Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
tak posílám info z poslední hodiny tohoto školního roku.
Na úvod jsme opět přeložili pár vět, potom jsme zkontrolovali otázky, které byly za úkol, a přeložili nové, které jsem vám donesla dnes. Udělali jsme v učebnici celou část 4B, takže po prázdninách začneme lekcí 4C.
Měla jsem pro vás ještě jeden článek, ale na ten už nedošlo, tím tedy začneme v září :-)
Mějte moc hezké prázdniny. Vy víte, že se na vás budu těšit!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den moji milí,
dnes jsme začali hodinu povídáním o víkendu a uplynulém čase "Corony", pak jsme psali diktát :-) Kontrolovali jsme domácí úkol - překlad vět, dodělali jsme všechny věty. Potom jsme pracovali s workbookem, L 3 máme hotovou, str. 30. Dodělali jsme lekci 4A v učebnici a také 4A workbook. Za úkol máte otázky na překlad :-)
Příští hodina bude poslední před prázdninami.
Těším se na vás.
Olga
Od: (žák)Pro: (učitel)
Od: (učitel)Pro: (žák)
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme na úvod udělali domácí úkol - kontrola předložek. Potom jsme dělali opakovací cvičení, ze kterého máte asi 15 vět za domácí úkol. Pak workbook L 2 tu jsme v podstatě přeskočili a pak jsme udělali L 3A. Dodělali jsme pak L3B - str. 31 v učebnici, poslech Simon. Příště ještě zopakujeme. A také budeme opakovat předložky.
Mějte klidný týden.
Olga
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dear students,
last lesson we did Unit 6 - practical English.
You have a homework in Workbook - p. 61 Reading.
I am looking forward to seeing you on Tuesday,
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
posílám info z dnešní hodiny.
Udělali jsme na úvod věty na Daily routine. Potom jsme
opakovali předložky. Na mailu máte domácí úkol!!! A pak jsme pracovali s workbookem - máme hotové lekce 2C a 2D.
Uvidíme se opět v pondělí a budeme pokračovat:-)
Hezký týden.
Olga
Od: VerS (žák)Pro: A2P (učitel)
Dear students, last week we had private lesson with Karolína :-)
Please do page 98 in your books.
Hopefully, see you all on Tuesday.
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí studenti,
udělali jsme na úvod překladové věty k článku z minulé hodiny. Poté jsme opakovali adjektiva. A pak jsme pracovali s učebnicí, lekce 3B, udělali jsme celou str. 30 plus také fráze k Daily routine, které jsou vzadu na str. 147 - ty máte za úkol se naučit. Pak jsme udělali přehled předložek, které se také prosím na příště naučte, budeme s nimi dále pracovat :-)
PŘÍŠTÍ HODINA BUDE VE STŘEDU 4.3. V 16.30, PROTOŽE PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ MUSÍM NA KONCERT DCEŘI.
Děkuji za pochopení a budu se na vás těšit.
Olga
Od: VerS (učitel)Pro: A2SP (žák)
Dear students, last lesson we did page 78 in the book - we read about Hitchcock and Tarantino and we did Past simple vs. Present perfect. Your homework is in Work book page 60/3 Grammar.
see you on Tuesday,
Veronika
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dear students, last lesson we finished Unit 6C. Next lesson we will revise whole Unit 6 so you can look at it (reported speech, passive, relative clauses)
Your homework is in Workbook 61/2.
See you on Tuesday,
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí studenti,
dnes jsme zopakovali adjektiva, zkontrolovali věty domácí úkol - waste time. Dostali jste další adjektiva, která se máte do příště naučit :-) Pokračovali jsme v učebnici a máme hotovou další část lekce 3 - 3A. Také jsme četli a opravovali text o Kobe Bryantovi, který si prosím do příště ještě jednou přečtěte. Snad jsem na nic nezapomněla :-) Mějte krásný týden a na viděnou opět v pondělí. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí angličtináři,
dnes jsme zkontrolovali domácí úkol na úvod hodiny, dělali popis míst ve městě /muzeum, pošta atd./, pak jste dostali seznam anglických zdvořilostních frází, které máte za úkol se na příště naučit :-) Dodělali jsme do konce lekci 2A a udělali kousek workbooku, oddíl 2A.
Mějte se fajn a v pondělí se na vás budu těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí angličtináři,
na úvod dnešní hodiny jsme si zopakovali Dellu a Jima, překládali jste i věty. Pak jsme dělali další opakovací cvičení, pět vět je tam pak za DÚ, nebudu tentokrát chybějícím posílat, uděláme společně ve středu. A také jsme pracovali s učebnicí, udělali jsme celý oddíl 2D, je tam přivlastňování.
Uvidíme se hned ve středu!!! Nezapomeňte:-)
Od: VerS (učitel)Pro: A2SP (žák)
