Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme konečně udělali překlad na téma Schulwesen :-)a pak jsme se ještě věnovali konjunktivům.
Na příště máme text se cvičením Wetter a taky opakování skloňování.
Tak se na vás budu těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme v podstatě dodělali celé cvičení na Konjunktivy, i text jsme k tomu přečetli. Ale ještě se k tomu příště vrátíme :-)
Na viděnou:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí krásný rok 2022 přeji!
Dnes jsme povídali o Vánocích a Novém roce a pak jsme četli článek a dělali cvičení na téma Der Dreikönigstag. Potom jsme se věnovali konjunktivu plusquamperfekta.
Příště budeme pokračovat.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme vykládali o Vánocích a pak jsme dělali cvičení, slovíčka, texty k Mikulášovi. Abychom trochu navodili atmosféru:-)
Mějte se moc hezky a v lednu se na vás budu těšit!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsem udělali cvičení na slovíčka, opakování slovní zásoby. A pak jsme pokračovali v konjunktivech. Začali jsme už cvičení.
Uvidíme se společně až za 14 dní! 21.12.!!!
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali text o Schulwesen. A pak jsme se začali věnovat Konjunktivům. Příště pokračujeme :-)
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Dobrý večer :-)
Dnes jsem dodělali cvičení na vazby přídavných jmen a také zájmenná příslovce, což nás trochu potrápilo a budeme se tomu v některé z příštích hodin ještě věnovat. Pak jsme Začali článek Das deutsche Schulsystem, a příště s ním budeme dále pracovat. Stále nám zůstávají Konkunktivy,nezapomeňte na ně:-)
Mějte se krásně.
Olga
Od: KatKo (žák)Pro: Iveta P. (učitel)
Hezký večer,
dnes jsme pokračovali s gramatikou: podívali jsme se na osobní zájmena, tázací zájmeno "wer", přivlastňovací zájmena, překlad českého "svůj" a nepravidelná slovesa, včetně rozkazovacího způsobu.
Přeji krásné svátky,
Katka
Od: KareOp (učitel)Pro: Iveta P. (žák)
Krásný den,
v úterý jsme na žádost zrekapitulovali formy německých budoucích a minulých časů včetně modálních sloves, abyste se mohla lépe vyznat ve větách, s nimiž se setkáváte. Příště si zopakujeme předložky a předpony.
Mějte se hezky!
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme zopakovali rozkaz, a pak jsme se vrhli na vazby přídavných jmen, tam budeme příště pokračovat a také začneme ten konjunktiv:-)
Opatrujte se.
Olga
Od: KatKo (učitel)Pro: Iveta P. (žák)
Dobrý den,
v pátek jsme se zabývali slovesem "haben" a znovu si zopakovali pravidla pro časování pravidelných sloves. Dále jsme si vysvětlili zápor v němčině (nein, nicht, kein) a jak jej používat.
Od: KareOp (učitel)Pro: Iveta Pallaiová (žák)
Milá paní Pallaiová,
v úterý jsme společně prošli skloňování podstatných jmen a zájmen podle pádů, vysvětlili jsme si, k čemu je potřeba se různé tvary učit a na základě souhrnného výběru gramatiky jsme si ukázali souvislosti a jak se v této gramatice orientovat.
Snažili jsme se tak propojit informace, které jsme už částečně znali, abychom zaplnili díry a lépe se vyznali.
Od: Olaop (žák)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme probírali perfektum způsobových sloves, dělali jsme na to cvičení, a pak ještě plusquamperfektum, věty s nachdem a bevor.
Takže gramatická hodina :-)
Na viděnou příští týden.
Olga
Od: KatKo (učitel)Pro: Iveta P. (žák)
Dobrý den,
projeli jsme gramatiku první lekce (tj. člen, časování sloves, tykání a vykání, sloveso sein, pořádek slov v oznamovací a tázací větě) a z druhé lekce skloňování podstatných jmen a sloveso haben.
Takže toto procvičit, plus fráze týkající se pozdravů a rozloučení se určitě hodí.
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení z minula, na spojky. A pak jsme se věnovali opakování perfekta. Celé opakovací cvičení ještě nemáme hotové, takže příště budeme pokračovat :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na předložková spojení z minula. Pak jsme se věnovali členům a začali jsme Konjunktionen, máme hotové A, B, a část C, to příště doděláme.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali souřadné souvětí, pak jsme dodělávali článek z minula. A dále jsme se věnovali časovým údajům a předložkovým spojením, která ještě doděláme příští hodinu.
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme ještě opakovali rozkazovací způsob. Pak jsme Procházeli pravidla pro určování rodů v němčině, Geschlecht - Genus. A pak jsme četli, k článku patří ještě cvičení, které budeme dodělávat příště. Uvidíme se opět v úterý!!! Mějte se hezky Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme na začátku hodiny překládali náhodné věty. Potom jsme udělali celé cvičení na předložky a určité členy z minula a začali jsme opakovat rozkazovací způsob. Příště v tom budeme pokračovat :-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme měli první hodinu po prázdninách, opakovali jsme především skloňování a členy, určitý a neurčitý. Domácí úkol mi pošlete mailem:-)
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, tak dnes jsme zahájili školní rok, naši němčinu :-) Opakovali jsme skloňování, zájmena, zápory, bavili se o prázdninách. Uvidíme se za 14 dní, protože příští týden je státní svátek.
