Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dočetli text, kde jsme doplňovali správné tvary sloves. Takže primárně opakování tvarů přítomného a minulého času. A pak jsme se vrhli na vztažné věty. Na úvod jsme si zopakovali tvoření a pak jsme začali překládat. Máme hotových 10 vět a příště budeme pokračovat. Opakovací cvičení na tázací zájmena zůstává!
Mějte se hezky a opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali text Freizeit i s oběma cvičeními. Pak jsme stihli celé cvičení na odlučitelné předpony a začali jsme dělat text s doplněním správných tvarů sloves. Jsme v polovině a příští týden budeme pokračovat.
Ještě tam máme překlad "vztažné věty". Jen ať víte:-)
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali obě cvičení na předložky, se 4. i 3. pádem. A pak jsme začali číst článek o volném čase - Freizeit. Příště si ho ještě shrneme a uděláme k němu cvičení.
Budu se na vás těšit opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme byly samy se Svaťkou, tak jsme celou hodinu opakovaly. A tím pádem všechny materiály zůstávají na příští hodinu:-)
Mějte se moc hezky. Budu se na vás těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na způsobová slovesa - préteritum. Pak jsme udělali nepravidelná slovesa, tvary i překladové věty. A pak jsme začali opakovat 4. pád. Příště budeme pokračovat.
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali Berlín. Celý text a otázky k němu. A pak cvičení - způsobová slovesa. Chybí nám ještě část cv. 3 a celé cv. 4. To doděláme příště.
Všechny ostatní materiály, zaslané na dnešní hodinu zůstávají na příště a nic nového vám nebudu posílat!
Budu se těšit. Na viděnou příští úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali test, který jsme začali minule. Máme hotové celé cvičení na werden a taky na zájmena. A začali jsme text Berlín. Hodně jsme toho dnes zvládli :-)
Mám radost.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dovykládali téma Reisen. Zmínili jsme se o komentované vycházce Přívozem, německy Oderfurt, a jeho historii. A pak jsme začali velký gramatický test. Chybí nám ještě dodělat poslední část. Tedy příště :-)
Na viděnou v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme se trochu vrátili zu Ostern :-) Pak jsme dodělali cvičení na opakování časů v němčině. A udělali jsme celé téma Reisen. Příště ještě máme k tématu otázky, takže budeme pokračovat.
Na viděnou opět v úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme si řekli něco k slovosledu... TEKAMOLO :-) Pak jsme dodělali cvičení na préteritum a perfektum, plusquamperfektum a futur. Pak jsme ještě začali cv. Erkenne die Zeiten. A příště pokračujeme.
Frohe Ostern :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali celé cvičení na imperativ a pak jsme se vrhli na préteritum a perfektum. Máme hotové úvodní překladové věty a tabulku na první straně, příště budeme pokračovat. A všechny ostatní materiály - Reisen, a pak Erkenne die Zeitenzůstávají v platnosti :-)
Na viděnou v úterý opět.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na substantiva, z minula. Pak jsme konečně udělali článek a cvičení o Nationalparks:-) A začali jsme imperativ. Příště doděláme a budeme pokračovat v materiálech, které tam máte.
Mějte se hezky a na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na předložky a polovinu opakovacího cvičení na gramatiku, které jsem posílala na tuto hodinu, zbytek doděláme příště. A všechny ostatní materiály - tedy Nationalparks a Reisen, zůstávají v platnosti :-) A samozřejmě ještě něco pošlu.
Na viděnou opět v úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali celé překladové cvičení na komparativ a superlativ adjektiv. Potom Zwischendurch-Übung na slovíčka. A máme téměř hotové opakovací cvičení na předložky, chybí nám dodělat třetí část.
Příště nás čeká text a cvičení na Nationalparks in Deutschland.
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali opakování na koncovky adjektiv, a máme taky hotovou polovinu cvičení na 2. a 3. stupeň přídavných jmen.
