Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali krátká spojení s předložkami. A pak jsme poslouchali první část poslechu o Tomově dovolené. Četli jsme si text a povídali si o tom.
Příště pokračujeme!
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme opět na začátku hodiny dělali opakovací cvičení na předložky, skloňování, atd. A pak jsme pokračovali v DASS - ZU. Ještě budeme příště dodělávat cvičení, která jsme dnes nestihli.
Mějte se moc fajn a na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali skloňování přídavných jmen. A pak jsme pokračovali ve vazbě UM - ZU. A navázali jsme náhradami vět s DASS infinitivní konstrukcí. Příště budeme procvičovat:-)
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, dnes jsme se krom úvodu, opravy textů, nacházení chyb, gramatických i významových, věnovali vazbě UM - ZU/ DAMIT. A pokračovat budeme i příště:-)
Na viděnou!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělali celý překlad vět, zopakovali jsme u toho různou gramatiku. A pak jsme se začali věnovat infinitivu s ZU, potažmo konstrukci damit a um zu. Příště pokračujeme!!! :-)
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme znova opakovali partizipia, protože jsem vám vytvořila ještě jedno cvičení, aby se nám to usadilo :-) Tak doufám, že to pomohlo porozumění. Samozřejmě časem opět zopakujeme. Dále jsme začali opakovací překladové věty, ve kterých budeme příště pokračovat.
Mějte klidný týden a a viděnou opět v úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme na úvod opakovali slovesa - opaky a jejich minulé tvary. A pak jsme konečně :-) dokončili celé cvičení na partizipia. Přeji vám hezký mrazivý týden a na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
vítám vás v novém roce!!! Ihned jsme začali jsme němčinou:-) Popovídali jsme si o Vánocích a pak jsme udělali testík na úvod hodiny. A následně jsme se věnovali partizipiím, ještě nám část cvičení zbývá na příští hodinu.
Mějte se moc fajn a na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, dnes jsme si povídali o Vánocích, přečetli jsme článek o historii, odpověděli na otázky, diskutovali.
S gramatikou budeme pokračovat zase po Novém roce:-)
Přeji vám krásné Vánoce a budu se na vás moc těšit 2.1.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme přečetli text o Berlíně a zodpověděli otázky. A pak jsme se věnovali partizipiím. Jedničce i dvojce:-) Příště v tom budeme pokračovat.
Těším se na vás. A klidný Advent přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na chyby v němčině. A pak jsme překládali věty, na všechno možné :-) Příště budeme dělat text o Berlínu a partizipia.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme řešili německý důchodový systém:-) Pak jsme zmínili výročí trabantu, trošku i ve vtipech v němčině a pak jsme pokračovali ve cvičení na chyby v němčině. Příští úterý budeme pokračovat.
Těším se na vás!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme přečetli článek Hohe Preise, niedrige Löhne, povídali o tématu a prošli si slovíčka. Pak jsme se opět posunuli v chybách v němčině, ve cvičení:-) A příští středu budeme pokračovat.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali gramatický test. Na všechny možné gramatické jevy:-) Pak jsme zopakovali první část "chyb v němčině", cvičení, a příště budeme pokračovat. Také tam máme text, který budeme číst.
Mějte hezké dny a na viděnou v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali obě strany z učebnice, str. 254 a 255. A pak jsme se vrhli na cvičení - časté chyby v němčině. Udělali jsme první tři odrážky a příští týden budeme pokračovat. Máme tam ještě text a něco dalšího pro vás vymyslím. Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Hezký večer :-)
Dnes jsme dodělali cvičení na tázací zájmena, procvičili jsme welcher, was für ein a wie. A pak jsme se konečně vrhli na cvičení z učebnice. Začali jsme stranou 254 nahoře, máme hotové cvičení 1 a 2. Příště budeme pokračovat.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali celé opakovací cvičení, které jsme začali minule, tedy cv. 50, 51. 52. A pak jsme udělali první část mého opakovacího cvičení na tázací zájmena. Máme části wer a was. Příště pokračujeme!
Mějte se pěkně. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme na začátek hodiny opět povídali. A pak jsme se vrhli na cvičení, která jsem vám poslala. Na úvod jsme zopakovali tázací zájmena wer, was usw. a pak už jsme procvičovali. Máme hotové cvičení 48 a 49 z toho papíru, který jsem poslala a příště budeme pokračovat. Všechny materiály zůstávají v platnosti:-)
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
tak jsme zpět po prázdninách a začínáme nový školní rok. Jsem moc ráda. Těšila jsem se na vás. Dnes jsme měli úvodní hodinu, především jsme si povídali, co kdo o prázdninách zažil. Materiály na příští hodinu máte a v úterý už pojedeme "naostro" :-) Mějte se moc hezky a na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme měli letošní závěrečnou hodinu.
