Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Moji milí, posílám vám poslední info z hodiny v tomto školním roce. Rozdali jsme si dnes certifikáty a tím zakončili školní rok. Udělali jsme e-learning a pak dělali doplňovací cvičení na zájmena a také na věty s dass a weil. Vše ostatní budeme dělat již v září :-)
Přeji vám moc krásné prázdniny a vy víte, jak moc se na vás budu těšit. :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
tak posílám info z poslední hodiny tohoto školního roku.
Na úvod jsme opět přeložili pár vět, potom jsme zkontrolovali otázky, které byly za úkol, a přeložili nové, které jsem vám donesla dnes. Udělali jsme v učebnici celou část 4B, takže po prázdninách začneme lekcí 4C.
Měla jsem pro vás ještě jeden článek, ale na ten už nedošlo, tím tedy začneme v září :-)
Mějte moc hezké prázdniny. Vy víte, že se na vás budu těšit!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Moji milí :-)
Je uložen nový e-learning - Der Maifeiertag und der Maibaum - elearning-article-1180.html

Prostudujte si video je německy
Na viděnou v úterý.

Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali e-learning Pfingsten, potom jedno opakovací cvičení dieser, jeder, alle, pak ještě věty s weil. Dále jsem vám připravila opakování tématu Homeoffice in Corona Zeiten.
Příští úterý budeme pokračovat a také se uvidíme naposledy před prázdninami.
Hezký týden přeji.
Olga

Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den moji milí,
dnes jsme začali hodinu povídáním o víkendu a uplynulém čase "Corony", pak jsme psali diktát :-) Kontrolovali jsme domácí úkol - překlad vět, dodělali jsme všechny věty. Potom jsme pracovali s workbookem, L 3 máme hotovou, str. 30. Dodělali jsme lekci 4A v učebnici a také 4A workbook. Za úkol máte otázky na překlad :-)
Příští hodina bude poslední před prázdninami.
Těším se na vás.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Moji milí,

Je uložen e-learning Pfingsten - letnice, Sv. svátky, elearning-article-1179.html

Těším se v úterý.

Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Moji milí, dnes jsme na úvod hodiny udělali e-learning, potom jsme dodělali překlad vět z minula. A pak jsme se věnovali poslechu na téma Homeoffice - Einblicke ins Privatleben a následně cvičení k němu. Stihli jsme ještě opakovací cvičení na věty s dass a weil.
Přeji hezký týden a na viděnou v úterý :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Dobrý den,

a je to opět tady :-)

je uložen nový e-learning - Der Vatertag (Männertag) - elearning-article-1178.html

Prostudujte i video - odpovědi jsou ve slovní zásobě k otázkám.
Těším se na vás v úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali téma z minula... Kreuz und Quer durch die Stadt a pak jsme četli článek ke Covid Krise a dělali k němu cvičení, no a pak jsme se vrhli na moje věty - překlad. Můžete doma zkusit přeložit to, co jsme nestihli, a příště je společně doděláme.
Přeji hezký týden a na viděnou příští úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Dobrý den moji němčináři, včera jsme se konečně opět viděli ve škole!!! :-) Na úvod jsme trochu povídali, co se událo v čase,kdy jsme se neviděli. Pak jsme společně udělali poslední úkol, který jsem vám poslala distančně. A dostali jste novou práci, na téma Stadt, chybí nám tam ještě otázky, které doděláme příště.
Mějte se skvěle, zdravě a já se budu moc těšít příšt úterý.
Olga
Od: (žák)Pro: (učitel)
Od: (učitel)Pro: (žák)
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Milí němčináři,
Je uložen nový e-learning Vor mir nur das weite Meer - je to písnička o sebevraždě plaváním do moře. elearning-article-1176.html
Poslední verš - předemnou moře - za mnou
moře
Buďte hlavně zdraví a na viděnou v úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Moji milí,
udělali jsme na úvod e-learning i s otázkami. Potom jsme dělali gramatické cvičení. A poslech - video - na téma Wandern in Deutschland. Na příště vám k tomu připravím nějaké věty :-)
Mějte klidný týden, buďte zdraví a na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme na úvod udělali domácí úkol - kontrola předložek. Potom jsme dělali opakovací cvičení, ze kterého máte asi 15 vět za domácí úkol. Pak workbook L 2 tu jsme v podstatě přeskočili a pak jsme udělali L 3A. Dodělali jsme pak L3B - str. 31 v učebnici, poslech Simon. Příště ještě zopakujeme. A také budeme opakovat předložky.
Mějte klidný týden.
Olga
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dear students,
last lesson we did Unit 6 - practical English.
You have a homework in Workbook - p. 61 Reading.
I am looking forward to seeing you on Tuesday,
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Milí studenti,
Je uložen nový e-learning Der Frühling erwacht - elearning-article-1175.html
Hezký víkend přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
posílám info z dnešní hodiny.
Udělali jsme na úvod věty na Daily routine. Potom jsme
opakovali předložky. Na mailu máte domácí úkol!!! A pak jsme pracovali s workbookem - máme hotové lekce 2C a 2D.
Uvidíme se opět v pondělí a budeme pokračovat:-)
Hezký týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Moji milí,
dnes jsme se trochu věnovali Coronaviru :-) Abyste to měli i německy :-) Na úvod hodiny jsme udělali e-learning na toto téma, pak jsme koukali na dvě videa na toto téma a také jsme si četli článek. A pak jsme se vrhli na gramatiku, opakování koncovek podstatných jmen při skloňování.
Přeji vám všem klidný týden a budu se moc těšit opět v úterý!
Olga
Od: VerS (žák)Pro: A2P (učitel)
Dear students, last week we had private lesson with Karolína :-)
Please do page 98 in your books.
Hopefully, see you all on Tuesday.
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Milí studenti,
Je uložen nový e-learn. Antibiotika und COVID 19 - Epidemie , elearning-article-1174.html
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí studenti,
dnes jsme udělali e-learning na úvod hodiny a pak jsme se celou hodinu věnovali gramatickému cvičení z minulé hodiny. Měli jsme dnes takové lingvistické okénko :-)
Vaše dotazy se pokusím do příště vyzjistit :-)
Mějte se krásně a na viděnou příští týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí studenti,
udělali jsme na úvod překladové věty k článku z minulé hodiny. Poté jsme opakovali adjektiva. A pak jsme pracovali s učebnicí, lekce 3B, udělali jsme celou str. 30 plus také fráze k Daily routine, které jsou vzadu na str. 147 - ty máte za úkol se naučit. Pak jsme udělali přehled předložek, které se také prosím na příště naučte, budeme s nimi dále pracovat :-)
PŘÍŠTÍ HODINA BUDE VE STŘEDU 4.3. V 16.30, PROTOŽE PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ MUSÍM NA KONCERT DCEŘI.
Děkuji za pochopení a budu se na vás těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí studenti,
Je uložen nový e-learning Die Monatsnamen , - elearning-article-1173.html
Krásnou neděli a na viděnou v úterý.
Olga