Na viděnou Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, dnes jsem překládali věty na úvod hodiny, pak jsme opakovali slovesa ve spojení s předložkami a četli článek o Sonne und Mond. Příště ho doděláme.
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsme opakovali přídavná jména, překládali jsme věty. Pak jsme dělali cvičení 5 na str. 99 a pokračovali jsme ještě na. str. 100 cv. 8, 9, 10. Pak jsme poslouchali cvičení 17 na str. 92.
Uvidíme se opět v úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme na úvod začali s přídavnými jmény, příště budeme pokračovat. Pak jsme pokračovali v předponami sloves a trochu opakovali.
Na viděnou už příště ve škole.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
tak jsme se dnes sjednotili a srovnali, co kdo máme hotové :-) A příště se uvidíme už ve škola. Cvičení, která máte mít s sebou, jsme si řekli, tak se na vás budu těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělávali všechny resty, které nám zbývaly, dávali jsme dohromady nedodělaná cvičení a opakovali. Příště se na vás budu opět těšit:-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělávali všechny resty, které nám zbývaly, dávali jsme dohromady nedodělaná cvičení a opakovali. Příště se na vás budu opět těšit:-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí, dnes jsme dočetli článek Lekce 8A. Opakovali jsme vzadu ve cvičebnici a začali neodlučitelné předpony.
Na viděnou příště :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Dobrý den :-)
Dnes jsme dělali opět cvičení na préteritum a předložkové vazby.
Mějte hezký týden. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsme dočetli článek lekce 8A a dávala jsem vám otázky a opět jsme opakovali skloňování.
Domácí úkol vám pošlu :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme se věnovali slovíčkům z nové lekce 8.A a pak článku. Příště v tom budeme pokračovat :-)
Klidný týden vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali ještě věty na překlad Boden a Erde a pak novému překlad k Leseverstehen, které jsme dělali v minulých hodinách. Příště budeme pokračovat :-)
Mějte klidný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme se vrátili k domácímu úkolu z minula, pak jsme dodělali cvičení na skloňování adjektiv a začali jsme slovíčka nové lekce 8A, která máte za úkol se naučit:-)
Uvidíme se za týden.
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali ve cvičení na préteritum, věty na překlad, které jsem vám připravila, budeme dělat příště :-)Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali další část cvičení na skloňování adjektiv a členů, příště doděláme společně!!! Pracovali jsme s pracovním sešitem. domácí úkol vám pošlu na mail.
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali překladové věty na téma Bode x Erde. Pak jsme se věnovali opakování préterita.
Příště budeme pokračovat.
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme se opět věnovali skloňování, poslala jsem vám na to cvičení, tam teď máte i domácí úkol, a pak jsme něco k tomu dělali i na str. 220 v učebnici - cvičebnici.
Příště pokračujeme :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme začali obě nová cvičení, jak moje věty na překlad, tak cvičení na préteritum. Příště pokračujeme :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme opět cvičně opakovali skloňování, domácí úkol vám pošlu na mail :-) A pokračovali jsme v pracovním sešitě na str. 219 a 220. Příště půjdeme dál a začneme novou lekci.
Ně viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Dobrý den moji milí,
dnes jsme dodělali Leseverstehen a příště se vrhneme na cvičení, které ode mě máte z minula.
Mějte klidný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakoval přivlastňovací zájmena. Část cvičení z mého papíru máte za domácí úkol. Pak jsme pracovali v prac. sešitě na str. 219.
Frohe Ostern přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali resty, cvičení, které nám ještě chybělo a pak jsme pokračovali v Leseverstehen. Příště budeme ke čtení dělat cvičení.
Frohe Ostern přeji:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení ke Coronavokabeln a pak ještě jednu doplňovačku a vrhli jsme se na Leseverstehen. Příště pokračujeme :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme opět pracovali an skloňování, které se snažíme pilovat. Domácí úkol vám pošlu :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (učitel)
Dobrý den moji milí,
dnes jsme udělali cvičení na Coronavokabeln :-) A jeno z mých opakovacích cvičení, která jsem poslala. Příště budeme pokračovat.
Opatrujte se.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali poslední strany lekce a příště bychom mohli začít novou :-)Opakovali jsme opět skloňování, dostali jste úkol a příště doděláme moje věty.
hezký týden vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dodělali jsme dnes věty na Adverbien a pak četli článek z Tagesschau - Corona- Lage in Tschechien.
Těším se na vás příště :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
udělali jsme dnes cvičení 21 a část cv. 22 na str. 93, příště doděláme :-) A věnovali jsme se opět skloňování podstatných a přídavných jmen, za úkol máte věty na překlad:-)
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení 20 na str. 92. A pak jsme se věnovali skloňování přídavných jmen, ve cvičení, které jsem vám vytvořila. Máte za úkol cvičení 21 na str. 93.
První skupinka ještě má dodělat něco z mého papíru.
Hezký týden vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme se věnovali příslovcím a příslovečným určením, příště budeme ještě pokračovat.
Mějte klidný týden.
Olga