Nástěnka


Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Queridos estudiantes:

V úterý 25. 6. tedy proběhne naše poslední hodina. (Ale nebuďme příliš nostálgicos... :) ) Pokud pro ni budete mít nějaké nápady ve formě otázek, aktivit či "vycházek", budou vítány! :)

Jinak pro vás samozřejmě budu mít klasicky připraven program, který bude navazovat na téma, jež jsme začali včera - tedy "rodina". Jako DÚ si, prosím, vypracujte str. 62.

V rámci hodiny vám také budou předány certifikáty, přičemž pravděpodobná chybějící (které z celého srdce blahopřejeme! :) ) si svůj bude moci vyzvednout po domluvě u paní Poláškové.

Těším se na vás!


Cordialmente,

Hanka B.
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí studenti,
na úvod jsme si rozdali certifikáty. Pak jsme poslouchali a dělali cvičení ke slovnímu spojení Da ist der Wurm drin.
Četli jsme text o počítačích - ano či ne? A opakovali jsme koncovky adjektiv.
Přeji vám báječné prázdniny a moc se na vás těším třetí týden v září!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí studenti,
na dnešní poslední předprázdninové hodině jsme si na úvod rozdali certifikáty :-) pak jsme poslechli a udělali cvičení ke slovnímu spojení Wie Gott in Frankreich. Dělali jsme věty na překlad - ty dokončíme po prázdninách!
A ještě jsme doposlechli cvičení 6 na str. 40 v učebnici.
Přeji vám úžasné prázdniny a budu se na vás mooooc těšit třetí týden v září!!! Olga
Od: TerezaM (učitel)Pro: APol (žák)
Drazí, všem děkuji za nasazení a účast a přeji krásné, klidné a ve zraví prožité léto. :) Soňa bude mít certifikát k vyzvednutí u paní Poláškové. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: A1FZb (žák)
Drazí, děkuji všem za účast a nasazení v uplynulém školník roce. Přeji všem klidné a pohodvé prázdniny a dovolené. Lukáš, Radim a Kamila budou mít certifikáty uloženy u paní Poláškové. Krásné léto a pevné zdraví všem, Tereza.
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 - 19 (žák)
Hezký den,
ve čtvrtek jsme dále probírali hodiny a časové údaje. Pak jsme se bavily o jídle a ve cvičení 18 na str. 53 procvičili rozkazovací způsob.
Příště se podíváme na úkol - cv. 5 II. a III. na str. 56 k tématu Essen a na chování v restauraci.
Mějte se
Katka
Od: TerezaM (učitel)Pro: A2SP (žák)
Milí, včera jsme konverzovali a v tomto duchu se ponesou i další lekce. Výuka se nám o týden prodlouží, kdo by již poslední týden nemohl, řekne si v úterý o certifikát.
Úkol není.
Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: A2P (žák)
Včera jsme se potkaly poue s Leonkou, čili jsme lekci strávily příjemnou konverzací na rozličná témata. V tomto duchu se ponese vyučování i v posledních dvou týdnech. Náhradní výuka za minulý týden proběhne v týdnu od 24. 7.
Úkol není.
Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: APol (žák)
V pondělí proběhlo opakování a ve stejném duchu se ponese i naše poslední hodina. Kdo nebude moci dorazit, vyzvedne si certifikát u paní Poláškové po předchozí domluvě.
Úkol není.
Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: A1FZb (žák)
Milí, v pondělí jsme se zabývali především předložkami, plus jsme se dívali na videa. V pondělí budeme ještě zlehka opakovat. Kdo nebude moci dorazit, vyzvedne si certifikát u paní Poláškové po předchozí domluvě. Kontakty najdete na webu.

Úkol není, slíbená cvičení na předložky bych měla stihnout ještě do pondělka vytvořit.

Tereza
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí studenti,
udělali jsme dnes e-learning trochu jinak:-) Dostali jste k němu cvičení - věty a spojení na překlad. Pak jsme dělali Redewendung Leben wie Gott in Frankreich - poslech a cvičení a pak jsme dodělali cvičení k Deutsche Mentalitat a pak věty na překlad k tématu.
Příště se uvidíme v letošní školním roce naposledy.
Mějte krásný týden!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Milí studenti,
udělali jsme dnes na úvod letošní poslední e-learning - Jaroslav Hašek und Lipnice. Měli jsme k tomu i věty navíc na překlad. Pak jsme se ještě jednou podívali na video Deutsche Mentalitat a překládali k němu věty. A víc jsme toho dnes nestihli:-( Tak si prosím i příště vezměte učebnici, uděláme z ní ještě něco něž budou prázdniny. Úkol jste dnes už nedostali :-)Mějte krásný týden a na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Queridos estudiantes:

Především bych vám ráda připomněla, že na základě naší společné domluvy se tento týden středeční hodina NEKONÁ!!!

