Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme měli poslední hodinu před prázdninami. Opakovali jsme slovní zásobu a pak udělali obě moje opakovací cvičení. Dodělali jsme workbook L3. Tedy lekci 3. máme hotovou celou a budeme moci začít lekci 4. po prázdninách.
Přeji hezké prázdniny, plné krásných zážitků a budu se na vás moc těšit!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Mili milí,
dnes jsme na úvod dopřekládali věty, které jsme začali minule. A pak jsme dokončili celou lekci 3 v učebnici. Ještě doděláme workbook příště. A máme tam dvě opakovací cvičení, která budeme dělat také příště:-)
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali slovní zásobu, dodělali jsme workbook 3D a udělali celé opakovací cvičení na první dvě lekce. Pak jsme pokračovali v učebnici str. 36 a jsme začali str. 38. V pondělí budeme pokračovat:-)
Hezký víkend a na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,.
dnes jsme udělali obě cvičení na past continuous/past simple. Pak jsme dodělali v učebnici lekci 3D. A taky téměř celou 3D workbook, tam nám chybí něco dodělat ještě příště. A přeložili jsme všechny věty na Modals a jsem na vás pyšná, jak vám to šlo!
Uvidíme se 1.6.!
Na viděnou budu se těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali celé opakování Modals. Bylo to trošku těžší :-) Tak jsme si řekli, že se Past Modals ještě vrátíme a projdeme si je znova. Udělali jsme pak ještě cvičení na Past Perfect a začali jsme lekci 3D v učebnici. Tedy dnes celkem složitá gramatika. Jste moc šikovní!
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali téměř celý překlad vět want/need/would like - zbytek je homework. Pak jsme dodělali učebnici 3C a taky wokrbook 3C. A hodně jsme pokročili v opakovacím cvičení Modals. Doděláme příště :-) Krásné volné dny vám přeji a 15.5. na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
zapomněla jsem včera napsat info z hodiny,tedy dodatečně dnes : Začali jsme velké opakování Modals, máte z toho i věty na překlad za DÚ. Udělali jsme workbook 3B a začali lekci 3C.
Příště se uvidíme výjimečně ve čtvrtek!!!
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali opakovací cvičení -překlad vět, pak jsme dokončili ta slovní spojení. A opakovali je. Začali jsme novou lekci 3B, jsme v polovině strany 31 - udělali jsme Listening. A za úkol jsou věty na překlad z mého souboru na Modals - cv. 11 po větu : Nebudeš se smět...
Uvidíme se za 14 dní, protože příště jsou Velikonoce:-)
Užijte si je.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali slovní zásobu, pak jsme dodělali lekci 3A v učebnici a taky ve workbooku. A začali jsme nová slovíčka, slovní spojení. Příště doděláme a budeme se je postupně učit. Za domácí úkol věty 3.-13. z opakovacího papíru "Translate".
Na viděnou v pondělí opět:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji mílí,
dnes jsme konečně udělali cvičení na allowed to :-) Pak jsme pokračovali v učebnici, začali jsme lekci 3A a s tím souvisí časy will/going to/present continuous - cvičení. Pak jsme přeložili věty na Modals, část je za DÚ.
NA VIDĚNOU OPĚT V PONDĚLÍ:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali slovíčka, opět:-) Pak jsme udělali celé cvičení Mixed tenses. A str. 25 a 27 v učebnici, i s poslechy. Takže lekci 2 máme v učebnici hotovou. Za DÚ je cviční present simple or simple future, které jsem posílala - 20 vět. A zbylá allowed to a will, going to... zůstávají na příště:-)
Na viděnou v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme měli náhradní hodinu, za moji absenci, i když jsou jarní prázdniny:-) Opakovali jsme slovní zásobu, pak překládali věty a dodělali workbook 2D. Pak jsme pokračovali v učebnici, závěr lekce 2. Udělali jsme poslechy. A příště doděláme ještě str. 25 a 27.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali překladové věty na infinitiv. Pak jsme procházeli nová slovní spojení, která se máte nově učit .-) Dodělali jsme lekci 2D v učebnici, a máme téměř celou 2D hotovou v workbooku, příště ještě jen text.
Uvidíme se v pondělí:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme překládali věty na začátku hodiny, pak jsme dodělali ještě cvičení z minulé hodiny. Začali jsme lekci 2D v učebnici, máme hotovou str. 22 i gramatiku vzadu str. 128. A začali jsme překlad na infinitivy. Příště budeme pokračovat:-)
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem opakovali předložky na začátku hodiny. Pak jsme dodělali cvičení na past continuous. A udělali jsme celý workbook 2C. Tím pádem máme celou lekci 2C, v učebnici i ve workbooku. Udělali jsme i celé opakovací cvičení. 10 vět máte za úkol.