Udělali jsme celé cvičení - věty na překlad - vztažné věty. A všechny ostatní materiály zůstávají v platnosti na září!!! :-)
Krásné prázdniny a budu se na vás moooc těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme byly s Verčou samy a udělaly jsme společně text na slovesa, časování. Pročetly jsme ho, přeložily, bavily jsme se o textu.
Na viděnou ještě příští týden před prázdninami:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme měli poslední hodinu před prázdninami. Opakovali jsme slovní zásobu a pak udělali obě moje opakovací cvičení. Dodělali jsme workbook L3. Tedy lekci 3. máme hotovou celou a budeme moci začít lekci 4. po prázdninách.
Přeji hezké prázdniny, plné krásných zážitků a budu se na vás moc těšit!!!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dočetli text, kde jsme doplňovali správné tvary sloves. Takže primárně opakování tvarů přítomného a minulého času. A pak jsme se vrhli na vztažné věty. Na úvod jsme si zopakovali tvoření a pak jsme začali překládat. Máme hotových 10 vět a příště budeme pokračovat. Opakovací cvičení na tázací zájmena zůstává!
Mějte se hezky a opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Mili milí,
dnes jsme na úvod dopřekládali věty, které jsme začali minule. A pak jsme dokončili celou lekci 3 v učebnici. Ještě doděláme workbook příště. A máme tam dvě opakovací cvičení, která budeme dělat také příště:-)
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali slovní zásobu, dodělali jsme workbook 3D a udělali celé opakovací cvičení na první dvě lekce. Pak jsme pokračovali v učebnici str. 36 a jsme začali str. 38. V pondělí budeme pokračovat:-)
Hezký víkend a na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali text Freizeit i s oběma cvičeními. Pak jsme stihli celé cvičení na odlučitelné předpony a začali jsme dělat text s doplněním správných tvarů sloves. Jsme v polovině a příští týden budeme pokračovat.
Ještě tam máme překlad "vztažné věty". Jen ať víte:-)
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali obě cvičení na předložky, se 4. i 3. pádem. A pak jsme začali číst článek o volném čase - Freizeit. Příště si ho ještě shrneme a uděláme k němu cvičení.
Budu se na vás těšit opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,.
dnes jsme udělali obě cvičení na past continuous/past simple. Pak jsme dodělali v učebnici lekci 3D. A taky téměř celou 3D workbook, tam nám chybí něco dodělat ještě příště. A přeložili jsme všechny věty na Modals a jsem na vás pyšná, jak vám to šlo!
Uvidíme se 1.6.!
Na viděnou budu se těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme byly samy se Svaťkou, tak jsme celou hodinu opakovaly. A tím pádem všechny materiály zůstávají na příští hodinu:-)
Mějte se moc hezky. Budu se na vás těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali celé opakování Modals. Bylo to trošku těžší :-) Tak jsme si řekli, že se Past Modals ještě vrátíme a projdeme si je znova. Udělali jsme pak ještě cvičení na Past Perfect a začali jsme lekci 3D v učebnici. Tedy dnes celkem složitá gramatika. Jste moc šikovní!
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na způsobová slovesa - préteritum. Pak jsme udělali nepravidelná slovesa, tvary i překladové věty. A pak jsme začali opakovat 4. pád. Příště budeme pokračovat.
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali Berlín. Celý text a otázky k němu. A pak cvičení - způsobová slovesa. Chybí nám ještě část cv. 3 a celé cv. 4. To doděláme příště.
Všechny ostatní materiály, zaslané na dnešní hodinu zůstávají na příště a nic nového vám nebudu posílat!
Budu se těšit. Na viděnou příští úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali téměř celý překlad vět want/need/would like - zbytek je homework. Pak jsme dodělali učebnici 3C a taky wokrbook 3C. A hodně jsme pokročili v opakovacím cvičení Modals. Doděláme příště :-) Krásné volné dny vám přeji a 15.5. na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali test, který jsme začali minule. Máme hotové celé cvičení na werden a taky na zájmena. A začali jsme text Berlín. Hodně jsme toho dnes zvládli :-)
Mám radost.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
zapomněla jsem včera napsat info z hodiny,tedy dodatečně dnes : Začali jsme velké opakování Modals, máte z toho i věty na překlad za DÚ. Udělali jsme workbook 3B a začali lekci 3C.