Následně se setkáme ještě dvakrát, a to VE STŘEDU 19. 6. a V ÚTERÝ 25. 6., kdy vám - kromě běžné výuky - budou předány i závěrečné certifikáty.

Využijte, prosím, toto klidové období jako studijní volno k opakování čtvrté lekce, kterou jsme minulou hodinu - ve třech a kromě komixu :) - dokončili. Soustřeďte se, prosím, na slovní zásobu týkající se profesí, číslovky do stovky, kontaktní údaje a počasí. K tématu počasí můžete také nalézt doplňkový materiál na E-learningu: Español → Slovní zásoba → "QUÉ TIEMPO HACE".

Za DÚ si, prosím, projděte "Resumen gramatical" 4. lekce na str. 57 a 58 a vypracujte si cv. 23 na str. 173 (překlad).

¡Y disfrutad! ¡¡Hace sol!! :)


Un abrazo,

Hanka B.
Od: TerezaM (učitel)Pro: A2P, A2SP (žák)
Milí studenti, v příštím týdnu budeme normálně pokračovat dále + si doluvíme náhradní výuku. Fajn víkend všem.
Od: TerezaM (učitel)Pro: APol (učitel)
Milí, v pondělí jsme se věnovaly tématu time a procvičovaly si jeho určování. Vše zopakujeme a procvičíme si, co již umíme. Úkol není.
Od: TerezaM (učitel)Pro: A1FZb (žák)
Milí studenti, v pondělí jsme pracovali s učebnicí, na str. 73 a dále jsme měli komunikační aktivity. Nadále budeme opakovat. Domácí úkol není.
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D,Němčina úterý SSD II. (žák)
Milí studenti,
je uloženo nové téma: Prager Wirtshausliterat Jaroslav Hašek und Lipnice - elearning-article-1154.html
Krásný víkend :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí studenti,
na úvod hodiny jsme udělali e-learning - lépe čeřeno cvičení k němu. Dávala jsem vám hádat povolání. Pak jsme dopřekládali věty z minula. Dívali jsme se na video o Deutsche Mentalitat. Začali jsme k tomu cvičení, které doděláme příště a donesu vám ještě věty na překládání.
Přeji pohodový týden.
Na viděnou v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Milí studenti,
dnes jsme s Terezkou a Petrem zkontrolovali domácí úkol na začátku hodiny - věty. Pak jsme udělali e-learning a ještě jsem k tomu donesla dodatečné otázky a překladová spojení. Dívali jsme se pak na video Deutsche Mentalitat, udělali k tomu cvičení. Ještě si příště přeložíme nějaké věty na toto téma.
Přeji hezký týden a na viděnou v úterý!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D,Němčina úterý SSD II. (žák)
Milí studenti,
je uloženo nové téma: Die Stadt Iglau (Jihlava) und Familie Löw - elearning-article-1152.html
Přeji krásný víkend a na viděnou v úterý.
Olga
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Queridos estudiantes:

Včera jsme se intenzivně věnovali (-y :)) práci s číslovkami 0-100, a to prostřednictvím telefonních čísel, adres, adrenalinuplné hry Bingo... :) Také jsme si přiblížily (a následně potrénovaly), jak se zeptat druhé osoby/druhých osob na jejich údaje, které potřebujeme.

Závěrem hodiny jsme si stručně uvedly téma španělských autonomních společenství, ve kterém budeme příště pokračovat.

La tarea son los ejercicios 17 y 18 en la página 172.


