Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dočetli text, kde jsme doplňovali správné tvary sloves. Takže primárně opakování tvarů přítomného a minulého času. A pak jsme se vrhli na vztažné věty. Na úvod jsme si zopakovali tvoření a pak jsme začali překládat. Máme hotových 10 vět a příště budeme pokračovat. Opakovací cvičení na tázací zájmena zůstává!
Mějte se hezky a opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Mili milí,
dnes jsme na úvod dopřekládali věty, které jsme začali minule. A pak jsme dokončili celou lekci 3 v učebnici. Ještě doděláme workbook příště. A máme tam dvě opakovací cvičení, která budeme dělat také příště:-)
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali slovní zásobu, dodělali jsme workbook 3D a udělali celé opakovací cvičení na první dvě lekce. Pak jsme pokračovali v učebnici str. 36 a jsme začali str. 38. V pondělí budeme pokračovat:-)
Hezký víkend a na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali text Freizeit i s oběma cvičeními. Pak jsme stihli celé cvičení na odlučitelné předpony a začali jsme dělat text s doplněním správných tvarů sloves. Jsme v polovině a příští týden budeme pokračovat.
Ještě tam máme překlad "vztažné věty". Jen ať víte:-)
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali obě cvičení na předložky, se 4. i 3. pádem. A pak jsme začali číst článek o volném čase - Freizeit. Příště si ho ještě shrneme a uděláme k němu cvičení.
Budu se na vás těšit opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,.
dnes jsme udělali obě cvičení na past continuous/past simple. Pak jsme dodělali v učebnici lekci 3D. A taky téměř celou 3D workbook, tam nám chybí něco dodělat ještě příště. A přeložili jsme všechny věty na Modals a jsem na vás pyšná, jak vám to šlo!
Uvidíme se 1.6.!
Na viděnou budu se těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme byly samy se Svaťkou, tak jsme celou hodinu opakovaly. A tím pádem všechny materiály zůstávají na příští hodinu:-)
Mějte se moc hezky. Budu se na vás těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali celé opakování Modals. Bylo to trošku těžší :-) Tak jsme si řekli, že se Past Modals ještě vrátíme a projdeme si je znova. Udělali jsme pak ještě cvičení na Past Perfect a začali jsme lekci 3D v učebnici. Tedy dnes celkem složitá gramatika. Jste moc šikovní!
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na způsobová slovesa - préteritum. Pak jsme udělali nepravidelná slovesa, tvary i překladové věty. A pak jsme začali opakovat 4. pád. Příště budeme pokračovat.
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali Berlín. Celý text a otázky k němu. A pak cvičení - způsobová slovesa. Chybí nám ještě část cv. 3 a celé cv. 4. To doděláme příště.
Všechny ostatní materiály, zaslané na dnešní hodinu zůstávají na příště a nic nového vám nebudu posílat!
Budu se těšit. Na viděnou příští úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali téměř celý překlad vět want/need/would like - zbytek je homework. Pak jsme dodělali učebnici 3C a taky wokrbook 3C. A hodně jsme pokročili v opakovacím cvičení Modals. Doděláme příště :-) Krásné volné dny vám přeji a 15.5. na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali test, který jsme začali minule. Máme hotové celé cvičení na werden a taky na zájmena. A začali jsme text Berlín. Hodně jsme toho dnes zvládli :-)
Mám radost.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
zapomněla jsem včera napsat info z hodiny,tedy dodatečně dnes : Začali jsme velké opakování Modals, máte z toho i věty na překlad za DÚ. Udělali jsme workbook 3B a začali lekci 3C.
Příště se uvidíme výjimečně ve čtvrtek!!!
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dovykládali téma Reisen. Zmínili jsme se o komentované vycházce Přívozem, německy Oderfurt, a jeho historii. A pak jsme začali velký gramatický test. Chybí nám ještě dodělat poslední část. Tedy příště :-)
Na viděnou v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme se trochu vrátili zu Ostern :-) Pak jsme dodělali cvičení na opakování časů v němčině. A udělali jsme celé téma Reisen. Příště ještě máme k tématu otázky, takže budeme pokračovat.
Na viděnou opět v úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme si řekli něco k slovosledu... TEKAMOLO :-) Pak jsme dodělali cvičení na préteritum a perfektum, plusquamperfektum a futur. Pak jsme ještě začali cv. Erkenne die Zeiten. A příště pokračujeme.
Frohe Ostern :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali opakovací cvičení -překlad vět, pak jsme dokončili ta slovní spojení. A opakovali je. Začali jsme novou lekci 3B, jsme v polovině strany 31 - udělali jsme Listening. A za úkol jsou věty na překlad z mého souboru na Modals - cv. 11 po větu : Nebudeš se smět...
