Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme měli první hodinu po prázdninách, opakovali jsme především skloňování a členy, určitý a neurčitý. Domácí úkol mi pošlete mailem:-)
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, tak dnes jsme zahájili školní rok, naši němčinu :-) Opakovali jsme skloňování, zájmena, zápory, bavili se o prázdninách. Uvidíme se za 14 dní, protože příští týden je státní svátek.
Na viděnou Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, dnes jsem překládali věty na úvod hodiny, pak jsme opakovali slovesa ve spojení s předložkami a četli článek o Sonne und Mond. Příště ho doděláme.
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsme opakovali přídavná jména, překládali jsme věty. Pak jsme dělali cvičení 5 na str. 99 a pokračovali jsme ještě na. str. 100 cv. 8, 9, 10. Pak jsme poslouchali cvičení 17 na str. 92.
Uvidíme se opět v úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme na úvod začali s přídavnými jmény, příště budeme pokračovat. Pak jsme pokračovali v předponami sloves a trochu opakovali.
Na viděnou už příště ve škole.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
tak jsme se dnes sjednotili a srovnali, co kdo máme hotové :-) A příště se uvidíme už ve škola. Cvičení, která máte mít s sebou, jsme si řekli, tak se na vás budu těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělávali všechny resty, které nám zbývaly, dávali jsme dohromady nedodělaná cvičení a opakovali. Příště se na vás budu opět těšit:-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělávali všechny resty, které nám zbývaly, dávali jsme dohromady nedodělaná cvičení a opakovali. Příště se na vás budu opět těšit:-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí, dnes jsme dočetli článek Lekce 8A. Opakovali jsme vzadu ve cvičebnici a začali neodlučitelné předpony.
Na viděnou příště :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Dobrý den :-)
Dnes jsme dělali opět cvičení na préteritum a předložkové vazby.
Mějte hezký týden. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsme dočetli článek lekce 8A a dávala jsem vám otázky a opět jsme opakovali skloňování.
Domácí úkol vám pošlu :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme se věnovali slovíčkům z nové lekce 8.A a pak článku. Příště v tom budeme pokračovat :-)
Klidný týden vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali ještě věty na překlad Boden a Erde a pak novému překlad k Leseverstehen, které jsme dělali v minulých hodinách. Příště budeme pokračovat :-)
Mějte klidný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme se vrátili k domácímu úkolu z minula, pak jsme dodělali cvičení na skloňování adjektiv a začali jsme slovíčka nové lekce 8A, která máte za úkol se naučit:-)
Uvidíme se za týden.
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali ve cvičení na préteritum, věty na překlad, které jsem vám připravila, budeme dělat příště :-)Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali další část cvičení na skloňování adjektiv a členů, příště doděláme společně!!! Pracovali jsme s pracovním sešitem. domácí úkol vám pošlu na mail.
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali překladové věty na téma Bode x Erde. Pak jsme se věnovali opakování préterita.
Příště budeme pokračovat.
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme se opět věnovali skloňování, poslala jsem vám na to cvičení, tam teď máte i domácí úkol, a pak jsme něco k tomu dělali i na str. 220 v učebnici - cvičebnici.
Příště pokračujeme :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme začali obě nová cvičení, jak moje věty na překlad, tak cvičení na préteritum. Příště pokračujeme :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme opět cvičně opakovali skloňování, domácí úkol vám pošlu na mail :-) A pokračovali jsme v pracovním sešitě na str. 219 a 220. Příště půjdeme dál a začneme novou lekci.
Ně viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Dobrý den moji milí,
dnes jsme dodělali Leseverstehen a příště se vrhneme na cvičení, které ode mě máte z minula.
Mějte klidný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakoval přivlastňovací zájmena. Část cvičení z mého papíru máte za domácí úkol. Pak jsme pracovali v prac. sešitě na str. 219.
Frohe Ostern přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali resty, cvičení, které nám ještě chybělo a pak jsme pokračovali v Leseverstehen. Příště budeme ke čtení dělat cvičení.
Frohe Ostern přeji:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení ke Coronavokabeln a pak ještě jednu doplňovačku a vrhli jsme se na Leseverstehen. Příště pokračujeme :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme opět pracovali an skloňování, které se snažíme pilovat. Domácí úkol vám pošlu :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (učitel)
Dobrý den moji milí,
dnes jsme udělali cvičení na Coronavokabeln :-) A jeno z mých opakovacích cvičení, která jsem poslala. Příště budeme pokračovat.
Opatrujte se.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali poslední strany lekce a příště bychom mohli začít novou :-)Opakovali jsme opět skloňování, dostali jste úkol a příště doděláme moje věty.
hezký týden vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dodělali jsme dnes věty na Adverbien a pak četli článek z Tagesschau - Corona- Lage in Tschechien.
Těším se na vás příště :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
udělali jsme dnes cvičení 21 a část cv. 22 na str. 93, příště doděláme :-) A věnovali jsme se opět skloňování podstatných a přídavných jmen, za úkol máte věty na překlad:-)
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení 20 na str. 92. A pak jsme se věnovali skloňování přídavných jmen, ve cvičení, které jsem vám vytvořila. Máte za úkol cvičení 21 na str. 93.
