Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali základní německé konverzační fráze, které musíme všichni umět. Tedy, zopakovali jsme si je:-)
A pak jsme četli a povídali jsme si o článku Feste in Deutschland. Udělali jsme k tomu cvičení a příště ještě budeme pokračovat.
Mějte se moc hezky!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na perfetum z minula a taky adjektiva - skloňování. A pak jsme se věnovali řadovým číslovkám. Prošli jsme si gramatiku a udělali k tomu i cvičení.
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme začali opakovací cvičení na perfektum a taky na deklinaci adjektiv. Jsme s obojím v půlce, takže příště budeme pokračovat:-)
Hezký týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme na úvod hodiny řešili jeden překladatelský oříšek:-) text z mlýna v Odrách. Pak jsme pokračovali v souvětí souřadném a příslušných spojkách a pak text a cvičení k Eiffelturm.
Mějte hezký podzimní týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali celé opakovací cvičení na skloňování a stupňování substantiv a a pak část cvičení na souvětí souřadné, příště doděláme překladové věty.
Mějte hezký týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali celé opakovací cvičení, strany 31 a 32, cvičení na zájmena a pak na MAN a ES. A Začali jsme opakovací cvičení, překlady vět skloňování substantiv, máme jen začátek, tak příště budeme pokračovat.
Na viděnou opět v úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme povídali o tématu Urlaub auf Deutsch a taky jsme k tomu dělali cvičení. Pak jsme opakovali zájmena. V tom budeme příště pokračovat.
Mějte se fajn a na viděnou v úterý.
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme se věnovali článku Urlaub auf Deutsch, četli jsme, překládali, povídali. Na příště vám připravím opakovaní na toto téma :-)
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme zahájili nový školní rok a já jsem moc ráda, že jsme zpět a budeme pokračovat! :-)
V podstatě celou hodinu jsme probírali zážitky z prázdnin a dali jsme si pak dohromady materiály, které budeme příště spolu dělat.
Budu se moc těšit,
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme měli poslední hodinu němčiny v tomto školním roce. Dodělali jsme Mnichov a zůstávají nám dva papíry - jeden můj vytvořený a pak opakování zájmen.
Užijte si maximálně prázdniny a v září budeme opět společně pokračovat. Já se budu fakt moc těšit!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme byli jen tři, já, Adam a Svaťka, tak jsme celou hodinu povídali a taky opakovali, různě překládali...
Takže se těším příště, kdy budeme mít poslední hodinu před prázdninami.
Na viděnou
Olga
P.S. Uvidíme se za 14 ní 21.6.!!!!
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali celé opakovací cvičení na předložky a taky téma Koffer packen. Začali jsme číst článek o Mnichovu a příště k tomu budeme dělat cvičení.
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali ve cvičení na předložky a pak jsme překládali věty k tématu Koffer packen.
Příště se uvidíme ve středu!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dopřekládali věty z minula, pak jsme se věnovali slovesům s perfektem se slovesem SEIN. Snad jsme jich většinu zopakovali :-)
Hezký týden a na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme zopakovali perfektum sloves, která mají pomocné sloveso sein a taky perfektum obecně, udělali jsme slovní zásobu na Koffer packen a prošli zájmeno einander.
Příště se na vás budu těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na věty stejného významu, pak jsme četli text o Ausbildungsmarkt - doplňovali jsme tam slůvka. A pak jsme začali opakovat perfektum.
Příště doděláme a vrhneme se na další téma.
Mějte se pěkně:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali opakovací cvičení na předložky, endlich x schliesslich a gern x froh. Pak jsme začali cvičení s významy vět, které věty významově odpovídají, udělali jsme jen kousek, takže budeme příště pokračovat.
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, dnes jsme dodělali opakování přivlastňovacích zájmen a zopakovali jsme slovíčka z minula, přeložili jsme věty.
Na viděnou příště :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali v opakování zájmen, pak jsme dělali cvičení na slovíčka, skupinky slov. Na příště vám k tomu připravím věty.