Mějte se moc fajn a uvidíme se za 14 dní!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opět zopakovali předložky, pak jsme dělali cvičení na spojky, z toho máte i homework :-) A pak jsme dodělali celou lekci 2C v učebnici. Takže příště pokračování:-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme na začátku hodiny opakovali předložky. Pak jsme udělali další věty na past continuous - cv. E3. A pak kousek cvičení na spojky, které taky máte ode mě - E1. A dodělali jsme lekci 2B i workbook, takže ji máme celou A začali jsme 2C, kde je téma otázky:-) Máme hotový Quiz na str. 20.
Na viděnou opět v pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den,
dnes jsme opakovali krátké odpovědi na začátku hodiny. A taky otázky na předmět. Potom překlad vět na past continuous a začali jsme novou lekci v učebnici 2B. Příště budeme pokračovat:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme ještě opakovali vztažné na začátku hodiny, pak jsme překládali věty, zbytek z těch, co byly za DÚ. Potom jsme dodělali workbook 2A a udělali ještě nedodělané vztažné věty, gramatiku, která nám tam zůstávala nedodělaná. Tím máme téma vztažné věty hotové:-)
Budu se těšit příští týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Vítejte v novém roce!Happy New year!!!
Dnes jsme opakovali vztažné věty, pak jsme dodělali lekci 2A v učebnici, včetně poslechu. A začali jsme lekci 2A ve workbooku.
Příští pondělí pokračujeme!:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem zakončili angličtinu pro tento rok:-)
Udělali jsme vánoční poslech, píseň, pak vánoční poslech, text, pak opakování slovní zásoby holiday. A pak ještě pokračování v učebnici, na str. 17. Užijte si Vánice jak nejlépe to jde a uvidíme se ihned v roce 2023. 2. ledna.
Budu se na vás moc těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme překládali věty, různé:-) Pak jsme udělali workbook 1 - dokončení lekce. A začali jsme v učebnici lekci 2A. Téma je tam holiday vocabulary.
Tak příště pokračujeme.
Hezký Advent a na viděnou v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali věty na Verbs of Changes. Pak jsme se věnovali poslechům z učebnice a dodělali jsme 1. lekci. Udělali jsme i první část mnou zaslané gramatiky na relative clauses. Domácí úkol vám pošlu :-)
Mějte krásný adventní čas.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali resty v podobě všeho opakování ke Quantifiers. Pak jsme četli článek v učebnici na str. 15.
Na příště vám pošlu zbývající poslechy této lekce.
Mějte se moc fajn!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali překladové věty na Relative clauses. Pak jsme povídali k poslechu v učebnici na str. 12 - The Story So Far. A udělali jsme str. 13 a 14 v učebnici. Pak jsme pokračovali v opakovacím cvičení na some a any.
Na viděnou příští pondělí:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělai soubor cvičení na tázací zájmena. Ještě nám zbývají dodělat složeniny some a any a pak other/the other... pokračovali jsme v učebnici a dodělai lekci 1D, str. 11. - i s poslechy. Máme hotový i workbook 1D a pošlu vám na mail překladové věty na relative clases.
Na viděnou opět v pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme hodně tvrdě:-) opakovali tázací zájmena, část máte i jako homework. Pak jsme se vrhli do učebnice, udělali jsme začátek lekce 1D a relative clauses. Str. 10 máme téměř hotovou a str. 126 dole a 127 oddíl 1D jsou taky hotové.
Hezký týden vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali v opakování tázacích zájmen a taky spojení se some a any. Pak jsme prošli poslech na str. 9 v učebnici a udělali celý workbook 1C.
Mějte krásný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme hodně opakovali quantifiers, další věty máte ta úkol:-) Pak jsme trochu začali opakování tázacích zájmen. Příště pokračujeme :-) A v učebnici jsme udělali poslech na str. 7, gramatiku na str. 126 1C. Druhý poslech, ke str. 9 uděláme v pondělí.
Mějte se moc fajn a na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali další cvičení na some a any, máte pak další překlad i za domácí úkol. Pak jsme dodělali lekci 1B, ještě nám chybí poslech, ten vám pošlu na příště. Začali jsme hned lekci 1C, protože workbook 1B už máme.
Snad jsem na nic nezapomněla. Jen připomínám, že příští hodinu budeme mít ve středu 26.10. v 16.30.
Děkuji vám moc!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme přeložili zbytek vět z domácího úkolu, pak jsme dodělali velké opakovací cvičení na Quantifiers a začali jsme lekci 1B.
Krásný týden a na viděnou příště :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali věty na Classroom language. Pak jsme dělali cvičení a povídali o Travelling. Dodělali workbook str. 7, cvičení 4. A pak jsme se vrhli na opakování Quantifiers. Příště v tom budeme pokračovat:-)
Hezký týden všem.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme začali téma Travelling a pokračovali jsme dál v učebnici. Dodělali jsme lekci 1A v učebnici a máme téměř hotovou 1A ve workbooku. Příště ji dokončíme:-)Mějte se moc fajn.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem zahájili nový školní rok! Jsem moc ráda, že jsme znovu spolu v angličtině!!!
