Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsem dodělali ještě jedno zbývající cvičení na present simple and continuous z minulé hodiny. Pak jsme se vrhli na lekci 6D a pak i workbook 6D. Za domácí úkol máte věty k slovní zásobě City. Stihli jsme přeložit i Everyday English. Takže Great Job today :-)
Na viděnou příští pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali obě strany cvičení na word order. Pak jsme pokračovali ve cvičení There is there are. Posledních 15 vět máte za úkol!!! :-) Pošlete mailem. Udělali jsme lekci 6C do konce a pak i 6C ve workbooku. Máme hotov i jeden z papírů, které jsem posílala na Present Continuous- 003. 004 budeme dělat příště!
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (učitel)
Moji milí,
dnes jsme přeložili věty "translate", celý papír. Z papíru There is/are máte prvních 10 vět nahoře za úkol, pošlete mi mailem :-) Zbytek jsme překládali v hodině a doděláme příště. Udělali jsme článek Polar bear. A v učebnici na str. 68 vše, na str. 69 budeme pokračovat příště. Snad jsem na nic nezapomněla :-)
Hezký týden vám přeji a na viděnou příští pondělí!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí agličtináři,
zahájili jsme dnes školní rok :-) Moc jsem se na vás těšila! Zopakovali jsme na úvod slovosled, present simple a contunuous, otázky, bavili jsme se o prázdninách. Máte dva domácí úkoly, tak průběžně posílejte. Uvidíme se za 14 dní. Mějte se zatím moc hezky.Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme na úvod udělali cvičení na adjectives zakončená na -ED a -ING. Pak jsme se věnovali poslechům, které jsme nemohli dělat během on line výuky. Příští hodinu budeme mít ve středu 16. 6. v 16.30. Nezapomeňte na to:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali věty na there was/were. Pak jsme dodělali workbook, lekce 6B a také máme hotovou lekci 6B v učebnici.
Příště se uvidíme ve škole!!! :-) A budeme hlavně poslouchat.
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali polovinu strany 67 v učebnici a zbytek doděláme pak ve škole, protože je to poslech:-) Taky jsme udělali str. 51 ve workbooku a první část z nových vět, máte tam domácí úkol a zbytek doděláme příště. Příště ještě ON LINE a pak už ve škole!
Na viděnou
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali workbook lekci 6A a pak jsme se věnovali nové lekci v učebnici, 6B. Máme hotovou str. 66 a příště budeme pokračovat. Pokračovali jsme pak ve větách, které jsem vám poslala, které jsme nestihli, máte za úkol :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme dopřekládali věty na Furniture. Pak jsme dělali workbook, lekci 6A a část vět na there is there are. Zbytek máte za úkol.
Na viděnou v pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem dokončili lekci 5. A začali jsme lekci 6A s tématy Furniture and Houses a taky gramatikou There is There are. Ukoly víte a budu se na vás těšit příští pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme ještě dodělali Dickense:-) Pak jsme začali opakovací papír s předložkami a pokračovali jsme v učebnici, jsme teď u strany 62.
Domácí úkol vám pošlu mailem.
Mějte klidný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali workbook, str. 46 a 47. Pak jsme se věnovali Charlesi Dickensovi. Máte tam i domácí úkol a příště to doděláme :-)Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali ještě Murder In a Country House.Pak jsme udělali str. 46 ve workbooku. A věnovali jsme se Charlesi Dickensovi. Příště na to navážeme :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali moje cvičení na JOBS a tam i zopakovali počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Pak jsme dodělali něco málo z workbooku lekce 5C a začali jsme lekci 5D v učebnici. Str. 58, 59. V článku budeme příště pokračovat a domácí úkol vám pošlu! Uvidíme se až za 14 dní,tak ať máte co dělat :-) Hezké Velikonoce vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí:-)
Dnes jsme se opět hlavně zabývali otázkami. Udělali jsme moje opakovací cvičení, pal jsme se vrhli na workbook, máme téměř hotovou lekci 5C. Úkol máte - otázky :-)
Na viděnou
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali další otázky. Pak jsme pracovali ve workbooku na str. 44, kde budeme příště pokračovat a pak začneme novou lekci.
Mějte se krásně.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali text My country a pak jsme se věnovali otázkám! Slíbila jsem vám, že je teď budeme "drilovat". Tak dnes jsme začali :-) Chvíli jsme pak pracovali i s wokrbookem, lekce 5B.