Frohe Ostern :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali překladové věty na téma učení z minula. Pak jsme udělali text s porozuměním Taxifahrer. A začali jsme opakování zájmen, strana 29. Příště budeme pokračovat a nezapomeňte, že stále máme cvičení na slovíčka - Was kann man damit machen?
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali překladové věty na téma učení z minula. Pak jsme udělali text s porozuměním Taxifahrer. A začali jsme opakování zájmen, strana 29. Příště budeme pokračovat a nezapomeňte, že stále máme cvičení na slovíčka - Was kann man damit machen?
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme ještě dodělali věty na předložky s 2. pádem, já jsem diktovala a vy jste překládali. Pak jsme dodělali cvičení na předložky z minula. A překládali jsme věty, které jsem vám vytvořila.
Příští týden pokračujeme:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme ještě chvíli opakovali předložky s 2. pádem. Potom jsme se se věnovali opakování časování sloves a pak předložkám obecně.
Na viděnou příští úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali celý papír s předložkami, "Letadlo". A příště se vrhneme na opakování, které jsem vám poslala na tuto hodinu.
Mějte klidný týden a na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali celý text na předložky - s obrázky. A pak jsme pokračovali v předložkách dále, nejen s 2. pádem - text s letadlem. Příště to doděláme a pošlu vám nové téma.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, dnes jsem dodělali opakovací cvičení z minula, na předložky, a pak taky na Platz, Ort, Stelle. A pak jsme pokračovali dále v přeložkách se 2. pádem. Na příště mějte s sebou poslední str. prvního opakovacího cvičení na předložky se 2. pádem - tam, kde je letadlo :-) a pak celé druhé opakovací cvičení především str. 163 a 164 a pak ještě ten papír, který máte ode mě zaslaný, z učebnice, str. 212. Mějte se hezky a uvidíme se za 14 dní, po prázdninách!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji němčináři,
dnes jsme se opět věnovali přeložkám s 2. pádem, máme rozpracovaná obě opakovací cvičení a začali jsme ještě moje opakovací svičení, které začíná překladem na předložky.
Na viděnou v úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí němčináři,
dnes jsme se celou dobu věnovali předložkám s 2. pádem. Máme kompletní přehled a teď už zkoušíme procvičovat:-)
Příští týden se uvidíme ve čtvrtek!
Na viděnou
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, dnes jsme se celou hodinu věnovali předložkám s 2.pádem. Trénovali jsme je a příští týden v tom budeme pokračovat. Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme začali předložky s 2. pádem. Udělali jsme přehled a pak se vrhli na cvičení.
Ve čtvrtek pokračujeme!
Hezký večer.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali opakovací cvičení na deklinaci adjektiv a pak jsme se věnovali článku o počasí, kde jsme opakovali slovíčka na toto téma.
Příští týden se uvidíme dvakrát!!!
Na viděnou v úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme konečně udělali překlad na téma Schulwesen :-)a pak jsme se ještě věnovali konjunktivům.
Na příště máme text se cvičením Wetter a taky opakování skloňování.
Tak se na vás budu těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme v podstatě dodělali celé cvičení na Konjunktivy, i text jsme k tomu přečetli. Ale ještě se k tomu příště vrátíme :-)
Na viděnou:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí krásný rok 2022 přeji!
Dnes jsme povídali o Vánocích a Novém roce a pak jsme četli článek a dělali cvičení na téma Der Dreikönigstag. Potom jsme se věnovali konjunktivu plusquamperfekta.
Příště budeme pokračovat.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme vykládali o Vánocích a pak jsme dělali cvičení, slovíčka, texty k Mikulášovi. Abychom trochu navodili atmosféru:-)
Mějte se moc hezky a v lednu se na vás budu těšit!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsem udělali cvičení na slovíčka, opakování slovní zásoby. A pak jsme pokračovali v konjunktivech. Začali jsme už cvičení.
Uvidíme se společně až za 14 dní! 21.12.!!!