Milí studenti, minule jsme začali lekci 7A, mluvili jsme o fobiích a zopakovali jsme si present perfect - FOR a SINCE.
Pokud budete mít chvilku volného času, můžete si zkusit sami vyhledat nějaké online cvičení na tuto gramatiku, třeba na stránkách www.helpforenglish.cz, ale i jinde na webu.Váš HW je ve workbooku str. 58 a cvičení 12.1. na papíře, který jsme procházeli v hodině.
Nashledanou opět v úterý.
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dear students,
last time we did relative clauses and read about heroes and icons of our time. Your homework is to choose one person that is iconic for you and write a short article about that person.
See you on Tuesday.
Veronika
Od: VerS (učitel)Pro: A2SP (učitel)
Milí studenti,
minulou lekci jsme psali opakovací test. Výsledky budete mít příští hodinu k dospozici. Váš domácí úkol je writing ze strany 73 v učebnici.
Těším se opět v úterý,
Veronika
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dear students, last lesson we revised relative clauses and we will continue next lesson. Your homework is to complete the circle using relative clauses.
See you on Tuesday.
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
na úvod hodiny jsme dnes dělali domácí úkol.... věty Della and Jim. Udělali jsme pak celé cvičení. Pracovali jsme s učebnicí, máme hotovou lekci 2B a také jsme udělali lekci 2C včetně povolání. Udělali jsme pak kousek cvičení na neurčitý člen, zbytek vět máte za DÚ.
Také si znova přečtěte článek Della and Jim. Příště se na něj zeptám nebo napíšeme pár vět.
Od: VerS (učitel)Pro: A2SP (žák)
Dobrý den,
jak jsem minule avizovala, napíšeme si příští hodinu testík, abyste si ověřili, co jste se za uplynulé 3 měsíce naučili :-)
Přineste si prosím materiály, které jsem ukládala na 10.12. pro obě skupiny - s názvem "B1 - chatting about tv series" plus nově vložený materiál.
Mějte se hezky,
Veronika
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dobrý den,
připomínám, že minule jsme začali novou gramatiku - relative clauses. Příští týden budeme intezivně procvičovat. Přineste si prosím vytištěný materiál, který jsem ukládala na 17. 12. Týká se právě této gramatiky a samozřejmě také nově vložené materiály.
Těším se opět v úterý,
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí studenti,
vítám vás v novém roce a ještě jednou přeji vše nej :-)
Dnes jsme na úvod povídali o Vánocích, pak jsme zkontrolovali domácí úkol. A pak jsme četli článek a doplňovali tvary sloves v minulém čase. Ještě jsme stihli kousek z učebnice, str. 18 a část strany 19. Poslouchali jsme o Natashe a Darrenovi.
Za HW máte věty na překlad, viz text, 15 vět.
Mějte hezký týden a na viděnou v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
MILÍ STUDENTI :-)
Dnes jsme udělali druhý kreslený diktát. Potom jsme zkontrolovali věty z domácího úkolu a dodělali celou stranu vět. A pak jsme se věnovali Vánocům, dostali jste tři papíry k tématu a opakovali jsme slovíčka.
Za homework je doplňování present simple, continuous, a past simple. Těm, kdo nebyli, jsem poslala na mail.
Přeji vám úžasné vánoce a budu se těšit 6.ledna.
Opatrujte se!!!
Olga
Od: VerS (učitel)Pro: A2SP (žák)
Milí studenti,
minulou lekci jsme v podstatě zopakovali to stejné, co jsme dělali předminulou, jelikož se nám obměnila posádka :-)
Minulý týden jsem uložila do úschovny materiál s názvem Shindles List. Můžete si to udělat doma. Stačí jen kliknout na odkaz v dokumentu, kouknout na úryvek filmu a doplnit. Hotový úkol mi můžete poslat na mail.
S přítomnými jsme se dohodli, že bychom příští lekci udělali ve vánočním duchu, tak můžete přinést cukroví, já nachystám nějaké vánoční aktivity :-)
Snad se sejdeme ve velkém počtu.
Mějte se fajn,
Veronika
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dear intermediate students, last Tuesday we had almost private lesson :-)
So I decided not to do new grammar and we revised. You can do all following activities at home:
1/ Paper 6A (you printed it few weeks ago) - reported speech
2/ Shindlers list - again printed few weeks ago. Click on the link, watch it and fill in the gaps.
3/ Go to this link: https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1/chatting-about-a-series
and do Preparation first and them listen to the chat and do the Tasks.
Next time we agreed to have a Christmass lesson, so you can bring some Christmas cookies.
Hopefully see you all on Tuesday.
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí studenti,