Příště se uvidíme výjimečně ve čtvrtek!!!
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dovykládali téma Reisen. Zmínili jsme se o komentované vycházce Přívozem, německy Oderfurt, a jeho historii. A pak jsme začali velký gramatický test. Chybí nám ještě dodělat poslední část. Tedy příště :-)
Na viděnou v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme se trochu vrátili zu Ostern :-) Pak jsme dodělali cvičení na opakování časů v němčině. A udělali jsme celé téma Reisen. Příště ještě máme k tématu otázky, takže budeme pokračovat.
Na viděnou opět v úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme si řekli něco k slovosledu... TEKAMOLO :-) Pak jsme dodělali cvičení na préteritum a perfektum, plusquamperfektum a futur. Pak jsme ještě začali cv. Erkenne die Zeiten. A příště pokračujeme.
Frohe Ostern :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali opakovací cvičení -překlad vět, pak jsme dokončili ta slovní spojení. A opakovali je. Začali jsme novou lekci 3B, jsme v polovině strany 31 - udělali jsme Listening. A za úkol jsou věty na překlad z mého souboru na Modals - cv. 11 po větu : Nebudeš se smět...
Uvidíme se za 14 dní, protože příště jsou Velikonoce:-)
Užijte si je.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali celé cvičení na imperativ a pak jsme se vrhli na préteritum a perfektum. Máme hotové úvodní překladové věty a tabulku na první straně, příště budeme pokračovat. A všechny ostatní materiály - Reisen, a pak Erkenne die Zeitenzůstávají v platnosti :-)
Na viděnou v úterý opět.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali slovní zásobu, pak jsme dodělali lekci 3A v učebnici a taky ve workbooku. A začali jsme nová slovíčka, slovní spojení. Příště doděláme a budeme se je postupně učit. Za domácí úkol věty 3.-13. z opakovacího papíru "Translate".
Na viděnou v pondělí opět:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na substantiva, z minula. Pak jsme konečně udělali článek a cvičení o Nationalparks:-) A začali jsme imperativ. Příště doděláme a budeme pokračovat v materiálech, které tam máte.
Mějte se hezky a na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji mílí,
dnes jsme konečně udělali cvičení na allowed to :-) Pak jsme pokračovali v učebnici, začali jsme lekci 3A a s tím souvisí časy will/going to/present continuous - cvičení. Pak jsme přeložili věty na Modals, část je za DÚ.
NA VIDĚNOU OPĚT V PONDĚLÍ:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na předložky a polovinu opakovacího cvičení na gramatiku, které jsem posílala na tuto hodinu, zbytek doděláme příště. A všechny ostatní materiály - tedy Nationalparks a Reisen, zůstávají v platnosti :-) A samozřejmě ještě něco pošlu.
Na viděnou opět v úterý!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali slovíčka, opět:-) Pak jsme udělali celé cvičení Mixed tenses. A str. 25 a 27 v učebnici, i s poslechy. Takže lekci 2 máme v učebnici hotovou. Za DÚ je cviční present simple or simple future, které jsem posílala - 20 vět. A zbylá allowed to a will, going to... zůstávají na příště:-)
Na viděnou v pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali celé překladové cvičení na komparativ a superlativ adjektiv. Potom Zwischendurch-Übung na slovíčka. A máme téměř hotové opakovací cvičení na předložky, chybí nám dodělat třetí část.
Příště nás čeká text a cvičení na Nationalparks in Deutschland.
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme měli náhradní hodinu, za moji absenci, i když jsou jarní prázdniny:-) Opakovali jsme slovní zásobu, pak překládali věty a dodělali workbook 2D. Pak jsme pokračovali v učebnici, závěr lekce 2. Udělali jsme poslechy. A příště doděláme ještě str. 25 a 27.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali překladové věty na infinitiv. Pak jsme procházeli nová slovní spojení, která se máte nově učit .-) Dodělali jsme lekci 2D v učebnici, a máme téměř celou 2D hotovou v workbooku, příště ještě jen text.
Uvidíme se v pondělí:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali opakování na koncovky adjektiv, a máme taky hotovou polovinu cvičení na 2. a 3. stupeň přídavných jmen.
Všechny zbylé materiály zůstávají na příště:-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme převážně opakovali koncovky přídavných jmen. Dodělali jsme pracovní list a začali další cvičení na koncovky. Pak jsme se věnovali stupňování adjektiv.
Příští týden budeme pokračovat :-)
Olga