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali text o Schulwesen. A pak jsme se začali věnovat Konjunktivům. Příště pokračujeme :-)
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Dobrý večer :-)
Dnes jsem dodělali cvičení na vazby přídavných jmen a také zájmenná příslovce, což nás trochu potrápilo a budeme se tomu v některé z příštích hodin ještě věnovat. Pak jsme Začali článek Das deutsche Schulsystem, a příště s ním budeme dále pracovat. Stále nám zůstávají Konkunktivy,nezapomeňte na ně:-)
Mějte se krásně.
Olga
Od: KatKo (žák)Pro: Iveta P. (učitel)
Hezký večer,
dnes jsme pokračovali s gramatikou: podívali jsme se na osobní zájmena, tázací zájmeno "wer", přivlastňovací zájmena, překlad českého "svůj" a nepravidelná slovesa, včetně rozkazovacího způsobu.
Přeji krásné svátky,
Katka
Od: KareOp (učitel)Pro: Iveta P. (žák)
Krásný den,
v úterý jsme na žádost zrekapitulovali formy německých budoucích a minulých časů včetně modálních sloves, abyste se mohla lépe vyznat ve větách, s nimiž se setkáváte. Příště si zopakujeme předložky a předpony.
Mějte se hezky!
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme zopakovali rozkaz, a pak jsme se vrhli na vazby přídavných jmen, tam budeme příště pokračovat a také začneme ten konjunktiv:-)
Opatrujte se.
Olga
Od: KatKo (učitel)Pro: Iveta P. (žák)
Dobrý den,
v pátek jsme se zabývali slovesem "haben" a znovu si zopakovali pravidla pro časování pravidelných sloves. Dále jsme si vysvětlili zápor v němčině (nein, nicht, kein) a jak jej používat.
Od: KareOp (učitel)Pro: Iveta Pallaiová (žák)
Milá paní Pallaiová,
v úterý jsme společně prošli skloňování podstatných jmen a zájmen podle pádů, vysvětlili jsme si, k čemu je potřeba se různé tvary učit a na základě souhrnného výběru gramatiky jsme si ukázali souvislosti a jak se v této gramatice orientovat.
Snažili jsme se tak propojit informace, které jsme už částečně znali, abychom zaplnili díry a lépe se vyznali.
Od: Olaop (žák)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme probírali perfektum způsobových sloves, dělali jsme na to cvičení, a pak ještě plusquamperfektum, věty s nachdem a bevor.
Takže gramatická hodina :-)
Na viděnou příští týden.
Olga
Od: KatKo (učitel)Pro: Iveta P. (žák)
Dobrý den,
projeli jsme gramatiku první lekce (tj. člen, časování sloves, tykání a vykání, sloveso sein, pořádek slov v oznamovací a tázací větě) a z druhé lekce skloňování podstatných jmen a sloveso haben.
Takže toto procvičit, plus fráze týkající se pozdravů a rozloučení se určitě hodí.
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení z minula, na spojky. A pak jsme se věnovali opakování perfekta. Celé opakovací cvičení ještě nemáme hotové, takže příště budeme pokračovat :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na předložková spojení z minula. Pak jsme se věnovali členům a začali jsme Konjunktionen, máme hotové A, B, a část C, to příště doděláme.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali souřadné souvětí, pak jsme dodělávali článek z minula. A dále jsme se věnovali časovým údajům a předložkovým spojením, která ještě doděláme příští hodinu.
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme ještě opakovali rozkazovací způsob. Pak jsme Procházeli pravidla pro určování rodů v němčině, Geschlecht - Genus. A pak jsme četli, k článku patří ještě cvičení, které budeme dodělávat příště. Uvidíme se opět v úterý!!! Mějte se hezky Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme na začátku hodiny překládali náhodné věty. Potom jsme udělali celé cvičení na předložky a určité členy z minula a začali jsme opakovat rozkazovací způsob. Příště v tom budeme pokračovat :-)
Mějte se hezky.
Olga