Všechny zbylé materiály zůstávají na příště:-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme převážně opakovali koncovky přídavných jmen. Dodělali jsme pracovní list a začali další cvičení na koncovky. Pak jsme se věnovali stupňování adjektiv.
Příští týden budeme pokračovat :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme opět na začátku hodiny překládali moje věty :-) Pak jsme dodělali cvičení na Steigerung der Adjektive z minulé hodiny a pak jsme začali pracovní list na skloňování přídavných jmen. Jsme asi v polovině. Příště budeme pokračovat.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme si říkali zajímavosti - na dotaz Adama - ohledně Geld :-) Pak jsme překládali věty. Dodělali jsme text a cvičení Fast food a vrhli se na stupňování příslovcí. To jsme udělali celé a začali stupňování adjektiv. Ten papír máme do poloviny a příště budeme pokračovat.
Na viděnou:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali préteritum na úvod hodiny. Pak jsme dodělali cvičení na skloňování adjektiv. A vrhli jsme se na článek o rychlém občerstvení. Přečetli jsme, přeložili, a příště budeme dělat cvičení dále.
Na viděnou opět v úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme překládali věty na úvod hodiny. Pak jsme udělali cvičení na Energiewende a část cvičení na Deklinaci. To budeme příště dodělávat.
Přeji hezký a klidný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme překládali věty, fráze, jako opakování. A pak jsem dělali velké opakovací cvičení na gramatiku, které jsme začali minule.
Na viděnou opět v úterý :-)
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, dnes jsme zahájili rok 2023 s němčinou:-) Udělali jsme opakovací cvičení na rozkaz. Pak jsme chvíli poslouchali:-) A začali opakovací cvičení - test. Příště budeme dodělávat,
Budu se na váš těšit!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
tak dnes jsme dodělali opakovací věty, které jsme začali v minulé hodině. A pak jsme četli článek Matterhorn a také o Alpách, s doplňováním slůvek.
Zapomněla jsem s vámi udělat poslech k Vánocům, tak s ním začneme společně rok 2023:-)
Mějte se hezky a na viděnou 3.1. 2023.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali přehled slovesa HOLEN s předponami a jeho různé významy. Pak jsme dodělali překladové věty na Feste a prošli Telefongespräch. Začali jsme další překlady - konverzační.
Na viděnou opět v úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí
dnes jsme povídali o Vánocích a svátcích a pak překládali věty, opakovací, k tomuto tématu.
Příští týden se opět uvidíme a budeme pokračovat v tématech, které jsem vám poslala.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme zopakovali fráze z minula, základní, konverzační. Pak jsme dodělali cvičení na řadové číslovky, které navazovalo na článek o Feste a pak jsme překládali věty k svátkům v Německu.
Mějte hezký adventní čas.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali základní německé konverzační fráze, které musíme všichni umět. Tedy, zopakovali jsme si je:-)
A pak jsme četli a povídali jsme si o článku Feste in Deutschland. Udělali jsme k tomu cvičení a příště ještě budeme pokračovat.
Mějte se moc hezky!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na perfetum z minula a taky adjektiva - skloňování. A pak jsme se věnovali řadovým číslovkám. Prošli jsme si gramatiku a udělali k tomu i cvičení.
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme začali opakovací cvičení na perfektum a taky na deklinaci adjektiv. Jsme s obojím v půlce, takže příště budeme pokračovat:-)
Hezký týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme na úvod hodiny řešili jeden překladatelský oříšek:-) text z mlýna v Odrách. Pak jsme pokračovali v souvětí souřadném a příslušných spojkách a pak text a cvičení k Eiffelturm.
Mějte hezký podzimní týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali celé opakovací cvičení na skloňování a stupňování substantiv a a pak část cvičení na souvětí souřadné, příště doděláme překladové věty.
Mějte hezký týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali celé opakovací cvičení, strany 31 a 32, cvičení na zájmena a pak na MAN a ES. A Začali jsme opakovací cvičení, překlady vět skloňování substantiv, máme jen začátek, tak příště budeme pokračovat.