dnes jsme na úvod opakovali slovesné fráze, viz. str. 143 v učebnici. Pak jsme udělali kreslící diktát:-) Příště bude ještě jeden:-) Zkontrolovali homework. A dostali jste za úkol přeložit 15 vět, z papíru, který jsem vám dala. A udělali jsme lekci 2A.
Přeji hezký Advent a na viděnou v úterý.
Náhradní hodinu si pak uděláme v lednu,jsme se dne dohodli.

Olga
Od: VerS (učitel)Pro: A2SP (žák)
Milí studenti, minulou hodinu jsme začali dělat opakování 6 lekce - str. 72 /a v opakování budeme i , pokračovat.Domácí úkol máte ve workbooku na str. 57/1,2.
Těším se opět v úterý,
Veronika
Od: Mgr Pavel (učitel)Pro: A1FZ (učitel)
Dobrý večer mile studenti! Za domácí ukol mate stránku 94 a 95. Těším se na vás v pondělí. Hezky víkend a Mikuláše!
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dear students, last week we were speaking about films again, we were discussing our favourite movies and then were listening to Dagmara speaking about her experience from film shooting.
Please, revise vocabulary :-)
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den, dávám to ještě sem!!! Abyste to měli nejen na mailu. Zítra nebudeme mít angličtinu, a hodinu si pak co nejdříve nahradíme!!! Děkuji vám za pochopení, vysvětlení máte v mailu z pátku, ale napíšu pak ještě jeden, pro jistotu :-)
Děkuji mnohokrát Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí studenti,
dnes jsme na úvod četli článek o Murphym a pak k němu odpovídali na otázky. Potom jsme četli článek, který byl za domácí úkol Clothes designer a dělali k němu otázky a věty pod článkem. Pak jste dostali ještě navazující cvičení, na konci papíru je překladové cvičení, které máte za DÚ:-) Ještě jsme začali druhou lekci, udělali jsme úvodní poslech a pak Verb phrases - na str. 143- ty se naučte :-)
Mějte se fajn a na viděnou příští pondělí!
Olga
Od: VerS (učitel)Pro: (žák)
Milí studenti,
munilou lekci jsme dělali v učebnici stranu 70. Na závěr lekce jsme koukli na část epizody z Přátel. Koukněte na nová slovíčka...budu se na ně příště ptát :-)
Veronika
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (učitel)
Dear students,
last lesson we revised vocabulary connected to films and read about Thailand. At the end of the lesson we had fun with Friends - look at new vocabulary....I will ask :-)
Veronika
Od: NinaH (učitel)Pro: Pondělní kurz Z (žák)
Hello my dear students! On Monday we were dealing with the topic of idioms and slang. In our next lesson we will finish this topic and start a new one - Incredible Inventions (vynálezy)! If you want, you can look for some interesting/funny inventions and show us on Monday :)

Have a nice week! NinaH
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí moji angličtináři,
dnes jsme toho opět hodně zvládli :-) Na úvod jsme - jste - překládali věty v minulém čase. Zkontrolovali jsme domácí úkol - věty na téma Sleep. Pak jsme pracovali s článkem "Dublin". Udělali jsme poslech v učebnici na str. 15, tím máme 1.lekci hotovou. A udělali jsme také vše z 1.lekce ve workbooku. Dostali jste text Katy - clothes designer - prosím přečíst a odpovědět na otázky :-)
Mějte poklidný týden. Olga
Od: VerS (žák)Pro: A2SP (učitel)
Dear students,
last lesson we discussed about decisions and we played with word formation - creating nouns and adjectives from verbs. Remember all new words we created last lesson.
Your homework is in the workbook 53/3.
Od: VerS (žák)Pro: A2P (učitel)
Dear students,
last Tuesday we revised passive, we played with a word DECIDE - remember all words that we created :-)
And you have a homework - using examples in Unit 6B describe your favourite film.
And here is a link where you can practice listening in an interesting way...www.lyricstraining.com
See you next Tuesday.
Veronika
Od: NinaH (žák)Pro: Úterý kurz začátečníci (učitel)
Drazí studenti,
v minulé hodině jsme opakovali přivlastňovací zájmena, probrali jsme členy rodiny a naučili se nové fráze. V příští lekci se budeme soustředit na opakování slovíček a vazeb, aby se pro Vás staly přirozenějšími :)