Od: VerS (učitel)Pro: A2SP (žák)
Dear students, last lesson we did page 78 in the book - we read about Hitchcock and Tarantino and we did Past simple vs. Present perfect. Your homework is in Work book page 60/3 Grammar.
see you on Tuesday,
Veronika
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dear students, last lesson we finished Unit 6C. Next lesson we will revise whole Unit 6 so you can look at it (reported speech, passive, relative clauses)
Your homework is in Workbook 61/2.
See you on Tuesday,
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí studenti,
udělali jsme dnes e-learning na začátku hodiny, potom jsme se překladovými větami vrátili k poslechu z minulého týdne a udělali jednu doplňovačku. A pak čtení a téma : Deutsch in der Apotheke. Začali jsme ještě jedno gramatické cvičení, ale v tom budeme pokračovat příště, nezapomeňte si přinést!
Mějte se hezky. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí studenti,
dnes jsme zopakovali adjektiva, zkontrolovali věty domácí úkol - waste time. Dostali jste další adjektiva, která se máte do příště naučit :-) Pokračovali jsme v učebnici a máme hotovou další část lekce 3 - 3A. Také jsme četli a opravovali text o Kobe Bryantovi, který si prosím do příště ještě jednou přečtěte. Snad jsem na nic nezapomněla :-) Mějte krásný týden a na viděnou opět v pondělí. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí studenti,
dávám vám sem e-learning, ale je určený až na hodinu po prázdninách!!! Tedy na 18.2.
Je uložen nový e-learn. Lichtmess - hromnice - elearning-article-1172.html
Mějte se hezky, budu se na vás těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí němčináři,
dnes jsme udělali e-learning Finnland na začátku hodiny, poctivě jsme si poslechli i poslech a odpověděli na otázky. Pak jsme opat skládali věty a udělala jsem vám na opakování stupňování adjektiv. Poté jsme poslouchali dva různé poslechy a bavili se o nich.
Příští týden němčina nebude, jsou prázdniny!!! Uvidíme se za 14 dní 18.2.
Budu se moc těšit.
Olga
Od: sarka (učitel)Pro: Evas (žák)
Dekuji za info:-)
Od: Evas (žák)Pro: Sarka (učitel)
Omlouvam se z pristi hodiny, dekuji
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí studenti,
Je uložen nový e-learning Winterzauber in Finnland, elearning-article-1171.html
Krásný víkend přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí angličtináři,
dnes jsme zkontrolovali domácí úkol na úvod hodiny, dělali popis míst ve městě /muzeum, pošta atd./, pak jste dostali seznam anglických zdvořilostních frází, které máte za úkol se na příště naučit :-) Dodělali jsme do konce lekci 2A a udělali kousek workbooku, oddíl 2A.
Mějte se fajn a v pondělí se na vás budu těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí němčináři,
na úvod jsme dnes opět tvořili věty ze slovíček, která jsem vám připravila. Pak jsme udělali e-learning poslední pivovar ze série. A pak jsme se věnovali ještě tématu Organisation in Deutschland, taky jsem vám připravila věty. Nakonec jsme se ještě podívali na krátké video, jak je to na cestách, co nás na nich stresuje:-)
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí angličtináři,
na úvod dnešní hodiny jsme si zopakovali Dellu a Jima, překládali jste i věty. Pak jsme dělali další opakovací cvičení, pět vět je tam pak za DÚ, nebudu tentokrát chybějícím posílat, uděláme společně ve středu. A také jsme pracovali s učebnicí, udělali jsme celý oddíl 2D, je tam přivlastňování.
Uvidíme se hned ve středu!!! Nezapomeňte:-)
Od: VerS (učitel)Pro: A2SP (žák)
Milí studenti, minule jsme začali lekci 7A, mluvili jsme o fobiích a zopakovali jsme si present perfect - FOR a SINCE.
Pokud budete mít chvilku volného času, můžete si zkusit sami vyhledat nějaké online cvičení na tuto gramatiku, třeba na stránkách www.helpforenglish.cz, ale i jinde na webu.Váš HW je ve workbooku str. 58 a cvičení 12.1. na papíře, který jsme procházeli v hodině.
