Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme měli poslední hodinu angličtiny v tomto školním roce. Zůstal nám tam jeden článek - cvičení ve workbooku, a pak budeme začínat novou učebnici. A také máte Travelling téma, tím tedy příští šk. rok zahájíme. Budu se na vás moc těšit. A věřím, že při svých cestách angličtinu použijete :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opět překládali na úvod random věty. Pak jsme dodělali téma Living room a taky Stereotypes. A udělali jsme workbook 9A a téměř celý 9B. Příští týden doděláme článek o J.K. Rowling. A máte tam ještě věty a cvičení na Present Perfect. Další materiály pošlu :-)
Na viděnou za 14 dní.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme opět překládali na úvod věty :-) Pak jsme dokončili celé téma Quantifiers. A pracovali jsme v učebnici, str. 106 jsme dodělali a tím pádem máme celou učebnici hotovou! Příště už jen doděláme workbook.
Mějte moc hezký týden a na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme na začátku překládali náhodně věty, bez přípravy, budeme to dělat i příště na úvod :-)
Pak jsme dodělali papír s otázkami. A pokračovali jsme ve Quantifiers - udělali jsme část Another, the other atd. za úkol je cvičení 2. v této sekci. A pak jsme prošli poslech na str. 13 v učebnici, celou stranu máme hotovou, a začali jsme ještě str. 106, udělali jsme cvičení a, nahoře.
Snad jsem na nic nezapomněla.
Budu se těšit příště.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali ve quantifiers, pak jsme překládali věty, otázky, dělali jsme téma living room a taky začali Stereotypes. Příští týden budeme ve všem pokračovat :-)
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali opakování infinitivů. Pak jsme pokračovali v Quantifiers a dodělali jsme strany 104-105 v učebnici. Mějte hezký týden a na viděnou v pondělí opět :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme intenzivně opakovali věty s infinitivy. Pak jsme se vrhli na pokračování gramatiky quantifiers a učebnici, máme téměř hotovou lekci 9B, příště ji dokončíme.
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělali překladové věty na Opposites. Pak jsme se vrhli na nové téma, Quantifiers, které teď budeme dělat několik lekcí. A dodělali jsme lekci 9A v učebnici. Příště k ní ještě doděláme workbook.
Mějte se hezky a na viděnou příští týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme se bavili o Velikonocích, potom jsme dodělali test předložek. A překládali jsme věty na Opposites. Příště ještě budeme dodělávat. Pak jsme začali poslední lekci učebnice, 9A.
Příště na viděnou :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem pokračovali v přeložkách, máme hotovo do č. 60, příště doděláme. Pak jsme dodělali cvičení na present perf. A udělali jsme překlad všech OPPOSITES - za úkol naučit :-) A dodělali jsme celou lekci 8 i workbook. Na viděnou po Velikonocích.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme téměř dodělali lekci 8, chybí nám jeden poslech. Pak ještě workbook. Začali jsme opakování předložek. A také cvičení na present perfect, kde máte i homework :-)
Uvidíme se spolu opět příští týden.
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme hodně procvičovali adjectives and adverbs.
Pak jsme udělali celý workbook 8D. A cvičení na opakování časů. Stihli jsme ještě udělat kousek str. 96 v učebnici a příště budeme pokračovat.
Na viděnou:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
zapomněla jsem vám napsat info v pondělí, ale to asi není až takový problém, protože jsme dnes měli další hodinu. Takže: Udělali jsme cvičení na much/many, potom jsme pracovali s učebnicí, dokončili jsme lekci 8C. Pak i k ní workbook. A pak jsme udělali obě cvičení, která jsem vám poslala na would like/like. Za úkol máte cvičení Quantifiers, ještě jedno, které nám zbylo, z těch, co jsem zasílala.
Na viděnou v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali předpřítomný čas, dělali jsme několik cvičení. Dodělali jsme ještě i cvičení z domácího úkolu. Pak jsme dodělali celý papír "Catnap" a k učebnici se dostaneme příště:-) Za domácí úkol máte otázky.
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali do konce opakovací papír na předložky. Pak jsme pracovali ve workbooku, str. 68 a pak jedno cvičení z papíru "catnap", doděláme příště. A taky jsme si udělali gramatiku present perfect simple and
continuous. Cv. 10.3. mi pošlete mailem. Zbytek budeme dodělávat příště.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali ještě jedno opakovací cvičení na adjectives a adverbs. Pak jsme četli článek Cat naps a dělali k němu otázky a věnovali se učebnici, lekce 8B a máme hotovou str. 67 ve workbooku. Příště se budu těšit, začneme novou lekci, 8C.