Na viděnou příští týden:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali lekci 5C i s gramatikou vzadu v učebnici. Pak jsme se věnovali textu My country, příště budeme pokračovat. A domácí úkol již máte na mailu :-) Mějte se hezky a zdravě. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
tak jsme se dnes viděli opět po prázdninách :-) Trochu jsme shrnuli Stative and Dynamic verbs. Pak jsme pracoval v učebnici, máme hotovu část lekce 5C, stranu 56 a nahoře 57, také jsme udělali na str. 150 spojení s have, get a go. Na to vá pošlu domácí úkol. Mějte se hezky. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali další část gramatiky k present continuous, i cvičení k tomu. Slíbila jsem Vám k tomu úkol, tak vytvořím a pošlu :-) Dále jsme dodělali lekci 5B v učebnici a začali jsme workbook 5B. Po prázdninách, 22.2. budeme pokračovat.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem se věnovali práci v učebnici, máme hotovou polovinu lekce 5B, str. 54 a část strany 55. Včetně gramatiky, past simple regular verbs. Gramatiku se cvičením, které jsem vám posílala na dnešek, si nechte na příště!!! A domácí úkol vám pošlu na mail :-)
Opatrujte se a na viděnou opět v pondělí. Olga
Od: test (žák)Pro: test (žák)
test
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dodělali jsme dnes cvičení z minula, na present continuous. Pak jsme dodělali lekci 5A v učebnici a i tuto část ve workbooku. Pak jsme se vrhli na Reading - Wintertime, příště v tom textu budeme pokračovat. Za úkol máte napsat krátký text : Differences in life in the village and in the city. Good luck!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali další opakovací cvičení, na GOING TO tentokrát, doděláme příště a také máte úkol... napsat s použitím going to co byste rádí dělali o prázdninách, nebo kdykoli jindy :-) Krátký text. A začali jsme i Lekci 5A. Máme hotovou str. 52, samozřejmě bez poslechů, ty doděláme zpětně, a část strany 53. Příště pokračujeme :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem trochu povídali o vánocích, pak jsme udělali část cvičení na present continuous, zbytek mi pošlete na úkol :-) A udělali jsme celou stranu 39 ve workbooku, L 4. Na viděnou příští pondělí :-) Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme na začátku hodiny trochu konverzovali a pak jsme po zbytek hodiny dělali opakovací gramatické cvičení na present continuous a present simple.
Uvidíme se opět v pondělí:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali opakovací cvičení z minula. A pak jsme se vrhli na workbook, dodělali jsme lekci 4D. Opakovací cvičení, které jsem poslala na tuto hodinu si necháváme na příště, s tím, že cv. J máte za úkol a pošlete mi ho.
Krásný adventní čas přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí studenti,
udělali jsme dnes asi polovinu opakovacího cvičení, které jsem Vám poslala. Oddíl E a I máte za domácí úkol :-) Udělali jsme také stranu 37 ve workbooku, chybí nám jen cvičení vpravo dole a budeme lekci 4D dodělávat.
Snad jsem na nic nezapomněla a budu se na vás těšit příště.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali překlad vět - classroom English, za úkol dopřekládejte a pošlete mi. Pak jsme dodělali lekci 4, poslechy pak společně doděláme ve škole. A udělali jsme oddíl 4C ve workbooku.
See you next Monday:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme pracovali na cviční - překlad, který jsem vám poslala :-) Co jsme nestihli, máte mi poslat za úkol mailem. Také jsme se posunuli v učebnici, od strany 47 po stranu 50 - tam si ještě prosím dočtěte článek a dodělejte k němu všechna cvičení. Začneme tím příště hodinu. Všechny poslechová cvičení spolu doděláme, až se uvidíme opět ve škole.
Opatrujte se a na viděnou příští týden!Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali první stranu mnou poslaného cvičení a druhou stranu máte za úkol :-) Popisek, jak to udělat se slovíčky a větami, jsme si řekli :-):-) Jinak jsme téměř udělali lekci 4D, ještě dokončíme příště.Mějte se moc hezky a na viděnou opět v pondělí!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsme udělali překlad vět k Agathe Christi, potom jsme se ještě věnovali větám s ABY, cvičením, která jsem vám předem poslala. A pak jsme udělali lekci 4B ve workbooku. Během týdne vám mailem pošlu domácí úkol:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
máme hodinu zdárně za sebou :-) Dnes jsme dodělali věty s ABY, druhou část. Udělali str. 45 v učebnici a taky jsme přečetli článek o Agathe Christi. Za domácí úkol mi pošlete mailem úkoly pod článkem, už to nebudeme kontrolovat v hodině a já vám pak příště přinesu - pošlu :-) věty, a budeme ještě překládat. Snad jsem na nic nezapomněla. Buďte hlavně zdraví.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme společně, na dvě skupiny, zvládli on line hodinu. Mám skutečně radost!!!Zkontrolovali jsme domácí úkol, věty s ABY z minula. Dostala jste další. Tam je také úkol, věty 6-16 přeložit doma. Dodělali jsme papír z minula, skládání vět, poslední cvičení. S druhou skupinkou jsme ještě kousek pokračovali v učebnici, na str. 45, tak příště musí první skupinka dohnat:-)
Snad je to vše. Materiály, které jsem vám poslala platí na příště!Opět vám pošlu pozvánku k hodině přes Meet. Buďte zdraví!Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den,
dnes jsme pokračovali v opakovacím cvičení z minula, dělali jsme to celkem podrobně a pak si ještě vysvětlovali věty s ABY, tak nám to zabralo celou hodinu.