Povídali jsme si o prázdninách, pak jsme překládali náhodné věty, dodělali učebnici - workbook NEF elementary a začali jsme novou NEF pre-intermediate. Za úkol máte překlad vět.
Budu se těšit příští týden!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme měli poslední hodinu angličtiny v tomto školním roce. Zůstal nám tam jeden článek - cvičení ve workbooku, a pak budeme začínat novou učebnici. A také máte Travelling téma, tím tedy příští šk. rok zahájíme. Budu se na vás moc těšit. A věřím, že při svých cestách angličtinu použijete :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opět překládali na úvod random věty. Pak jsme dodělali téma Living room a taky Stereotypes. A udělali jsme workbook 9A a téměř celý 9B. Příští týden doděláme článek o J.K. Rowling. A máte tam ještě věty a cvičení na Present Perfect. Další materiály pošlu :-)
Na viděnou za 14 dní.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme opět překládali na úvod věty :-) Pak jsme dokončili celé téma Quantifiers. A pracovali jsme v učebnici, str. 106 jsme dodělali a tím pádem máme celou učebnici hotovou! Příště už jen doděláme workbook.
Mějte moc hezký týden a na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme na začátku překládali náhodně věty, bez přípravy, budeme to dělat i příště na úvod :-)
Pak jsme dodělali papír s otázkami. A pokračovali jsme ve Quantifiers - udělali jsme část Another, the other atd. za úkol je cvičení 2. v této sekci. A pak jsme prošli poslech na str. 13 v učebnici, celou stranu máme hotovou, a začali jsme ještě str. 106, udělali jsme cvičení a, nahoře.
Snad jsem na nic nezapomněla.
Budu se těšit příště.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali ve quantifiers, pak jsme překládali věty, otázky, dělali jsme téma living room a taky začali Stereotypes. Příští týden budeme ve všem pokračovat :-)
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali opakování infinitivů. Pak jsme pokračovali v Quantifiers a dodělali jsme strany 104-105 v učebnici. Mějte hezký týden a na viděnou v pondělí opět :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme intenzivně opakovali věty s infinitivy. Pak jsme se vrhli na pokračování gramatiky quantifiers a učebnici, máme téměř hotovou lekci 9B, příště ji dokončíme.
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělali překladové věty na Opposites. Pak jsme se vrhli na nové téma, Quantifiers, které teď budeme dělat několik lekcí. A dodělali jsme lekci 9A v učebnici. Příště k ní ještě doděláme workbook.
Mějte se hezky a na viděnou příští týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme se bavili o Velikonocích, potom jsme dodělali test předložek. A překládali jsme věty na Opposites. Příště ještě budeme dodělávat. Pak jsme začali poslední lekci učebnice, 9A.
Příště na viděnou :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem pokračovali v přeložkách, máme hotovo do č. 60, příště doděláme. Pak jsme dodělali cvičení na present perf. A udělali jsme překlad všech OPPOSITES - za úkol naučit :-) A dodělali jsme celou lekci 8 i workbook. Na viděnou po Velikonocích.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme téměř dodělali lekci 8, chybí nám jeden poslech. Pak ještě workbook. Začali jsme opakování předložek. A také cvičení na present perfect, kde máte i homework :-)
Uvidíme se spolu opět příští týden.
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme hodně procvičovali adjectives and adverbs.
Pak jsme udělali celý workbook 8D. A cvičení na opakování časů. Stihli jsme ještě udělat kousek str. 96 v učebnici a příště budeme pokračovat.
Na viděnou:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
zapomněla jsem vám napsat info v pondělí, ale to asi není až takový problém, protože jsme dnes měli další hodinu. Takže: Udělali jsme cvičení na much/many, potom jsme pracovali s učebnicí, dokončili jsme lekci 8C. Pak i k ní workbook. A pak jsme udělali obě cvičení, která jsem vám poslala na would like/like. Za úkol máte cvičení Quantifiers, ještě jedno, které nám zbylo, z těch, co jsem zasílala.
Na viděnou v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali předpřítomný čas, dělali jsme několik cvičení. Dodělali jsme ještě i cvičení z domácího úkolu. Pak jsme dodělali celý papír "Catnap" a k učebnici se dostaneme příště:-) Za domácí úkol máte otázky.
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali do konce opakovací papír na předložky. Pak jsme pracovali ve workbooku, str. 68 a pak jedno cvičení z papíru "catnap", doděláme příště. A taky jsme si udělali gramatiku present perfect simple and
continuous. Cv. 10.3. mi pošlete mailem. Zbytek budeme dodělávat příště.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali ještě jedno opakovací cvičení na adjectives a adverbs. Pak jsme četli článek Cat naps a dělali k němu otázky a věnovali se učebnici, lekce 8B a máme hotovou str. 67 ve workbooku. Příště se budu těšit, začneme novou lekci, 8C.
Na viděnou.
Olga