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali přídavná jména a jejich 2. a 3. stupeň. Pak jsme se věnovali poslechům v učebnici, které jsem vám posílala na str. 87 a 89. A začali jsme novou lekci 8B, máme hotovou stranu 90. Taky jsme udělali část cvičení, které jsem vám posílala s nadpisem "Across the globe". To vpravo máte za úkol! Příště budeme pokračovat:-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem se věnovali hodně přídavným jménům. Udělali jsme téměř celou stranu 87 v učebnici, ještě nám tam chybí poslech, ten dopošlu na přístí hodinu. Pak jsme dodělali workbook celý 7D i 7. Začali jsme lekci 8A, kdy jsme povídali o úvodním poslechu ze str. 89 a udělali gramatiku, 2.stupeň adjektiv. Za úkol máte udělat mnou poslaný papír na present perfect. Opatrujte se a na viděnou opět v pondělí:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali opakovací cvičení, které jsem vám posílala posledně, na present perfect. Pak jsme pracovali s učebnicí, poslechy str. 84 a pak jsme udělali str. 85 a 86. Začali jsme workbook str. 64, tam budeme příště pokračovat a za úkol máte cvičení na comparatives of adjectives těch 16 vět. Zbytek budeme dělat spolu příště.
Na viděnou:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí vítám vás v novém roce :-)
Dnes jsme povídali o Vánocích a Silvestru a pak jsme dodělali workbook 7C a také udělali celou část lekce 7 - 7D v učebnici. Udělali jsme také opakovací cvičení, která jsem posílala, a adjectives a adverbs máte za úkol.
Příští týden se na vás budu těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali další testík na gramatiku, pak jsme dělali cvičení na present perf continuous. A pak vánoční cvičení. Ještě jsme stihli udělat téměř celý workbook 7C, po Novém roce to doděláme.
Přeji vám klidné Vánoce a budu se na vás moc těšit v roce 2022!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělali testík, který jste měli za úkol. Pak jsme se věnovali učebnici, dodělali jsme lekci 7C. A pak jsme se vrhli na present perfect continuous. Udělali jsme taky Everyday English phrases. Uvidíme se příští pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělali překladové věty na časy a pak jsme se vrhli na přehled countables and uncountables. I se cvičeními. Pracovali jsme i v učebnici, dodělali jsme stranu 80 a udělali poslech a text nahoře na str. 81. Domácí úkol opět pošlu :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení k countables and uncountables. Příště nás k tomu čeká ještě jedno cvičení-přehled. Dělali jsme opakovací cvičení na časy, a pak na to navázali začátkem lekce 7C, zvládli jsme i gramatiku vzadu. Str. 134 a cv. 135. Za úkol máte 15 vět z těch, které jsem poslala, zbytek pak budeme dělat příště:-)
Mějte hezký adventní týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení k countables and uncountables. Příště nás k tomu čeká ještě jedno cvičení-přehled. Dělali jsme opakovací cvičení na časy, a pak na to navázali začátkem lekce 7C, zvládli jsme i gramatiku vzadu. Str. 134 a cv. 135. Za úkol máte 15 vět z těch, které jsem poslala, zbytek pak budeme dělat příště:-)
Mějte hezký adventní týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali věty k present perfect. Pak jsme se v učebnici věnovali countables and uncountables na str. 78 a 79 a udělali jsme i workbook 7B. Pak jsme překládali další věty k present perfect, deset jich máte za úkol. A pak další přehled gramatiky k C/UN nouns. Příště k tomu uděláme cvičení.
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme toho stihli hodně!!! :-) Dodělali jsme věty z domácího úkolu, pak jsme pokračovali v učebnici 7A, celou tuto část lekce máme hotovou, i workbook k ní, 7A. Pak jsme dělali můj text na present perfect. A pak jsme ještě začali lekci 7B, máme hotovo po gramatiku na str. 134 7B i cvičení vpravo na str. 135. Věty homework pošlu do mailu :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
zkontrolovali jsme dnes ještě jednou homework a dodělali celé cvičení.Potom jsme udělali ještě jedno na present perfect a další gramatiku a věnovali jsme se učebnici, začali jsme lekci 7A.
Úkol opět pošlu mailem:-)
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na present perfect z DÚ, pak jsme dodělali poslechy k 6. lekci a taky workbook k 6. lekci. A dělali jsme další část gramatiky k present perfect tense. Domácí úkol opět pošlu mailem.
Hezký týden přeji:-)
Olga
Od: Petr (učitel)Pro: Karla (žák)
Přijďte ve čtvrtek, hodina se koná.