Máte za úkol přeložit 10 vět s ABY a příště budeme pokračovat.
Budu se na vás těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali překlad dalších otázek. Potom jsme prošli domácí úkol, present simple and continuous. A pokračovali jsme u učebnici, lekce 4C, máme hotovou stranu 44 i gramatiku k této části vzadu v učebnici. Také jste dostali domácí úkol, těm, kteří nebyli, zašlu mailem.
Těším se na vás opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes nám začala angličtina!!! :-) Seznámili jsme se s novými příchozími, řekli si, co se událo o prázdninách a pak jsme v podstatě celou hodinu opakovali. Otázky, věty na překlad, jak ústně , tak písemně. Pak jsme začali cvičení na present simple a continuous. Nedodělali jsme to, tak máte zbytek za úkol :-)
Mějte moc hezký týden a uvidíme se vlastně až 5.10. Příští týden je státní svátek!
Tak za 14 dní.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
v pondělí v 16.30 začínáme s angličtinou:-):-)
Těším se na vás moc!!!
Na viděnou
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
tak posílám info z poslední hodiny tohoto školního roku.
Na úvod jsme opět přeložili pár vět, potom jsme zkontrolovali otázky, které byly za úkol, a přeložili nové, které jsem vám donesla dnes. Udělali jsme v učebnici celou část 4B, takže po prázdninách začneme lekcí 4C.
Měla jsem pro vás ještě jeden článek, ale na ten už nedošlo, tím tedy začneme v září :-)
Mějte moc hezké prázdniny. Vy víte, že se na vás budu těšit!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den moji milí,
dnes jsme začali hodinu povídáním o víkendu a uplynulém čase "Corony", pak jsme psali diktát :-) Kontrolovali jsme domácí úkol - překlad vět, dodělali jsme všechny věty. Potom jsme pracovali s workbookem, L 3 máme hotovou, str. 30. Dodělali jsme lekci 4A v učebnici a také 4A workbook. Za úkol máte otázky na překlad :-)
Příští hodina bude poslední před prázdninami.
Těším se na vás.
Olga
Od: (žák)Pro: (učitel)
Od: (učitel)Pro: (žák)
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme na úvod udělali domácí úkol - kontrola předložek. Potom jsme dělali opakovací cvičení, ze kterého máte asi 15 vět za domácí úkol. Pak workbook L 2 tu jsme v podstatě přeskočili a pak jsme udělali L 3A. Dodělali jsme pak L3B - str. 31 v učebnici, poslech Simon. Příště ještě zopakujeme. A také budeme opakovat předložky.
Mějte klidný týden.
Olga
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dear students,
last lesson we did Unit 6 - practical English.
You have a homework in Workbook - p. 61 Reading.
I am looking forward to seeing you on Tuesday,
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
posílám info z dnešní hodiny.
Udělali jsme na úvod věty na Daily routine. Potom jsme
opakovali předložky. Na mailu máte domácí úkol!!! A pak jsme pracovali s workbookem - máme hotové lekce 2C a 2D.
Uvidíme se opět v pondělí a budeme pokračovat:-)
Hezký týden.
Olga
Od: VerS (žák)Pro: A2P (učitel)
Dear students, last week we had private lesson with Karolína :-)
Please do page 98 in your books.
Hopefully, see you all on Tuesday.
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí studenti,
udělali jsme na úvod překladové věty k článku z minulé hodiny. Poté jsme opakovali adjektiva. A pak jsme pracovali s učebnicí, lekce 3B, udělali jsme celou str. 30 plus také fráze k Daily routine, které jsou vzadu na str. 147 - ty máte za úkol se naučit. Pak jsme udělali přehled předložek, které se také prosím na příště naučte, budeme s nimi dále pracovat :-)
PŘÍŠTÍ HODINA BUDE VE STŘEDU 4.3. V 16.30, PROTOŽE PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ MUSÍM NA KONCERT DCEŘI.
Děkuji za pochopení a budu se na vás těšit.
Olga
Od: VerS (učitel)Pro: A2SP (žák)
Dear students, last lesson we did page 78 in the book - we read about Hitchcock and Tarantino and we did Past simple vs. Present perfect. Your homework is in Work book page 60/3 Grammar.
see you on Tuesday,
Veronika
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dear students, last lesson we finished Unit 6C. Next lesson we will revise whole Unit 6 so you can look at it (reported speech, passive, relative clauses)
Your homework is in Workbook 61/2.
See you on Tuesday,
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí studenti,
dnes jsme zopakovali adjektiva, zkontrolovali věty domácí úkol - waste time. Dostali jste další adjektiva, která se máte do příště naučit :-) Pokračovali jsme v učebnici a máme hotovou další část lekce 3 - 3A. Také jsme četli a opravovali text o Kobe Bryantovi, který si prosím do příště ještě jednou přečtěte. Snad jsem na nic nezapomněla :-) Mějte krásný týden a na viděnou opět v pondělí. Olga