Příjemný zbytek snad už jinak slunečného týdne vám přeje

Hanka B.
Od: TerezaM (učitel)Pro: A2SP (žák)
Milí studenti, v úterý jsme byly jen 3, pracovaly jsme s tématem HOLIDAYS a texty, díky nimž jsem se dozvěděly pár zajímavostí o významných dnech a svátcích v USA i v UK. Domácí úkol není. Fajn víkend všem. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: A2P (žák)
Milí, s Rosťou jsme si v úterý zopakovali první dva kondicionály a present perfect. V úterý budeme pracovat s lekcí, na kterou máte handouty z 21. 5., přineste si je prosím tedy s sebou. Domácí úkol není. Fajn víkend všem, Tereza.
Od: TerezaM (učitel)Pro: APol (žák)
Hey guys, v pondělí jsme dokončily lekci + jsme si prošly slovní zásobu k tématu TIME. Tímto budeme pokračovat i v další hodině. Domácí úkol není. Všem příjemný víkend, Tereza.
Od: TerezaM (učitel)Pro: A1FZb (učitel)
Hi guys, v pondělí jsme opakovali vazbu there is/are a věnovali se konverzaci a aktivitám na toto téma. Domácí úkol není. Všem fajn víkend. Tereza
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí studenti,
na úvod jsme dodělali cvičení z minula - překlad. Pak jsme prošli e-learning a dnes jsme dělali téma Pronominaladverbien - zájmenná příslovce. Věty na překlad a cvičení k tomuto tématu.
na viděnou opět v úterý!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Milí studenti,
dnes jsme udělali na úvod hodiny celou stranu 204 - opakování. V rámi této strany máte za domácí úkol věty na překlad - viz. cvičení 3 - věty jsem vám nadiktovala.
Zkontrolovali jsme domácí úkol - věty na Wohnung a pak jsem prošli e-learning na závěr.
Budu se těšit opět v úterý!!!
Olga
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 - 19 (žák)
Zdravím,
ve čtvrtek jsme opakovaly rozkazovací způsob pravidelných sloves a přidali k tomu nepravidelná slovesa.
Dále jsme poslouchaly a vyplňovaly cvičení 1 k poslechu na str. 55.

Domácí úkol je cvičení 20 na str. 53, cvičení 2 na str. 55 a doplňovací text, který jsem Vám rozdala.

Uvidíme se 6.6., příště němčina není.
Katka
Od: Klára M. (učitel)Pro: Pondělní konverzace 17:00, 18:30 (učitel)
Hello everyone,

On Monday I will not give you any work. Just watch this video :
https://www.youtube.com/watch?v=ZTuQPSvXuv4
I will bring work to our lesson.

See you on Monday
K.M.
Od: TerezaM (učitel)Pro: A2SP (žák)
Milí studenti, v úterý jsme opakovali gerundium. Tato látka by již neměla dělat potíže a vše by mělo být zase o něco jasnější. Uvidíme, jak se nám bude dařit její užívání v mluveném jazyce.
Do Úschovny vám během víkendu nahraji řešení domácího úkolu ("opáčka") a budete-li mít k němu jakékoliv dotazy, v úterý na ně společně mrkneme.
Za domácí úkol jsem se domluvili na vypracování cvičení 5Ca a 5Cb na str. 139 na hadnoutu ode mě.
Všem fajn víkend, Tereza.
Od: TerezaM (učitel)Pro: A2P (žák)
Milí studenti, v úterý jsme ještě opakovali gerundium + infinitiv, a to především fomrou aktivit, jejichž pomocí jsme konverzovali. Příští týden se uvidíme jen s Rosťou, v dalším týdnu budeme dělat lekci, jejíž listy jste dostali v úterý, přineste si je tedy prosím s sebou. Všem fajn víkdend, Tereza.
Od: TerezaM (učitel)Pro: APol (žák)
Milí studenti, v úterý jsme byly samé ženy, opakovaly jsme použití slovesa DO a pokračovaly v lekci 3C. Také se nám pomalu rozšiřuje slovní zásoba. Za domácí úkol si prosím udělejte celou lekci 3C ve cvičebnici. Fajn víkend všem. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: A1FZb (žák)
Milí studenti, v pondělí jsme opakovali vazbu THERE IS / THERE ARE a zopakovali jsme si některé předložky. Dodělali jsme lekci 7 a nyní již budeme pouze opakovat. Za domácí úkol si prosím udělejte cvičení 6Aa a 6Ab na str. 99 v učebnici. Kdo má čas, může si průběžně dělat svičení ve cvičebnici, a to až do 7. lekce (včetně). Fajn víkend všem. Tereza
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D,Němčina úterý SSD II. (žák)
Milí studenti,
je uložen nový e-learning: Der alte Müller aus Barnsdorf, Teil 2 - elearning-article-1151.html, k poslechu .
Na viděnou v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí studenti,
překládali jsme věty na začátku hodiny, pak jsme udělali e-learning a pak jsme dělali MAN a věty a výrazy s ním.
Mějte se hezky a na viděnou příští úterý!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Milí studenti,
na úvod hodiny jsme dnes překládali věty z Čj do NJ - opakování zájmen a předložek. Udělali jsme e-learning. A pak jsme se vrhli na úkol - popis obrázku - byt. A dělali jsme pak věty na překlad na toto téma. Věty č. 21 - 30 máte za DÚ!!! Pak jsme si poslechli cv. 6 na str. 40 - zájmena. Příště na zač. hodiny to doposloucháme.
Mějte krásný týden a budu se těšit zase v úterý. Olga
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 - 19 (žák)
Dobrý den,
Verčo, děkuji za vzkaz.
Ve čtvrtek jsme dělaly cvičení 24 na str. 53. Dále jsme procvičovaly slovíčka a předložky se 3. pádem.
Pak jsme se učily rozkazovací způsob pravidelných sloves (str. 49) a k tomu udělaly cvičení I.a), II.a), III.a) na str. 50 a cv. 16.a) na str. 205.

