Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, dnes jsem překládali věty na úvod hodiny, pak jsme opakovali slovesa ve spojení s předložkami a četli článek o Sonne und Mond. Příště ho doděláme.
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsme opakovali přídavná jména, překládali jsme věty. Pak jsme dělali cvičení 5 na str. 99 a pokračovali jsme ještě na. str. 100 cv. 8, 9, 10. Pak jsme poslouchali cvičení 17 na str. 92.
Uvidíme se opět v úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme na úvod udělali cvičení na adjectives zakončená na -ED a -ING. Pak jsme se věnovali poslechům, které jsme nemohli dělat během on line výuky. Příští hodinu budeme mít ve středu 16. 6. v 16.30. Nezapomeňte na to:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali věty na there was/were. Pak jsme dodělali workbook, lekce 6B a také máme hotovou lekci 6B v učebnici.
Příště se uvidíme ve škole!!! :-) A budeme hlavně poslouchat.
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme na úvod začali s přídavnými jmény, příště budeme pokračovat. Pak jsme pokračovali v předponami sloves a trochu opakovali.
Na viděnou už příště ve škole.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
tak jsme se dnes sjednotili a srovnali, co kdo máme hotové :-) A příště se uvidíme už ve škola. Cvičení, která máte mít s sebou, jsme si řekli, tak se na vás budu těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali polovinu strany 67 v učebnici a zbytek doděláme pak ve škole, protože je to poslech:-) Taky jsme udělali str. 51 ve workbooku a první část z nových vět, máte tam domácí úkol a zbytek doděláme příště. Příště ještě ON LINE a pak už ve škole!
Na viděnou
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělávali všechny resty, které nám zbývaly, dávali jsme dohromady nedodělaná cvičení a opakovali. Příště se na vás budu opět těšit:-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělávali všechny resty, které nám zbývaly, dávali jsme dohromady nedodělaná cvičení a opakovali. Příště se na vás budu opět těšit:-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí, dnes jsme dočetli článek Lekce 8A. Opakovali jsme vzadu ve cvičebnici a začali neodlučitelné předpony.
Na viděnou příště :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali workbook lekci 6A a pak jsme se věnovali nové lekci v učebnici, 6B. Máme hotovou str. 66 a příště budeme pokračovat. Pokračovali jsme pak ve větách, které jsem vám poslala, které jsme nestihli, máte za úkol :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Dobrý den :-)
Dnes jsme dělali opět cvičení na préteritum a předložkové vazby.
Mějte hezký týden. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsme dočetli článek lekce 8A a dávala jsem vám otázky a opět jsme opakovali skloňování.
Domácí úkol vám pošlu :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme dopřekládali věty na Furniture. Pak jsme dělali workbook, lekci 6A a část vět na there is there are. Zbytek máte za úkol.
Na viděnou v pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme se věnovali slovíčkům z nové lekce 8.A a pak článku. Příště v tom budeme pokračovat :-)
Klidný týden vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali ještě věty na překlad Boden a Erde a pak novému překlad k Leseverstehen, které jsme dělali v minulých hodinách. Příště budeme pokračovat :-)
Mějte klidný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem dokončili lekci 5. A začali jsme lekci 6A s tématy Furniture and Houses a taky gramatikou There is There are. Ukoly víte a budu se na vás těšit příští pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme se vrátili k domácímu úkolu z minula, pak jsme dodělali cvičení na skloňování adjektiv a začali jsme slovíčka nové lekce 8A, která máte za úkol se naučit:-)
Uvidíme se za týden.
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali ve cvičení na préteritum, věty na překlad, které jsem vám připravila, budeme dělat příště :-)Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme ještě dodělali Dickense:-) Pak jsme začali opakovací papír s předložkami a pokračovali jsme v učebnici, jsme teď u strany 62.
Domácí úkol vám pošlu mailem.
Mějte klidný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali další část cvičení na skloňování adjektiv a členů, příště doděláme společně!!! Pracovali jsme s pracovním sešitem. domácí úkol vám pošlu na mail.
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali překladové věty na téma Bode x Erde. Pak jsme se věnovali opakování préterita.
Příště budeme pokračovat.
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali workbook, str. 46 a 47. Pak jsme se věnovali Charlesi Dickensovi. Máte tam i domácí úkol a příště to doděláme :-)Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme se opět věnovali skloňování, poslala jsem vám na to cvičení, tam teď máte i domácí úkol, a pak jsme něco k tomu dělali i na str. 220 v učebnici - cvičebnici.
Příště pokračujeme :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme začali obě nová cvičení, jak moje věty na překlad, tak cvičení na préteritum. Příště pokračujeme :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali ještě Murder In a Country House.Pak jsme udělali str. 46 ve workbooku. A věnovali jsme se Charlesi Dickensovi. Příště na to navážeme :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme opět cvičně opakovali skloňování, domácí úkol vám pošlu na mail :-) A pokračovali jsme v pracovním sešitě na str. 219 a 220. Příště půjdeme dál a začneme novou lekci.