Uvidíme se za 14 dní, protože příště jsou Velikonoce:-)
Užijte si je.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali celé cvičení na imperativ a pak jsme se vrhli na préteritum a perfektum. Máme hotové úvodní překladové věty a tabulku na první straně, příště budeme pokračovat. A všechny ostatní materiály - Reisen, a pak Erkenne die Zeitenzůstávají v platnosti :-)
Na viděnou v úterý opět.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali slovní zásobu, pak jsme dodělali lekci 3A v učebnici a taky ve workbooku. A začali jsme nová slovíčka, slovní spojení. Příště doděláme a budeme se je postupně učit. Za domácí úkol věty 3.-13. z opakovacího papíru "Translate".
Na viděnou v pondělí opět:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na substantiva, z minula. Pak jsme konečně udělali článek a cvičení o Nationalparks:-) A začali jsme imperativ. Příště doděláme a budeme pokračovat v materiálech, které tam máte.
Mějte se hezky a na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji mílí,
dnes jsme konečně udělali cvičení na allowed to :-) Pak jsme pokračovali v učebnici, začali jsme lekci 3A a s tím souvisí časy will/going to/present continuous - cvičení. Pak jsme přeložili věty na Modals, část je za DÚ.
NA VIDĚNOU OPĚT V PONDĚLÍ:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na předložky a polovinu opakovacího cvičení na gramatiku, které jsem posílala na tuto hodinu, zbytek doděláme příště. A všechny ostatní materiály - tedy Nationalparks a Reisen, zůstávají v platnosti :-) A samozřejmě ještě něco pošlu.
Na viděnou opět v úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali slovíčka, opět:-) Pak jsme udělali celé cvičení Mixed tenses. A str. 25 a 27 v učebnici, i s poslechy. Takže lekci 2 máme v učebnici hotovou. Za DÚ je cviční present simple or simple future, které jsem posílala - 20 vět. A zbylá allowed to a will, going to... zůstávají na příště:-)
Na viděnou v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali celé překladové cvičení na komparativ a superlativ adjektiv. Potom Zwischendurch-Übung na slovíčka. A máme téměř hotové opakovací cvičení na předložky, chybí nám dodělat třetí část.
Příště nás čeká text a cvičení na Nationalparks in Deutschland.
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme měli náhradní hodinu, za moji absenci, i když jsou jarní prázdniny:-) Opakovali jsme slovní zásobu, pak překládali věty a dodělali workbook 2D. Pak jsme pokračovali v učebnici, závěr lekce 2. Udělali jsme poslechy. A příště doděláme ještě str. 25 a 27.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali překladové věty na infinitiv. Pak jsme procházeli nová slovní spojení, která se máte nově učit .-) Dodělali jsme lekci 2D v učebnici, a máme téměř celou 2D hotovou v workbooku, příště ještě jen text.
Uvidíme se v pondělí:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali opakování na koncovky adjektiv, a máme taky hotovou polovinu cvičení na 2. a 3. stupeň přídavných jmen.
Všechny zbylé materiály zůstávají na příště:-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme převážně opakovali koncovky přídavných jmen. Dodělali jsme pracovní list a začali další cvičení na koncovky. Pak jsme se věnovali stupňování adjektiv.
Příští týden budeme pokračovat :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme překládali věty na začátku hodiny, pak jsme dodělali ještě cvičení z minulé hodiny. Začali jsme lekci 2D v učebnici, máme hotovou str. 22 i gramatiku vzadu str. 128. A začali jsme překlad na infinitivy. Příště budeme pokračovat:-)
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme opět na začátku hodiny překládali moje věty :-) Pak jsme dodělali cvičení na Steigerung der Adjektive z minulé hodiny a pak jsme začali pracovní list na skloňování přídavných jmen. Jsme asi v polovině. Příště budeme pokračovat.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem opakovali předložky na začátku hodiny. Pak jsme dodělali cvičení na past continuous. A udělali jsme celý workbook 2C. Tím pádem máme celou lekci 2C, v učebnici i ve workbooku. Udělali jsme i celé opakovací cvičení. 10 vět máte za úkol.
Mějte se moc fajn a uvidíme se za 14 dní!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme si říkali zajímavosti - na dotaz Adama - ohledně Geld :-) Pak jsme překládali věty. Dodělali jsme text a cvičení Fast food a vrhli se na stupňování příslovcí. To jsme udělali celé a začali stupňování adjektiv. Ten papír máme do poloviny a příště budeme pokračovat.