Nashledanou opět v úterý.
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dear students,
last time we did relative clauses and read about heroes and icons of our time. Your homework is to choose one person that is iconic for you and write a short article about that person.
See you on Tuesday.
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí němčináři,
Je uložen nový e-learning Troppauer Bierbrauerei ZLATOVAR, - elearning-article-1170.html, video je opět v češtině. Je to poslední z tématu pivovary v našem kraji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí němčináři,
dnes jsme na úvod udělali malý testík - zkoušeli jste překládat krátké věty. Potom jsme udělali e-learning - Radegat. A vrhli jsme se na téma - Deutsche Organisation. Koukali jsme na video, dělali cvičení, povídali. Příště na téma dostanete věty na překlad :-)
Hezký týden přeji. Olga
Od: VerS (učitel)Pro: A2SP (učitel)
Milí studenti,
minulou lekci jsme psali opakovací test. Výsledky budete mít příští hodinu k dospozici. Váš domácí úkol je writing ze strany 73 v učebnici.
Těším se opět v úterý,
Veronika
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dear students, last lesson we revised relative clauses and we will continue next lesson. Your homework is to complete the circle using relative clauses.
See you on Tuesday.
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí studenti,
je uložen nový úkol Brauerei Nošovice mit dem Bier Radegast - elearning-article-1169.html
video opět v češtině a otázky německy
Na viděnou v úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí němčináři,
dnes jsme na úvod udělali e-learning, další pivovar :-) Poté jsme se vrhli na opakovací cvičení z gramatiky. To nám zabralo celou hodinu.
Příště budeme pokračovat.
Mějte hezký týden a na viděnou příští týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
na úvod hodiny jsme dnes dělali domácí úkol.... věty Della and Jim. Udělali jsme pak celé cvičení. Pracovali jsme s učebnicí, máme hotovou lekci 2B a také jsme udělali lekci 2C včetně povolání. Udělali jsme pak kousek cvičení na neurčitý člen, zbytek vět máte za DÚ.
Také si znova přečtěte článek Della and Jim. Příště se na něj zeptám nebo napíšeme pár vět.
Od: VerS (učitel)Pro: A2SP (žák)
Dobrý den,
jak jsem minule avizovala, napíšeme si příští hodinu testík, abyste si ověřili, co jste se za uplynulé 3 měsíce naučili :-)
Přineste si prosím materiály, které jsem ukládala na 10.12. pro obě skupiny - s názvem "B1 - chatting about tv series" plus nově vložený materiál.
Mějte se hezky,
Veronika
Od: VerS (učitel)Pro: A2P (žák)
Dobrý den,
připomínám, že minule jsme začali novou gramatiku - relative clauses. Příští týden budeme intezivně procvičovat. Přineste si prosím vytištěný materiál, který jsem ukládala na 17. 12. Týká se právě této gramatiky a samozřejmě také nově vložené materiály.
Těším se opět v úterý,
Veronika
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí studenti,
Je uložen nový e-learn. - Brauerei Ostravar, /elearning-article-1168.html pozor - video je opět česky ale otázky německy
Na viděnou v úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí studenti,
přeji ještě jednou krásný rok 2020!!!
Dnes jsme na úvod chvíli mluvili o Vánocích, pak jsme udělali opakovací překladové věty, e-learning a pak jsme se vrhli na téma hodiny - požáry v Austrálii. Dívali jsme se na video, poslouchali, četli a překládali článek.
Přeji vám krásný týden a na viděnou v úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Milí studenti,
vítám vás v novém roce a ještě jednou přeji vše nej :-)
Dnes jsme na úvod povídali o Vánocích, pak jsme zkontrolovali domácí úkol. A pak jsme četli článek a doplňovali tvary sloves v minulém čase. Ještě jsme stihli kousek z učebnice, str. 18 a část strany 19. Poslouchali jsme o Natashe a Darrenovi.
Za HW máte věty na překlad, viz text, 15 vět.
Mějte hezký týden a na viděnou v pondělí.
Olga