky jsme udělali část cvičení, které jsem vám posílala s nadpisem "Across the globe". To vpravo máte za úkol! Příště budeme pokračovat:-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem se věnovali hodně přídavným jménům. Udělali jsme téměř celou stranu 87 v učebnici, ještě nám tam chybí poslech, ten dopošlu na přístí hodinu. Pak jsme dodělali workbook celý 7D i 7. Začali jsme lekci 8A, kdy jsme povídali o úvodním poslechu ze str. 89 a udělali gramatiku, 2.stupeň adjektiv. Za úkol máte udělat mnou poslaný papír na present perfect. Opatrujte se a na viděnou opět v pondělí:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali opakovací cvičení, které jsem vám posílala posledně, na present perfect. Pak jsme pracovali s učebnicí, poslechy str. 84 a pak jsme udělali str. 85 a 86. Začali jsme workbook str. 64, tam budeme příště pokračovat a za úkol máte cvičení na comparatives of adjectives těch 16 vět. Zbytek budeme dělat spolu příště.
Na viděnou:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí vítám vás v novém roce :-)
Dnes jsme povídali o Vánocích a Silvestru a pak jsme dodělali workbook 7C a také udělali celou část lekce 7 - 7D v učebnici. Udělali jsme také opakovací cvičení, která jsem posílala, a adjectives a adverbs máte za úkol.
Příští týden se na vás budu těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali další testík na gramatiku, pak jsme dělali cvičení na present perf continuous. A pak vánoční cvičení. Ještě jsme stihli udělat téměř celý workbook 7C, po Novém roce to doděláme.
Přeji vám klidné Vánoce a budu se na vás moc těšit v roce 2022!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělali testík, který jste měli za úkol. Pak jsme se věnovali učebnici, dodělali jsme lekci 7C. A pak jsme se vrhli na present perfect continuous. Udělali jsme taky Everyday English phrases. Uvidíme se příští pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělali překladové věty na časy a pak jsme se vrhli na přehled countables and uncountables. I se cvičeními. Pracovali jsme i v učebnici, dodělali jsme stranu 80 a udělali poslech a text nahoře na str. 81. Domácí úkol opět pošlu :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení k countables and uncountables. Příště nás k tomu čeká ještě jedno cvičení-přehled. Dělali jsme opakovací cvičení na časy, a pak na to navázali začátkem lekce 7C, zvládli jsme i gramatiku vzadu. Str. 134 a cv. 135. Za úkol máte 15 vět z těch, které jsem poslala, zbytek pak budeme dělat příště:-)
Mějte hezký adventní týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení k countables and uncountables. Příště nás k tomu čeká ještě jedno cvičení-přehled. Dělali jsme opakovací cvičení na časy, a pak na to navázali začátkem lekce 7C, zvládli jsme i gramatiku vzadu. Str. 134 a cv. 135. Za úkol máte 15 vět z těch, které jsem poslala, zbytek pak budeme dělat příště:-)
Mějte hezký adventní týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali věty k present perfect. Pak jsme se v učebnici věnovali countables and uncountables na str. 78 a 79 a udělali jsme i workbook 7B. Pak jsme překládali další věty k present perfect, deset jich máte za úkol. A pak další přehled gramatiky k C/UN nouns. Příště k tomu uděláme cvičení.
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme toho stihli hodně!!! :-) Dodělali jsme věty z domácího úkolu, pak jsme pokračovali v učebnici 7A, celou tuto část lekce máme hotovou, i workbook k ní, 7A. Pak jsme dělali můj text na present perfect. A pak jsme ještě začali lekci 7B, máme hotovo po gramatiku na str. 134 7B i cvičení vpravo na str. 135. Věty homework pošlu do mailu :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
zkontrolovali jsme dnes ještě jednou homework a dodělali celé cvičení.Potom jsme udělali ještě jedno na present perfect a další gramatiku a věnovali jsme se učebnici, začali jsme lekci 7A.
Úkol opět pošlu mailem:-)
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na present perfect z DÚ, pak jsme dodělali poslechy k 6. lekci a taky workbook k 6. lekci. A dělali jsme další část gramatiky k present perfect tense. Domácí úkol opět pošlu mailem.
Hezký týden přeji:-)
Olga
Od: Petr (učitel)Pro: Karla (žák)
Přijďte ve čtvrtek, hodina se koná.
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali stranu 72 v učebnici, krom poslechu dole, ten uděláme příště. Stranu 73 a74 a pak str. 75 bez poslechu, ten uděláme taky příště. Začali jsme present perfect a domácí úkol vám pošlu na mail. Mějte se co nejlépe a na viděnou příští týden:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsem dodělali ještě jedno zbývající cvičení na present simple and continuous z minulé hodiny. Pak jsme se vrhli na lekci 6D a pak i workbook 6D. Za domácí úkol máte věty k slovní zásobě City. Stihli jsme přeložit i Everyday English. Takže Great Job today :-)
Na viděnou příští pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali obě strany cvičení na word order. Pak jsme pokračovali ve cvičení There is there are. Posledních 15 vět máte za úkol!!! :-) Pošlete mailem. Udělali jsme lekci 6C do konce a pak i 6C ve workbooku. Máme hotov i jeden z papírů, které jsem posílala na Present Continuous- 003. 004 budeme dělat příště!
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (učitel)
Moji milí,
dnes jsme přeložili věty "translate", celý papír. Z papíru There is/are máte prvních 10 vět nahoře za úkol, pošlete mi mailem :-) Zbytek jsme překládali v hodině a doděláme příště. Udělali jsme článek Polar bear. A v učebnici na str. 68 vše, na str. 69 budeme pokračovat příště. Snad jsem na nic nezapomněla :-)
Hezký týden vám přeji a na viděnou příští pondělí!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí agličtináři,
zahájili jsme dnes školní rok :-) Moc jsem se na vás těšila! Zopakovali jsme na úvod slovosled, present simple a contunuous, otázky, bavili jsme se o prázdninách. Máte dva domácí úkoly, tak průběžně posílejte. Uvidíme se za 14 dní. Mějte se zatím moc hezky.Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme na úvod udělali cvičení na adjectives zakončená na -ED a -ING. Pak jsme se věnovali poslechům, které jsme nemohli dělat během on line výuky. Příští hodinu budeme mít ve středu 16. 6. v 16.30. Nezapomeňte na to:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali věty na there was/were. Pak jsme dodělali workbook, lekce 6B a také máme hotovou lekci 6B v učebnici.
Příště se uvidíme ve škole!!! :-) A budeme hlavně poslouchat.
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali polovinu strany 67 v učebnici a zbytek doděláme pak ve škole, protože je to poslech:-) Taky jsme udělali str. 51 ve workbooku a první část z nových vět, máte tam domácí úkol a zbytek doděláme příště. Příště ještě ON LINE a pak už ve škole!
Na viděnou
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali workbook lekci 6A a pak jsme se věnovali nové lekci v učebnici, 6B. Máme hotovou str. 66 a příště budeme pokračovat. Pokračovali jsme pak ve větách, které jsem vám poslala, které jsme nestihli, máte za úkol :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme dopřekládali věty na Furniture. Pak jsme dělali workbook, lekci 6A a část vět na there is there are. Zbytek máte za úkol.
Na viděnou v pondělí :-)
Olga