Na viděnou:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opět zopakovali předložky, pak jsme dělali cvičení na spojky, z toho máte i homework :-) A pak jsme dodělali celou lekci 2C v učebnici. Takže příště pokračování:-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali préteritum na úvod hodiny. Pak jsme dodělali cvičení na skloňování adjektiv. A vrhli jsme se na článek o rychlém občerstvení. Přečetli jsme, přeložili, a příště budeme dělat cvičení dále.
Na viděnou opět v úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme na začátku hodiny opakovali předložky. Pak jsme udělali další věty na past continuous - cv. E3. A pak kousek cvičení na spojky, které taky máte ode mě - E1. A dodělali jsme lekci 2B i workbook, takže ji máme celou A začali jsme 2C, kde je téma otázky:-) Máme hotový Quiz na str. 20.
Na viděnou opět v pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme překládali věty na úvod hodiny. Pak jsme udělali cvičení na Energiewende a část cvičení na Deklinaci. To budeme příště dodělávat.
Přeji hezký a klidný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den,
dnes jsme opakovali krátké odpovědi na začátku hodiny. A taky otázky na předmět. Potom překlad vět na past continuous a začali jsme novou lekci v učebnici 2B. Příště budeme pokračovat:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme překládali věty, fráze, jako opakování. A pak jsem dělali velké opakovací cvičení na gramatiku, které jsme začali minule.
Na viděnou opět v úterý :-)
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme ještě opakovali vztažné na začátku hodiny, pak jsme překládali věty, zbytek z těch, co byly za DÚ. Potom jsme dodělali workbook 2A a udělali ještě nedodělané vztažné věty, gramatiku, která nám tam zůstávala nedodělaná. Tím máme téma vztažné věty hotové:-)
Budu se těšit příští týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, dnes jsme zahájili rok 2023 s němčinou:-) Udělali jsme opakovací cvičení na rozkaz. Pak jsme chvíli poslouchali:-) A začali opakovací cvičení - test. Příště budeme dodělávat,
Budu se na váš těšit!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Vítejte v novém roce!Happy New year!!!
Dnes jsme opakovali vztažné věty, pak jsme dodělali lekci 2A v učebnici, včetně poslechu. A začali jsme lekci 2A ve workbooku.
Příští pondělí pokračujeme!:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
tak dnes jsme dodělali opakovací věty, které jsme začali v minulé hodině. A pak jsme četli článek Matterhorn a také o Alpách, s doplňováním slůvek.
Zapomněla jsem s vámi udělat poslech k Vánocům, tak s ním začneme společně rok 2023:-)
Mějte se hezky a na viděnou 3.1. 2023.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem zakončili angličtinu pro tento rok:-)
Udělali jsme vánoční poslech, píseň, pak vánoční poslech, text, pak opakování slovní zásoby holiday. A pak ještě pokračování v učebnici, na str. 17. Užijte si Vánice jak nejlépe to jde a uvidíme se ihned v roce 2023. 2. ledna.
Budu se na vás moc těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali přehled slovesa HOLEN s předponami a jeho různé významy. Pak jsme dodělali překladové věty na Feste a prošli Telefongespräch. Začali jsme další překlady - konverzační.
Na viděnou opět v úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme překládali věty, různé:-) Pak jsme udělali workbook 1 - dokončení lekce. A začali jsme v učebnici lekci 2A. Téma je tam holiday vocabulary.
Tak příště pokračujeme.
Hezký Advent a na viděnou v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí
dnes jsme povídali o Vánocích a svátcích a pak překládali věty, opakovací, k tomuto tématu.
Příští týden se opět uvidíme a budeme pokračovat v tématech, které jsem vám poslala.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali věty na Verbs of Changes. Pak jsme se věnovali poslechům z učebnice a dodělali jsme 1. lekci. Udělali jsme i první část mnou zaslané gramatiky na relative clauses. Domácí úkol vám pošlu :-)
Mějte krásný adventní čas.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme zopakovali fráze z minula, základní, konverzační. Pak jsme dodělali cvičení na řadové číslovky, které navazovalo na článek o Feste a pak jsme překládali věty k svátkům v Německu.
Mějte hezký adventní čas.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali resty v podobě všeho opakování ke Quantifiers. Pak jsme četli článek v učebnici na str. 15.
Na příště vám pošlu zbývající poslechy této lekce.
Mějte se moc fajn!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali základní německé konverzační fráze, které musíme všichni umět. Tedy, zopakovali jsme si je:-)
A pak jsme četli a povídali jsme si o článku Feste in Deutschland. Udělali jsme k tomu cvičení a příště ještě budeme pokračovat.
Mějte se moc hezky!
Olga