DÚ je cv. 16 a) na str. 53.
Hezký týden
Katka
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D,Němčina úterý SSD II. (žák)
Vážení studenti,
je uložen nový e-learning - Der alte Müller aus Barnsdorf, Teil 1 - elearning-article-1150.html

Těším se na vás v úterý!
Olga
Od: Klára M. (učitel)Pro: Pondělní konverzace 17:00, 18:30 (učitel)
Hello guys,

Please do not fill in the excercise given. Just prepare 15 adjectives other than those listed, used for describing a person, and use 5 of them in a sentence.There are two videos. Watch the longer one for the lesson, and the short one for fun if you want.


See you on Monday
Od: Veronika O. (žák)Pro: KatKo (učitel)
Omlouvám se, dnes nedorazím do němčiny.
Od: TerezaM (učitel)Pro: A2SP (žák)
Milí studenti, v úterý jsme opakovali INFINITIV a GERUNDIUM. Za domácí úkol si udělejte cvičení 5Aa a 5Ab na straně 135 v učebnici. Kdo chce, může si udělat opakovací test a přinést mi ho pro kontrolu. (Test je dobrovolný). Přeji fajn víkend všem. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: A2P (žák)
Milí studenti, v úterý jsme opakovali INFINITIV a GERUNDIUM a rozdíly mezi nimi. Domácí úkol máte na handoutu, který jsem vám rozdala ve výuce. Všem přeji fajn víkend. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: APol (žák)
Milí studenti, v pondělí jsme dokončili lekci 3B a začali s lekcí 3C. Věnovali jsme se podrobněji slovesu DO a také třetí osobě jednotného čísla u sloves. Za domácí úkol si udělejte cvičení 1a, 1b a 1c na straně 24 ve cvičebnici. Všem přeji fajn víkend. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: A1FZb (žák)
Milí studenti, v pondělí jsme si prošli opakování a pracovali jsme s lekcí 7 Practical English, kde jsme dělali poslech a učili se directions. Za domácí úkol si projděte slovní zásobu. Fajn víkend všem. Tereza
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí studenti,
udělali jsme e-learning na úvod hodiny. Dodělali jsme Rekci sloves - překladové věty a cvičení na spojení sloves s předložkami. Příště už budeme pokračovat v jiném tématu.
Mějte se krásně a na viděnou příští týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý SSD II. (žák)
Milí studenti,
udělali jsme na úvod věty na překlad, musím vás pochválit, byli jste šikovní!!! :-)
Prošli jsme e-learning. Udělali jsme v učebnici na str. 40 článek žlutý y cv II. k němu a pak dole na str. cvičení 5.
A začali jsme téma Wohnung. Dostali jsme papír s bytem, kde jsou slovíčka a předložky, zkuste se na to doma kouknout a vytvořit nějaké věty na popis. Příště to projdeme a dostanete věty na překlad.
Přeji hezký zbytek týdne.
Olga
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 - 19 (žák)
Zdravím němčináře,
ve čtvrtek jsme opakovali nepravidelná slovesa a přivlastňovací zájmena. K nim jsme si přibrali zájmeno "svůj". Nakonec jsme se vrhli na jídelníček. Za domácí úkol tedy slovíčka 4. lekce a cvičení15 na str. 53.
Hezký víkend
Katka
Od: Klára M. (učitel)Pro: Pondělní konverzace 17:00, 18:30 (žák)
Hello everyone,

Sorry for the delay, I again struggled on the technical side. Please do not fill anything in, just watch the video about storytelling, and write a short story, plus be ready to tell us about your weekend with the same structure.

See you on Monday.

K.M.
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D,Němčina úterý SSD II. (žák)
Dobrý den,
je uložen nový e-learning Das Sühnekreuz in Dobroslawitz, elearning-article-1149.html
Hezký víkend přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Milí studenti,
na úvod jsme udělali pár překladových vět.Potom jsme udělali e-learning, a dodělali dvě cvičení k reklamacím. Pak jsme začali další cvičení na Rekci sloves, které doděláme příště.
Mějte hezký sváteční den.
Olga