První skupinka ještě má dodělat něco z mého papíru.
Hezký týden vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme se věnovali příslovcím a příslovečným určením, příště budeme ještě pokračovat.
Mějte klidný týden.
Olga
Od: Olaop (žák)Pro: N2mp (žák)
Moji milí, dnes jsme převážně opakovali skloňování podstatných jmen, p určitém i neurčitém členu. Příště se tomu bude věnovat dále.
Mějte hezký týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme se věnovali způsobovým slovesům, dělali jsme překladové věty a opakovali gramatiku jako takovou.
Na viděnou příště.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali text, který jsem vám posílala a pracovali jsme v učebnici. Každá skupinka má své úkoly, tak udělejte a pošlete a příště opakujeme skloňování po určitých a neurčitých členech:-)
Hezké prázdniny a na viděnou za 14 dní.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dodělali jsme dnes Genitiv :-) Jsem ráda, kus práce za námi. Uvidíme se za 14 dní, protože příští týden jsou jarní prázdniny. Mějte se co nejlépe a budu se na vás těšit :-) Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali v učebnici na straně 90. Překládali jsme nějaké věty. A pak jsme četli článek, který jsem vám poslala, a pracovali s ním.Příště se k němu ještě vrátíme. První skupinka úkol má a druhé pošlu na mail.
Na viděnou příští týden :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
udělali jsme opět nějaké hádanky a pak jsme se vrhli na genitiv. Pilně trénujeme :-) A příště budeme pokračovat. Opatrujte se a na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme krátce zopakovali ustálená slovní spojení z minula. Pak jsme se vrhli do učebnice a pracovali na článku str. 88 a 89 a na cvičeních za ním, str. 90. První skupinka má za úkol cv. 3,3 str. 89 a druhá skupinka cv. 7 na str. 90.
Těším se na vás.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali další hádanky a pokračovalo v genitivu:-) Příště opět:-)
těším se na vás.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali v učebnici, v práci se článkem na straně 88, 89. Zkoušeli jsme se o něm i bavit. První skupinka má za úkol ještě cvičení z minula, a druhá popis obrázku na str. 89.
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali další hádanky a pak jsme se vrhli na genitiv :-) Máme za sebou vysvětlení a teď budeme trénovat :-)
Mějte se hezky a příští úterý na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moj milí,
pracovali jsme dnes v učebnici, první skupinka dodělávala str. 85 a 86 a druhá pak článek na str. 88. Pak jsme dělali cvičení, která jsem vám poslala mailem, domácí úkoly víte, pošlete mailem:-)
Na viděnou opět v úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, dodělali jsme dnes vztažné věty, pak jsme trochu nakoukli na genitiv :-), ke kterému vám ještě pošlu tabulku a příště pokračujeme. A pak jsem vám dávala hádanky v němčině. Také příště přijde další část.
Opatrujte se a na viděnou příští týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
bavili jsme se o obrázku, popisovali, kontrolovali věty, které jste vytvořili, a ještě další vám pošlu za úkol :-) Pak jsme trochu pracovali v učebnici na str. 85 a str. 86 cv. 11. Příště budeme pokračovat.
Mějte se co nejlépe.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Dobrý den :-)
Povídali jsme dnes trochu o uplynulých Vánocích, pak jsme se věnovali vztažným větám, cvičení, které ještě nemáme hotové, doděláme příště. A také se příště vrhneme na genitiv :-) Opatrujte se!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí, dnes jsme dodělali opakování mn. č. podstatných jmen ve cvičebnici. V učebnici jsme udělali cv. 9 na str. 86 a pak jsme se věnovali Vánocům. Za úkol máte dodělat cvičení pod textem a také máte úkol... popsat obrázek.. minimálně 10 vět, popsat, kde je medvídek... např. Der Bar ist liegt im Bett.
Mějte pěkné Vánoce a budu se na vás moc těšit v Novém roce 2021. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme se věnovali pouze Weihnachten. Myslím, že jsme se na ně připravili :-) Bylo to příjemné a já vám přeji jejich klidné prožití!
Uvidíme se spolu im Neuen Jahr a budu se moc těšit!!! Mějte se báječně.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali opakovací cvičení na vedlejší věty, ve kterém budeme příště pokračovat.
Hezký adventní čas vám všem.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali v opakování množného čísla podstatných jmen. Pak jsme pracovali s učebnicí. Máme hotový článek a úvodní dvě strany lekce 7A, na straně 84 jsme udělali cvičení 1 a Steckbrief a pak také slovíčka nahoře na straně 85. Domácí úkol vám pošlu do mailu :-)
Hezký Advent.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dopřekládali věty k Reisen a pak četli na to téma článek - úvahu, a povídali o tom. Také jsme začali skloňování v druhém pádě, máme tam k tomu dvě cvičení, ale příště se k tomu ještě vrátíme a pokusíme se shrnout gramatiku.
Mějte se moc krásně.
Olga