Na viděnou opět v úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme povídali o tématu Urlaub auf Deutsch a taky jsme k tomu dělali cvičení. Pak jsme opakovali zájmena. V tom budeme příště pokračovat.
Mějte se fajn a na viděnou v úterý.
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme se věnovali článku Urlaub auf Deutsch, četli jsme, překládali, povídali. Na příště vám připravím opakovaní na toto téma :-)
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme zahájili nový školní rok a já jsem moc ráda, že jsme zpět a budeme pokračovat! :-)
V podstatě celou hodinu jsme probírali zážitky z prázdnin a dali jsme si pak dohromady materiály, které budeme příště spolu dělat.
Budu se moc těšit,
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme měli poslední hodinu němčiny v tomto školním roce. Dodělali jsme Mnichov a zůstávají nám dva papíry - jeden můj vytvořený a pak opakování zájmen.
Užijte si maximálně prázdniny a v září budeme opět společně pokračovat. Já se budu fakt moc těšit!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme byli jen tři, já, Adam a Svaťka, tak jsme celou hodinu povídali a taky opakovali, různě překládali...
Takže se těším příště, kdy budeme mít poslední hodinu před prázdninami.
Na viděnou
Olga
P.S. Uvidíme se za 14 ní 21.6.!!!!
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali celé opakovací cvičení na předložky a taky téma Koffer packen. Začali jsme číst článek o Mnichovu a příště k tomu budeme dělat cvičení.
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali ve cvičení na předložky a pak jsme překládali věty k tématu Koffer packen.
Příště se uvidíme ve středu!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dopřekládali věty z minula, pak jsme se věnovali slovesům s perfektem se slovesem SEIN. Snad jsme jich většinu zopakovali :-)
Hezký týden a na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme zopakovali perfektum sloves, která mají pomocné sloveso sein a taky perfektum obecně, udělali jsme slovní zásobu na Koffer packen a prošli zájmeno einander.
Příště se na vás budu těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na věty stejného významu, pak jsme četli text o Ausbildungsmarkt - doplňovali jsme tam slůvka. A pak jsme začali opakovat perfektum.
Příště doděláme a vrhneme se na další téma.
Mějte se pěkně:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali opakovací cvičení na předložky, endlich x schliesslich a gern x froh. Pak jsme začali cvičení s významy vět, které věty významově odpovídají, udělali jsme jen kousek, takže budeme příště pokračovat.
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, dnes jsme dodělali opakování přivlastňovacích zájmen a zopakovali jsme slovíčka z minula, přeložili jsme věty.
Na viděnou příště :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali v opakování zájmen, pak jsme dělali cvičení na slovíčka, skupinky slov. Na příště vám k tomu připravím věty.
Frohe Ostern :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali překladové věty na téma učení z minula. Pak jsme udělali text s porozuměním Taxifahrer. A začali jsme opakování zájmen, strana 29. Příště budeme pokračovat a nezapomeňte, že stále máme cvičení na slovíčka - Was kann man damit machen?
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali překladové věty na téma učení z minula. Pak jsme udělali text s porozuměním Taxifahrer. A začali jsme opakování zájmen, strana 29. Příště budeme pokračovat a nezapomeňte, že stále máme cvičení na slovíčka - Was kann man damit machen?
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme ještě dodělali věty na předložky s 2. pádem, já jsem diktovala a vy jste překládali. Pak jsme dodělali cvičení na předložky z minula. A překládali jsme věty, které jsem vám vytvořila.
Příští týden pokračujeme:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme ještě chvíli opakovali předložky s 2. pádem. Potom jsme se se věnovali opakování časování sloves a pak předložkám obecně.
Na viděnou příští úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali celý papír s předložkami, "Letadlo". A příště se vrhneme na opakování, které jsem vám poslala na tuto hodinu.
Mějte klidný týden a na viděnou opět v úterý.
Olga