Ně viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Dobrý den moji milí,
dnes jsme dodělali Leseverstehen a příště se vrhneme na cvičení, které ode mě máte z minula.
Mějte klidný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakoval přivlastňovací zájmena. Část cvičení z mého papíru máte za domácí úkol. Pak jsme pracovali v prac. sešitě na str. 219.
Frohe Ostern přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali resty, cvičení, které nám ještě chybělo a pak jsme pokračovali v Leseverstehen. Příště budeme ke čtení dělat cvičení.
Frohe Ostern přeji:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali moje cvičení na JOBS a tam i zopakovali počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Pak jsme dodělali něco málo z workbooku lekce 5C a začali jsme lekci 5D v učebnici. Str. 58, 59. V článku budeme příště pokračovat a domácí úkol vám pošlu! Uvidíme se až za 14 dní,tak ať máte co dělat :-) Hezké Velikonoce vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení ke Coronavokabeln a pak ještě jednu doplňovačku a vrhli jsme se na Leseverstehen. Příště pokračujeme :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme opět pracovali an skloňování, které se snažíme pilovat. Domácí úkol vám pošlu :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí:-)
Dnes jsme se opět hlavně zabývali otázkami. Udělali jsme moje opakovací cvičení, pal jsme se vrhli na workbook, máme téměř hotovou lekci 5C. Úkol máte - otázky :-)
Na viděnou
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (učitel)
Dobrý den moji milí,
dnes jsme udělali cvičení na Coronavokabeln :-) A jeno z mých opakovacích cvičení, která jsem poslala. Příště budeme pokračovat.
Opatrujte se.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali poslední strany lekce a příště bychom mohli začít novou :-)Opakovali jsme opět skloňování, dostali jste úkol a příště doděláme moje věty.
hezký týden vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali další otázky. Pak jsme pracovali ve workbooku na str. 44, kde budeme příště pokračovat a pak začneme novou lekci.
Mějte se krásně.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dodělali jsme dnes věty na Adverbien a pak četli článek z Tagesschau - Corona- Lage in Tschechien.
Těším se na vás příště :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
udělali jsme dnes cvičení 21 a část cv. 22 na str. 93, příště doděláme :-) A věnovali jsme se opět skloňování podstatných a přídavných jmen, za úkol máte věty na překlad:-)
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali text My country a pak jsme se věnovali otázkám! Slíbila jsem vám, že je teď budeme "drilovat". Tak dnes jsme začali :-) Chvíli jsme pak pracovali i s wokrbookem, lekce 5B.
Na viděnou příští týden:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení 20 na str. 92. A pak jsme se věnovali skloňování přídavných jmen, ve cvičení, které jsem vám vytvořila. Máte za úkol cvičení 21 na str. 93.
První skupinka ještě má dodělat něco z mého papíru.
Hezký týden vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme se věnovali příslovcím a příslovečným určením, příště budeme ještě pokračovat.
Mějte klidný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali lekci 5C i s gramatikou vzadu v učebnici. Pak jsme se věnovali textu My country, příště budeme pokračovat. A domácí úkol již máte na mailu :-) Mějte se hezky a zdravě. Olga
Od: Olaop (žák)Pro: N2mp (žák)
Moji milí, dnes jsme převážně opakovali skloňování podstatných jmen, p určitém i neurčitém členu. Příště se tomu bude věnovat dále.
Mějte hezký týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme se věnovali způsobovým slovesům, dělali jsme překladové věty a opakovali gramatiku jako takovou.
Na viděnou příště.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
tak jsme se dnes viděli opět po prázdninách :-) Trochu jsme shrnuli Stative and Dynamic verbs. Pak jsme pracoval v učebnici, máme hotovu část lekce 5C, stranu 56 a nahoře 57, také jsme udělali na str. 150 spojení s have, get a go. Na to vá pošlu domácí úkol. Mějte se hezky. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali text, který jsem vám posílala a pracovali jsme v učebnici. Každá skupinka má své úkoly, tak udělejte a pošlete a příště opakujeme skloňování po určitých a neurčitých členech:-)
Hezké prázdniny a na viděnou za 14 dní.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dodělali jsme dnes Genitiv :-) Jsem ráda, kus práce za námi. Uvidíme se za 14 dní, protože příští týden jsou jarní prázdniny. Mějte se co nejlépe a budu se na vás těšit :-) Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali další část gramatiky k present continuous, i cvičení k tomu. Slíbila jsem Vám k tomu úkol, tak vytvořím a pošlu :-) Dále jsme dodělali lekci 5B v učebnici a začali jsme workbook 5B. Po prázdninách, 22.2. budeme pokračovat.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali v učebnici na straně 90. Překládali jsme nějaké věty. A pak jsme četli článek, který jsem vám poslala, a pracovali s ním.Příště se k němu ještě vrátíme. První skupinka úkol má a druhé pošlu na mail.
Na viděnou příští týden :-)
Olga