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali stranu 72 v učebnici, krom poslechu dole, ten uděláme příště. Stranu 73 a74 a pak str. 75 bez poslechu, ten uděláme taky příště. Začali jsme present perfect a domácí úkol vám pošlu na mail. Mějte se co nejlépe a na viděnou příští týden:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsem dodělali ještě jedno zbývající cvičení na present simple and continuous z minulé hodiny. Pak jsme se vrhli na lekci 6D a pak i workbook 6D. Za domácí úkol máte věty k slovní zásobě City. Stihli jsme přeložit i Everyday English. Takže Great Job today :-)
Na viděnou příští pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali obě strany cvičení na word order. Pak jsme pokračovali ve cvičení There is there are. Posledních 15 vět máte za úkol!!! :-) Pošlete mailem. Udělali jsme lekci 6C do konce a pak i 6C ve workbooku. Máme hotov i jeden z papírů, které jsem posílala na Present Continuous- 003. 004 budeme dělat příště!
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (učitel)
Moji milí,
dnes jsme přeložili věty "translate", celý papír. Z papíru There is/are máte prvních 10 vět nahoře za úkol, pošlete mi mailem :-) Zbytek jsme překládali v hodině a doděláme příště. Udělali jsme článek Polar bear. A v učebnici na str. 68 vše, na str. 69 budeme pokračovat příště. Snad jsem na nic nezapomněla :-)
Hezký týden vám přeji a na viděnou příští pondělí!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí agličtináři,
zahájili jsme dnes školní rok :-) Moc jsem se na vás těšila! Zopakovali jsme na úvod slovosled, present simple a contunuous, otázky, bavili jsme se o prázdninách. Máte dva domácí úkoly, tak průběžně posílejte. Uvidíme se za 14 dní. Mějte se zatím moc hezky.Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme na úvod udělali cvičení na adjectives zakončená na -ED a -ING. Pak jsme se věnovali poslechům, které jsme nemohli dělat během on line výuky. Příští hodinu budeme mít ve středu 16. 6. v 16.30. Nezapomeňte na to:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali věty na there was/were. Pak jsme dodělali workbook, lekce 6B a také máme hotovou lekci 6B v učebnici.
Příště se uvidíme ve škole!!! :-) A budeme hlavně poslouchat.
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali polovinu strany 67 v učebnici a zbytek doděláme pak ve škole, protože je to poslech:-) Taky jsme udělali str. 51 ve workbooku a první část z nových vět, máte tam domácí úkol a zbytek doděláme příště. Příště ještě ON LINE a pak už ve škole!
Na viděnou
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali workbook lekci 6A a pak jsme se věnovali nové lekci v učebnici, 6B. Máme hotovou str. 66 a příště budeme pokračovat. Pokračovali jsme pak ve větách, které jsem vám poslala, které jsme nestihli, máte za úkol :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme dopřekládali věty na Furniture. Pak jsme dělali workbook, lekci 6A a část vět na there is there are. Zbytek máte za úkol.
Na viděnou v pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem dokončili lekci 5. A začali jsme lekci 6A s tématy Furniture and Houses a taky gramatikou There is There are. Ukoly víte a budu se na vás těšit příští pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme ještě dodělali Dickense:-) Pak jsme začali opakovací papír s předložkami a pokračovali jsme v učebnici, jsme teď u strany 62.
Domácí úkol vám pošlu mailem.
Mějte klidný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali workbook, str. 46 a 47. Pak jsme se věnovali Charlesi Dickensovi. Máte tam i domácí úkol a příště to doděláme :-)Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali ještě Murder In a Country House.Pak jsme udělali str. 46 ve workbooku. A věnovali jsme se Charlesi Dickensovi. Příště na to navážeme :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali moje cvičení na JOBS a tam i zopakovali počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Pak jsme dodělali něco málo z workbooku lekce 5C a začali jsme lekci 5D v učebnici. Str. 58, 59. V článku budeme příště pokračovat a domácí úkol vám pošlu! Uvidíme se až za 14 dní,tak ať máte co dělat :-) Hezké Velikonoce vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí:-)
Dnes jsme se opět hlavně zabývali otázkami. Udělali jsme moje opakovací cvičení, pal jsme se vrhli na workbook, máme téměř hotovou lekci 5C. Úkol máte - otázky :-)
Na viděnou
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali další otázky. Pak jsme pracovali ve workbooku na str. 44, kde budeme příště pokračovat a pak začneme novou lekci.
Mějte se krásně.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali text My country a pak jsme se věnovali otázkám! Slíbila jsem vám, že je teď budeme "drilovat". Tak dnes jsme začali :-) Chvíli jsme pak pracovali i s wokrbookem, lekce 5B.
Na viděnou příští týden:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali lekci 5C i s gramatikou vzadu v učebnici. Pak jsme se věnovali textu My country, příště budeme pokračovat. A domácí úkol již máte na mailu :-) Mějte se hezky a zdravě. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
tak jsme se dnes viděli opět po prázdninách :-) Trochu jsme shrnuli Stative and Dynamic verbs. Pak jsme pracoval v učebnici, máme hotovu část lekce 5C, stranu 56 a nahoře 57, také jsme udělali na str. 150 spojení s have, get a go. Na to vá pošlu domácí úkol. Mějte se hezky. Olga