Přeji hezký týden a těším se na Vás v úterý :) NinaH
Od: NinaH (učitel)Pro: Pondělní skupinka Z (žák)
Hello my dear students! We were talking about celebrities and we were guessing what their cars look like. In the next lesson we will be talking about IDIOMS and how to use them, so I’ve prepared a short exercise for you in advance :)

Connect these english idioms and their czech version
once in a blue moon
break a leg
miss the boat
pull someone’s leg
no pain no gain
a blessing in disguise

zlom vaz
jednou za uherský rok
ujel mi vlak
štěstí v neštěstí
bez práce nejsou koláče
tahat někoho za nos

for fun, try to think of what could this idioms mean????
an elephant in the room
big banana
to call it a day
bite the bullet

Have a nice rest of the week and see you on Monday! NinaH :)
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí studenti,
dnes jsme na úvod hodiny opět procvičovali otázky, pak jsme ještě kontrolovali otázky ke Sněhurce z minula. Dělali jsme poslech na téma Sleep, vyplňovali jsme po poslechu i cvičení. Za domácí úkol máte přeložit věty /od věty 6/, které jsem k tématu vypracovala. Kousek jsme pak pokračovali v učebnici, máme hotovou 1.lekci. Krom jednoho poslechu, který uděláme příště:-)
Mějte krásný týden a budu se těšit opět v úterý!
Olga
Od: NinaH (učitel)Pro: Úterý, začátečníci (žák)
Milí studenti!
V dnešní hodině jsme si představili členy rodiny a ukázali si, jak se tvoří přivlastňovací zájmena (strana 14,15 pracovní sešit). Na emailové adresy jsem Vám zaslala cvičení, která nejsou povinná, ale jsou dobrá pro zopakování. Pokud Vám mail nedošel, kontaktujte mě prosím pro případ, že bych se překlikla.

Děkuji a přeji hezký zbytek týdne :) NinaH
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí studenti,
dnes jsme v hodině udělali další článeček o Snow Whie - s doplněním minulého času sloves. Koukněte se na to znova ještě doma, příště zopakujeme:-)
Zkontrolovali jsme DU. A pak jsme dodělali lekci 2D - od str. 10 do 13. Str, 14 levou stranu - ta cvičení, máte za domácí úkol na příště :-)
Na viděnou v úterý!
Olga
Od: NinaH (učitel)Pro: Úterý, začátečníci (žák)
Drazí studenti, ode dneška každé úterý po naší výuce (nejpozději ve středu) si zde můžete přečíst souhrn hodiny a předběžný plán na hodinu příští, abyste se mohli připravit :)

Dnes pouze shrnu, že v pracovním sešitě Beginner workbook jsme se dostali na stranu 13 a v učebnici jsme dokončili první/modré téma a zítra spolu uděláme opakování od strany 12. Po prázdninách zopakujeme a pokud vyjde čas, pomalu nastoupíme na nové učivo :)

Přeji příjemný zbytek dne
Nina
Od: (učitel)Pro: (žák)
Od: (učitel)Pro: (žák)
Od: jiří Z. (žák)Pro: Angl. Jana (učitel)
Omlouvám se z hodiny ve čtvrtek. Děkuji
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dear students, last lesson we were listening to complaints and using reported speech. Your homework is in Workbook on page 54, ex. 2, 3, 4.
See you in November.
Veronika
Od: sarka (žák)Pro: jana (žák)
Zdravím!!!
Od: Mager Pavel (učitel)Pro: A1FZ (žák)
Dobrý den vážené studenti! 4.11 určitě lekce BUDE. Na domácí úkol mate napsat o jídle (stránka 27, cvičení 6 C)
Probírali jsme jídlo na stránce 26-27 a 108. Hezké prázdniny a těším se na vás 4.11 :)
Od: (učitel)Pro: A2SP (žák)
Milí studenti,
minulou lekci jsme procházeli slovíčka - zvířata a opakovali 2. kondicionál. Za domácí úkol si udělejte cv. 2 na str 52 ve workbooku a v učebnici část Reading na straně 63.
Nezapomeňte, že příští týden angličtina není.
A posílám slíený odkaz na trénování poslechu pomocí písniček:
https://lyricstraining.com/en